Polítiques educatives

STEPV es reuneix amb la Direcció General d’Inclusió Educativa

El Sindicat ha transmés a la Directora General una bateria de propostes per millorar la inclusió als diferents centres educatius

dimecres 16 desembre 2020 09:34 h

STEPV s’ha reunit amb la Directora General d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, i li ha fet arribar algunes problemàtiques detectades als centres, en matèria d’inclusió educativa i tota una bateria de propostes per millorar la inclusió als diferents centres educatius.
El sindicat ha transmés a la Directora General la necessitat de baixar les ràtios per aconseguir una millora de la qualitat educativa. Segons l’odre 20/2019 es reduirà la ràtio a aquelles unitats en què s’escolaritze alumnat amb necessitats educatives especials que, d’acord amb l’informe sociopsicopedagògic, requereix suport de grau 3, però a hores d’ara si el centre educatiu té una reducció de ràtio per les seues característiques concretes (centres que escolaritzen a un alt percentatge d’alumnat amb necessitats de compensació educativa, centres incomplets…) no s’aplica cap altra reducció de ràtio, fet que contradiu la pròpia normativa d’inclusió educativa.
Així mateix, des del curs 2016/17, no s’aplica reducció de ràtio a l’aula ordinària de referència de l’alumnat que s’escolaritza en UEEE o UECIL, fet que repercuteix negativament en la inclusió d’aquest alumnat a l’aula de referència, ja que aquesta pot tindre escolaritzats altres 25 alumnes o 20 perquè la unitat de referència ja té matriculats dos alumnes que comporten reducció de ràtio per les seues NEE. La Directora General s’ha mostrat favorable a revisar aquestes possibles reduccions.

STEPV també ha traslladat la problemàtica no resolta a la normativa d’inclusió sobre la ràtio màxima d’alumnat a atendre per part de les persones especialistes de PT i AL que en algunes ocasions poden superar els 30 alumnes. De fet, les instruccions d’arranjament regulen que les especialistes en AL puguen atendre fins a 40, en funció de la gravetat dels casos a atendre, fet al que STEPV s’ha oposat en reiterades ocasions.
Altre trema tractat a la reunió ha sigut la necessitat de començar un grup de treball per abordar les diferents problemàtiques que tenen els CEE en l’actualitat. El sindicat ha celebrat que la Direcció General estiga treballant en un ROF específic que regule el funcionament d’aquests centres, reivindicació històrica d’aquests. La Directora General ha explicat que estan treballant en l’esborrany i ha manifestat que, entre altres qüestions, volen fomentar els programes de qualificació bàsica.
La problemàtica dels centres d’escolarització preferent de motòrics ha sigut altra de les reivindicacions fetes per STEPV a la reunió. El sindicat ha traslladat a la Directora General les problemàtiques i reivindicacions d’aquests centres (l’alumnat no té beca directa de menjador i transport, problemes amb les resolucions d’escolarització, la necessitat de plantilla addicional, donades les característiques de l’alumnat que escolaritzen, així com de recursos necessaris, etc.).
La Directora General s’ha compromés a revisar aquestes demandes, que el sindicat ja havia transmés anteriorment i que han sigut paralitzades per la pandèmia.
Igualment, el Sindicat ha recordat la necessitat de l’atenció primerenca, si volem realment aconseguir que eixes NEE temporals de l’alumnat d’educació infantil, no es convertisquen en permanents. STEPV li ha recordat les demandes que els Centres d’Educació Infantil 3-6 li van fer arribar el curs passat, en particular per als seus centres i en general per al segon cicle d’infantil, entre les que es contemplen la necessitat de cobrir les hores de les persones d’aquesta especialitat que formen part d’equips directius, la necessitat de dotació de personal especialista de PT i AL per poder oferir una atenció primerenca que compense les desigualtats d’origen i les NEE de l’alumnat i estipular les sessions de suport setmanals que hauria de tindre una unitat, per establir la plantilla de suport necessària. La Directora General s’ha compromés a revisar de nou aquestes propostes.
El sindicat també ha traslladat a la DG la problemàtica concreta dels centres d’Oriola Costa on més del 90% de l’alumnat que s’escolaritza desconeix ambdues llengües, centres que a més compten amb unes ràtios elevades, amb una elevada taxa de matrícula sobrevinguda i amb una plantilla que canvia anualment, fet que dificulta molt portar a terme un projecte de centre. STEPV ha traslladat tota una bateria de propostes consensuades prèviament amb els dos centres educatius, com ara la creació d’una aula d’acollida per a eixe alumnat que es matricula al llarg del curs i desconeix ambdues llengües, fet davant el qual la Directora General s’ha mostrat favorable.
El sindicat ha aprofitat l’avinentesa per reclamar a la Direcció General la creació d’un programa específic, amb dotació de personal especialitzat, per a centres que escolaritzen a un alt percentatge d’alumnat amb desconeixement d’ambdues llengües. 
Així mateix, STEPV ha tornat a sol·licitar que es reprenga el grup de treball iniciat fa 3 cursos, per estabilitzar la plantilla a centres amb un percentatge d’inestabilitat superior al 80%.
El sindicat també li ha transmés la necessitat d’establir quins el catàleg de centres de caràcter singular, que segons les instruccions d’arranjament són aquells que escolaritzen més del 25% d’alumnat de compensació educativa, si es volen ofertar alguns llocs d’aquests centres a les comissions específiques que està previst convocar aquest curs.
STEPV ha mostrat el seu descontent davant la decisió de l’administració d’eliminar la plantilla fixa, encara que no de catàleg, que fins ara els centres CAES revien per arranjament escolar, així com la possibilitat de baixar les ràtios d’aquests centres a 15 alumnes per unitat, fet que fa anys contemplen les instruccions d’arranjament, però mai s’ha aplicat, amb el conseqüent tancament d’unitats a aquests centres.  Les instruccions d’arranjament tampoc preveuen mesures addicionals per als centres que escolaritzen més del 50% d’alumnat amb necessitats de compensació.
L’administració proposa que la dotació addicional que necessiten aquests centres es faça mitjançant el PAM. El sindicat considera que aquesta decisió repercutirà negativament en els centres, principalment en els que mai han sigut CAES, però sí escolaritzen el percentatge d’alumnat amb necessitat de compensació educativa. Els centres requeriran ara d’un informe d’inspecció per ser dotats de personal addicional. STEPV considera que eixe personal hauria de formar part de la plantilla de catàleg del centre, ja que és evident que aquests centres tenen unes necessitats addicionals i ha demanat una rectificació.
La Directora General ha manifestat conéixer el malestar i preocupació que aquesta decisió ha suposat entre els centres CAES, preocupació que també comparteix. La Directora General ha explicat alguns del projectes que tenien previst per als antics centres CAES, projectes que la pandèmia ha paralitzat i que estan reprenent.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR