Polítiques educatives

STEs-i demana públicament al Govern que la nova llei educativa siga la que necessita l’educació i dignifique la Formació Professional

És clar que tot i el soroll que estan fent des de determinats col·lectius i des de la dreta, aquesta llei no té tants detractors com té la LOMQE. Tot i no ser la llei educativa que ens agradaria als STEs, sí que recupera alguns aspectes que ens semblen importants i que són els que generen aquest malestar en determinats grups polítics i empreses privades amb interessos en l’àmbit educatiu i que veuen minvat el seu profit

La LOMLOE està en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats de la mà de la ministra Celaá

dimarts 17 novembre 2020 16:38 h

El fet que no es permeta cedir sòl públic per a la construcció de col·legis privats ens sembla fonamental, la recuperació del concepte de l’escola concertada com a subsidiària de la pública és un altre dels aspectes que considerem beneficiosos.

Fem una crida pública al Govern d’Espanya perquè siga valent i incloga aquells aspectes que manquen en la nova llei

Altres temes que considerem importants en la nova llei educativa:
  • Aposta per la coeducació, per l’educació en igualtat, pel respecte a la diversitat i per l’educació afectiu sexual i la seua inclusió de forma transversal en tots els nivells educatius, el valorem molt positivament i sempre ha estat una de les nostres reivindicacions.
  • La reducció del nombre de repeticions a un màxim de dos en tot l’ensenyament obligatori, una a Primària i una altra a Secundària. Tenim clar que les repeticions no solucionen res i que altres països com Alemanya no tenen tantes repeticions i els resultats són molt millors que els que es produeixen a l’estat espanyol.
  • L’augment de l’autonomia dels centres.
  • L’increment de l’oferta de places en la xarxa pública.
  • La potenciació de la xarxa pública 0-3 anys. En aquest sentit, l’anunci del Ministeri de “dedicar 200 milions d’euros a la creació de 21.794 places de primer cicle d’Educació Infantil de titularitat pública” és, sens dubte, una bona notícia. El MEFP ha d’establir els mecanismes legals que asseguren que, efectivament, les comunitats autònomes destinen aquests diners a la creació de places a la Xarxa Pública
  • Una nova política d’escolarització per lluitar contra la segregació escolar.
  • La prohibició de subvencionar les escoles que segreguen per raó de sexe.
  • Blindar la immersió lingüística de tal manera que “les administracions educatives han de garantir el dret de les alumnes i alumnes a rebre ensenyaments en castellà i en les altres llengües cooficials en els seus respectius territoris”
  • El suport i posada en valor de l’escola rural.

Però hi ha altres aspectes que ens preocupen i creiem que s’han de millorar:
  • Cal aprofundir en la gestió democràtica dels centres, ja que l’elecció de les direccions segueix depenent en gran mesura de l’administració. Són les que tenen més pes en detriment del claustre i del consell escolar.
  • Cal donar passos més ferms en la laïcitat de el sistema educatiu, perquè la Religió seguirà sent matèria d’oferta obligatòria, tot i que ja no s’avaluarà.
  • Hi ha d’haver un compromís amb la millora de les condicions laborals de professorat, que en la llei no s’esmenta.
  • Falta un nou model d’ingrés a la funció pública docent, perquè l’actual està obsolet i no garanteix la consolidació del professorat interí.
  • La reducció de ràtios és un altre dels elements fonamentals de sistema educatiu que no es modifica en el text aprovat pel Consell de Ministres al març. Considerem que la reducció de ràtios és fonamental per donar la resposta educativa adequada a cadascuna de les nostres alumnes i alumnes. I una mesura imprescindible si es vol realment apostar per la inclusió de tot l’alumnat en centres ordinaris
  • Compromís en el finançament del sistema públic educatiu, amb un augment del pressupost que, al menys, ens iguale amb el que destinen els països europeus a la seua educació pública.
En relació amb la Formació Professional, la proposta que fa el ministeri en referència als docents de Formació Professional és un pas cap al cos únic, una reivindicació històrica dels STEs des dels seus orígens. Les esmenes que es pretenen incorporar al text de la Llei, tracten de posar fi a una discriminació que ve patint el Professorat del cos de professors tècnics de formació Professional (PTFP) pel que fa a el del Cos d’Ensenyament Secundari (PES) ja que, en ambdós casos, desenvolupen la mateixa tasca, tenen igual horari i les mateixes responsabilitats, però no tenen els mateixos drets (retributius, administratius, pensió). Les referides esmenes, sens dubte, tindran efectes positius per a bona part del professorat que actualment es troba integrat en el Cos de PTFP, però no per a tots, la qual cosa ens preocupa. D’altra banda, la redacció de l’esmena deixa fora les titulacions actualment declarades “equivalents a efectes de docència”, el que genera una gran incertesa respecte a el futur del professorat interí amb la titulació de Tècnic Superior o Tècnic Especialista. A més, aquesta situació, generarà un greu problema per a les administracions educatives a l’hora de proveir a determinades especialitats d’FP de docents qualificats atès que no hi ha titulacions universitàries relacionades amb aquestes especialitats (Perruqueria, Estètica, Serveis de Restauració, Cuina i Pastisseria, Arts Gràfiques, Fusta i Moble, Indústries Alimentàries, Transport i Manteniment de Vehicles, etc.). No obstant això, des dels STEs, opinem que encara queda temps per canviar les esmenes, demanem que s’incloguen “les titulacions declarades equivalents a efecte de docència” i que aquest siga el criteri per adscriure a tot el professorat en el cos de PES. Per això, i a fi a millorar el redactat de la Llei Orgànica i el seu posterior desenvolupament normatiu, aquí estarem els STEs per ajudar i negociar en el que necessite l’Administració en pro de millorar i dignificar la Formació Professional.
En eixe sentit, des dels STEs proposem que:
  • Tot el professorat que actualment es troba integrat en el cos de professors tècnics de Formació Professional sigui adscrit directament al cos de professors d’ensenyament secundari amb els mateixos drets que el cos en què s’integren, amb el consegüent reconeixement laboral, professional i retributiu . A igual treball, les mateixes condicions.
  • Es respecten totes les titulacions declarades equivalents a efectes de docència que estableix el Reial Decret 276/2007 d’accés a la funció pública docent (el 27% a la LOE i el 28,5% a la LOGSE) i, si s’escau, s’amplien als titulats de Cicles Formatius de Grau Superior els títols que han estat creats amb posterioritat a l’esmentat RD. En aquest cas estarem retroalimentant la Formació Professional amb persones formades de manera especialitzada i contribuint a millorar la seua qualitat i dignificar la FP.
  • S’establisquen les mesures correctores necessàries per garantir que cap docent interí amb temps de serveis a l’entrada en vigor d’aquesta llei es veja afectat de manera negativa pels canvis normatius introduïts per aquesta norma. Si no fos així, perdríem docents qualificats i amb experiència.
  • Que siga el Ministeri qui regule el RD d’Accés en pro de millorar i dignificar la Formació Professional tenint en compte l’experiència professional, en contacte amb les organitzacions representants de professorat.

Per tot això fem una crida pública al Govern d’Espanya perquè siga valent, no es deixe acovardir per la dreta política i confessional que defensa uns privilegis que no tenen en altres països i incloga en la nova llei aquests aspectes que encara no es recullen, de manera que aquesta siga una llei per a l’educació de segle XXI en consonància amb el que tenen la immensa majoria de països europeus.

Etiquetat com a

lomloe

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR