DOGV Capçaleres

DOGV del 18 abril 2019

DOGV de 18/4/2019, Núm 8532

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l’autorització per la no adaptació al Decret 2/2009 del centre privat Parvulario Pitusos d’Alacant, amb el codi 03010511.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre d’Educació Infantil de primer cicle La Tarara de Chiva, per canvi de titularitat.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Yocris d’Almàssera, per canvi de titularitat.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana relacionats en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent estranger Altea International School, a l’Alfàs del Pi.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre d’educació infantil de primer cicle Hogar San Eugenio, codi 46024813, de València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’educació infantil, primària i secundària Escuelas Pías-Malvarrosa de València, per ampliació de cicles formatius de formació professional bàsica i increment de llocs escolars en el segon cicle d’educació infantil.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre d’Educació Infantil de primer cicle La Caseta de Colors del Puig de Santa Maria, per canvi de titularitat.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.