Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

País Valencià: Ordre d’actuació d’aspirants en les oposicions. S’iniciarà per la lletra M

14 març 2016

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’orde d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 7740, 14/03/16).
L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la lletra “M”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 7 de març.
Oposicions Comunitats Autònomes

Estat: Ordre d’actuació d’aspirants en les oposicions. S’iniciarà per la lletra H

28 febrer 2016

Sorteig de l’ordre d’actuació dels aspirants en totes les proves selectives en l’Administració General de l’Estat que es convoquen des de l’endemà a la publicació d’aquesta Resolució, fins a la pròxima del 2017. S’iniciarà per primer cognom que comence per la lletra «H». En el cas que no existisca cap aspirant el primer cognom del qual comence per la lletra «H», l’ordre d’actuació s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comence per la lletra «I», i així successivament
Consulta ací el BOEOposicions País Valencià

Models de recurs d’alçada oposicions 2015

26 juliol 2015

El recurs es pot interposar fins el 22 d’agost.
Model recurs mestres
Model recurs secundària i resta de cossos


Oposicions País Valencià

Resultats de les oposicions 2015

21 juliol 2015

Consulta per DNI del resultat del procediment selectiu d’ingrés/accés a cossos docents 2015.Guies