DOGV Capçaleres

DOGV del 15 abril 2019

DOGV de 15/4/2019, Núm 8529

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Lope de Vega, d’Elx.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’agost de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’amplien els llocs escolars de segon cicle d’Educació Infantil al centre docent privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària San Marcelino, de València.