DOGV Capçaleres

DOGV del 05 abril 2019

DOGV de 5/4/2019, Núm 8523

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 14/2019, de 25 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat de formació professional específica CEU San Pablo l’oferta de l’ensenyament del cicle formatiu de Tècnic o Tècnica Superiors en Higiene Bucodental en la modalitat semipresencial o a distància.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l’autorització de pàrvuls, per la no-adaptació al Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, del centre privat San José, d’Elx, amb el codi 03004909.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del recurs de reposició interposat pel centre docent privat d’Educació Infantil Ciudad Jardín, de València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l’excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d’educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).