DOGV Capçaleres

DOGV del 14 juny 2021

DOGV de 14/06/2021, Núm 9106

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix la modificació de l’autorització al centre privat de Formació Professional Ins. Inter IV, de València. [2021/5916]
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat La Segona Estrela, de Benetússer, per canvi de titularitat. [2021/5917]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 15/2021, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat d’ensenyaments esportius Acadef Alicante, d’Alacant, la impartició dels ensenyaments del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic o tècnica esportius de Futbol i el grau superior de tècnic o tècnica esportius superiors de Futbol, en la modalitat semipresencial o a distància. [2021/5921]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales de teatre i en llibreries. [2021/6474]


  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales de teatre i en llibreries. [2021/6574]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6594]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6596]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6596]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6644]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6645]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6646]