DOGV Capçaleres

DOGV del 09 juny 2021

DOGV de 09/06/2021, Núm 9103

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6452]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical, per a l’exercici pressupostari de 2021. [2021/6317]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021 la Direcció General de Centres Docents, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2021. [2021/6376]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2021. [2021/6407]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Correcció d’errades de la Resolució de 23 d’abril de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana corresponent als resultats esportius de l’any 2020. [2021/6443]