Meses de negociació

STEs a la ministra: un nou RD d’ingrés i reducció de la interinitat

STEs-i requereix a la Ministra d’Educació la convocatòria de Mesa Sectorial per a abordar la negociació d’un nou RD d’Ingrés i canvis per a reducció de la interinitat docent

Secretariat de STEs Intersindical

divendres 20 juliol 2018 10:48 h

Per a STEs-i ni l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública de 29 de març de 2017 signat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els sindicats CSI-F, FeSP-UGT i CCOO, ni el RD 84/2018 impost per l’anterior govern, que hagueren de regir els processos selectius per a la reducció de la interinitat, ni l’engranatge posat conseqüentment en marxa atenen a les prescripcions polítiques i jurídiques emeses des de les instàncies europees.

Escrit dirigit al Ministeri d’Educació:
Sra. Ministra d’Educació i Formació Professional
Na María Isabel Celaá Diéguez
C/ Alcalá, 34
28014  Madrid

STEs-i porta temps advocant per un sistema d’accés diferenciat com a millor mètode per a aconseguir una millora laboral

Madrid, 16 de juliol de 2018
Aquests dies estan finalitzant els processos selectius engegats per les administracions educatives per a donar compliment a la reducció de l’ocupació interina en l’Ensenyament Públic, derivada de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública de 29 de març de 2017 signat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els sindicats CSI-F, FeSP-UGT i CCOO.

Per a STEs-intersindical, un dels dèficits d’aquest acord és no haver inclòs en el seu contingut les garanties necessàries perquè el personal temporal puga consolidar la seua ocupació, ja que dictamina que l’objectiu de reducció de la temporalitat per sota del 8 % de les plantilles es realitzarà a través de concurs-oposició i sense establir cap fórmula extraordinària que facilite el procés a les treballadores i treballadors públics afectats.
El resultat de la negociació amb el MECD del model d’Ingrés a la fi del novembre passat va ser decebedor per a la majoria de les organitzacions sindicals en la Mesa Sectorial. Va portar com a resultat la imposició del RD 84/2018 que regirà els processos selectius per a la reducció de la interinitat. Ara, sense haver finalitzat per complet els processos selectius, s’observen indicis que la reducció de la interinitat no només no va a tenir l’efectivitat buscada, sinó que pot perillar la continuïtat en el treball d’una bona part del professorat interí al no superar les proves i no estar protegit per garanties d’estabilitat laboral. Les nombroses places que quedaran desertes, els dubtes i la falta de transparència en la correcció de les proves estan sent denunciades tant en els mitjans de comunicació com als sindicats i visualitzen públicament un fiasco com mai abans havia ocorregut.

En realitat, ni l’Acord, ni el Reial Decret, ni l’engranatge posat conseqüentment en marxa atenen les prescripcions  polítiques i jurídiques emeses des de les instàncies europees. Convé assenyalar que el Parlament Europeu, en Resolució de 31 de maig de 2018 sobre la resposta a les peticions sobre la lluita contra la precarietat i l’ús abusiu dels contractes de treball de durada determinada, recorda que quan s’han donat casos d’ús abusiu de contractes de durada determinada successius, cal aplicar una mesura que oferisca garanties equivalents i eficaces per a la protecció dels treballadors a fi de sancionar degudament l’abús i eliminar les conseqüències de la violació del Dret de la Unió, així com per a salvaguardar la posició laboral dels treballadors afectats.

Igualment destaca que la transformació d’un contracte de durada determinada en un contracte de durada indefinida ha de considerar-se com una mesura per a prevenir i sancionar de manera efectiva l’abús dels contractes de durada determinada en el sector públic i en el privat, i ha de ser clara i ser inclosa sistemàticament per tots els Estats membres en els seus respectius marcs normatius en matèria de Dret laboral.

STEs-i considera que ni l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública ni el nou RD d’Ingrés 84/2018 responen ni als requisits del Parlament Europeu ni a la jurisprudència del TJUE (p.e. la sentència del Cas Mascolo) pel que fa a les solucions per a la temporalitat de les funcionàries i funcionaris interins, i que en cap cas hagueren de perdre la seua ocupació. La solució a la temporalitat no és admissible únicament  convertint les vacants afectades en interinitat per places fixes a través d’un concurs-oposició, desplaçant a l’atur al professorat que no l’aprove, sinó que les i els treballadors que les ocupen han de conservar  la seua ocupació i passar de temporals a fixos. En paraules de la Resolució europea esmentada: l’adopció de mesures efectives destinades a prevenir i sancionar degudament l’ús abusiu de successius contractes de treball de durada determinada, en plena conformitat amb el Dret de la Unió, és necessària per a eliminar les conseqüències de la violació dels drets dels treballadors.

La interinitat en la funció docent és un problema crònic que supera la quarta part de les plantilles en perjudici dels drets laborals i de la qualitat educativa, a banda de constituir un clar frau de llei. STEs-i defensa que la problemàtica no pot solucionar-se amb remeis parcials, quan no injusts. La nostra organització porta temps advocant per un sistema d’accés diferenciat com a millor mètode per a aconseguir tal fi, però recentment també hem argumentat que el desenvolupament legislatiu  del segon paràgraf de l’article 61.6 del EBEP pot servir a aquest efecte.

STEs-i sempre hem contribuït en les negociacions amb l’Administració per a aconseguir la millor fórmula possible d’arribar a acords. Insistim que la solució que millor s’adapta als requisits europeus ha de contemplar la consolidació laboral del professorat, sense que açò vaja en detriment d’una alta oferta de places per a les persones aspirants  de nou accés. És necessari que les Administracions Públiques, i per tant l’Educativa, acaten les directrius de la Unió Europea per a aconseguir solucions justes i efectives al greu problema de la temporalitat en el sector docent.

STEs-intersindical requereix, per tant, la ràpida convocatòria de la Mesa Sectorial del MECD per a abordar en profunditat una nova negociació del RD d’Ingrés en la Funció Docent i dels canvis legislatius que millor es adecuen a les directrius europees per a la reducció de la interinitat en la docència.

Secretariat de STEs-i


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR