Oposicions

Només el 35% de les persones aspirants supera les proves de l’oposició

STEPV dóna suport a la concentració convocada demà a les 12h en Conselleria de les persones aspirants afectades pel sistema d’oposició

Concentració de persones afectades pels resultats de les oposicions el passat 17 de juliol

dilluns 23 juliol 2018 12:26 h

Avui, dilluns 23 de juliol es publiquen els llistats definitius de la fase de mèrits d’oposició del cos de mestres. Amb aquests resultats culminen les diferents proves del concurs d’oposició al qual han participat quasi 17.000 docents. Només 5.448 persones han superat les proves de la fase d’oposició, es a dir, un 35% de les que es van inscriure.

El Sindicat exigeix canviar el sistema de concurs oposició per un altre més just i objectiu

El Ministeri d’Educació ha estat l’encarregat de regular que les diferents proves d’oposició continuen sent eliminatòries, és així com les persones inscrites van realitzar la primera prova oposició que consistia en la redacció i lectura d’un tema teòric i d’un cas pràctic relacionat en l’especialitat d’oposició. Aquesta primera prova només la va superar un 45% de les persones, i van passar a realitzar la segona prova que consistia en la defensa oral d’una programació didàctica i concretament una unitat didàctica, aquesta prova l’ha superada un 35% respecte al total dels inscrits. Aquest fet comporta que més de la meitat de les persones inscrites no han pogut optar a poder demostrar als membres dels tribunals ni es pose en valor quines són les seues aptituds pràctiques com a docent, bé defensant la programació i unitat didàctica, o bé en la fase de concurs valorant-se la seua experiència docent.

La nota global de l’oposició s’obté de la ponderació del 60% de la nota fase d’oposició més el 40% de la puntuació fase de concurs, però si només un 35% ha optat a la seua puntuació de la fase de mèrits es desvirtua totalment el fonament de l’actual procediment selectiu per concurs oposició regulat per l’Ordre 12/2018. Exemples d’aquesta situació els trobem en resultats de determinats tribunals on la xifra dels que superen la fase oposició és la mateixa que les places provisionals assignades o inclús inferior, la qual cosa comporta que la fase de mèrits no determine per a res qui obté o no la plaça, o inclús produir que es queden places desertes. Aquestes dues situacions descrites han tingut lloc concretament en l’especialitat d’Anglés tribunal A7 i de l’especialitat d’Audició i Llenguatge tribunals V3, V4, V5, V6 i V9.

La negativa del Ministeri d’Educació a regular un accés diferenciat i aplicar la consolidació prevista en l’article 61.6 del TREBEP, tal i com demana STEPV, on no entrara en competitivitat professorat interí amb professorat de nou accés, més la manca d’un pacte d’estabilitat del professorat interí que actualment hi treballa, junt a la xifra anteriorment donada que només al 35% dels inscrits s’ha fet valdre la seua puntuació de mèrits, dóna com a resultat un sistema d’oposicions actual molt dolent per als treballadors i treballadores docents de la Conselleria d’Educació. STEPV condicionava l’oferta d’oposicions al pacte d’estabilitat del professorat interí perquè Conselleria s’ha de fer càrrec dels seus treballadors i treballadores i a més a més de no posar en perill els seus llocs de treball, convocar un procediment en garanties que no deixe exclòs del procediment a gran part d’aquest.

De l’estudi que el Sindicat ha realitzat dels resultats de la segona prova de la fase d’oposició s’extrauen conclusions com aquestes:

  Sent proves eliminatòries l’índex dels que no superen la primera prova és significativament molt més gran que el de les persones que no superen la segona prova. La primera prova no la superen el 55% de les persones inscrites, i un 13% són les persones que no superen la segona prova respecte a les que només podien continuar en el procés. Un factor determinant ha estat la falta de temps previst, per part de la Conselleria d’Educació, en el calendari de realització de proves dels tribunals. Aquest fet feia que no es poguera disposar del temps necessari perquè totes les opositores i opositors pogueren realitzar la totalitat de les proves. Perquè totes les persones aspirants realitzaren la segona prova haguera calgut ampliar en molts més dies el calendari d’actuacions dels tribunals. En canvi, per a convocar a la fase de mèrits només cal un dia per a fer entrega dels diferents mèrits i la seua posterior valoració per part dels membres del tribunal. Una altra clau important haguera estat reduir les ràtios del tribunal a un màxim de 50 persones tal i com va demanar STEPV en la mesa de negociació. Aquests condicionants han fet que els i les membres dels tribunals hagen estat treballant sota un estat de pressió gran i no reunint les condicions idònies per poder desenvolupar les seues tasques ni poder valorar adequadament les persones opositores.

  La gran majoria de les places reservades a persones en diversitat funcional no han estat cobertes, només el 26% s’han cobert, així és com una totalitat de 154 places passen a assignar-se al torn lliure perquè siguen cobertes. La quantitat de places que passen al torn lliure per especialitats són 27 per a Educació Infantil, 26 en Anglés, 10 en Educació Física, 10 en Música, 31 en Audició i Llenguatge, 4 en Pedagogia Terapèutica i 46 en Educació Primària. Al fer-se el repartiment d’aquestes places per tribunal, tal i com ha decidit Conselleria d’Educació, continua constatant-se la injustícia de l’aplicació d’aquest criteri. Al primer estudi realitzat per STEPV dels resultats de la primera prova oposicions vam observar que independentment de les persones que havien anat a llegir el tema teòric (criteri per a fer l’assignació provisional de places per tribunal), la xifra de les persones que superaven la prova era molt similar. Així que resultava més injust encara l’aplicació d’aquest criteri. Per posar un exemple, ens trobem tribunals de la mateixa especialitat d’Audició i Llenguatge que disposen de només 17 places per a 31 persones que han superat l’oposició, altres que disposen de 26 places per a 34 persones ,una quantitat molt similar que ha aprovat la fase oposició però molt diferent les opcions que tenen les persones que participen per poder optar a plaça o no. I fins i tot trobem tribunals que disposant de 26 places només han superat l’oposició 20 persones i que, per tant, es quedaran desertes places. O igual nombre de persones que superen la fase d’oposició que places assignades provisionalment, pervertint el sistema de concurs oposició, ja que la fase de mèrits en aquest cas només implicarà una reordenació de les persones i no la selecció de les persones més capacitades en matèria de mèrits.

D’aquestes situacions descrites observem que en l’especialitat d’Audició i Llenguatge 11 places van a quedar desertes tenint en compte que una totalitat de 553 han superat l’oposició per a 500 places i que aquestes en el cas de no haver-se fet el repartiment de places per tribunal hagueren estat cobertes. Destaquem que aquesta especialitat ha estat la que té menor índex de persones que superen l’oposició respecte a les places convocades.

  Adjuntem els quadres per especialitats on es pot observar per províncies i en la seua totalitat, la quantitat de persones inscrites, les que han superat la primera prova, les que han superat la segona prova, i repartiment de places segons assignació provisional, al que caldrà afegir les 154 places no cobertes per la reserva diversitat funcional.

Una de les propostes de millora del Sindicat al sistema d’oposicions traslladada en mesa de negociació i no acceptada per Conselleria va ser la creació de comissions específiques baremadores de mèrits igual que es fa en altres territoris. Aquesta tasca que és purament administrativa i podria haver sigut realitzada prèviament per persones formades en la matèria o paral·lelament a la realització proves oposició. Així el temps que destinen els tribunals a fer aquesta funció es podria dedicar a ampliar els dies que tenen per a realitzar les avaluacions de les diferents proves que si tenen caràcter pedagògic, i poder atendre millor a les persones opositores i així poder tindre millors condicions els tribunals.

STEPV exigeix que es facen públics tant els supòsits pràctics, com els criteris d’avaluació amb les rúbriques que s’han fet servir per avaluar les diferents proves de cadascuna de les especialitats. Açò és totalment necessari per a garantir la transparència del procés selectiu i que tant les persones que han superat l’oposició com les que no, tinguen les ferramentes a l’abast que determinen els seus resultats. Així com també es fa totalment necessari regular el dret a la revisió de les diferents proves. Per tal d’aconseguir aquest dret STEPV va encetar una campanya per animar a les persones afectades a presentar la reclamació corresponent.

Les persones afectades per aquest funcionament nefast del sistema d’oposició s’han adreçat a STEPV. El Sindicat dóna suport a aquest col·lectiu, que ha convocat per a demà 24 de juliol a les 12h en Conselleria, una nova concentració per a reclamar la revisió de les proves i un nou sistema d’ingrés a la funció pública docent més just i objectiu.

A més, el Sindicat ha convocat assemblees per al proper dimecres 25 de juliol, a les 10’30h per a informar dels tràmits a fer per totes les persones de nova incorporació a les borses de treball, i a les 12h per a informar a les persones opositores que trauen plaça de tots els procediments necessaris a fer.

Descarrega’t ací l’estudi elaborat per STEPV

 

Etiquetat com a

oposicions

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR