Informació sobre la Mesa Sectorial d’oposicions 2023 (llei Iceta)

STEPV ha demanat l’ajornament a 2024 i ha realitzat una bateria de propostes per a millorar la convocatòria

Un moment de la mesa sectorial d'aquest matí

dimecres 07 desembre 2022 16:35 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la convocatòria de les oposicions dins del procés d’estabilització marcat per la llei Iceta.

STEPV ha presentat una bateria de propostes per a millorar la convocatòria

STEPV ha iniciat la seua intervenció amb una prèvia tornant a sol·licitar que les oposicions es convoquen en 2024 i no en 2023, perquè coincideix amb el concurs de mèrits i no té sentit convocar dos procediments selectius a les quals es presentaran les mateixes persones i que quasi seran consecutives. En principi hi haurà dues setmanes o, com a molt tres, entre que finalitze el concurs de mèrits i comencen les proves de les oposicions.

El Sindicat ha fet les esmenes següents a la convocatòria:

-    Diversitat funcional: que les places que puguen quedar desertes en el torn lliure passen també al torn de diversitat funcional. També que les seus de celebració de les oposicions siguen en la intercomarcal sol·licitada i no s’hagen de desplaçar a València des d’altres intercomarcals.

-    Incorporació de places de Èuscar d’EOI i de Joieria d’Art i Disseny a la convocatòria perquè compleixen amb els requisits de la llei Iceta.

-    No fer repartiment de places per tribunal, perquè l’experiència no ha estat positiva.

-    Que se celebren proves prèvies per a l’obtenció del C1 de Valencià, com en altres oposicions.

-    S’han demanat aclariments sobre les titulacions genèriques i a efectes de docència, especialment respecte als cossos de catedràtics i professorat de música i arts escèniques, respecte a la consideració dels títols superiors com a equivalents o iguals a grau, tal i com estableix la LOMLOE.

-    També per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, el màster requerit per a la capacitat de tutela de les investigacions de l’alumnat, que també s’accepten els realitzats per l’ISEA i no solament els universitaris.

-    Igualment, en aquest cos, s’ha tornat a demanar que, si es compleix el requisit d’haver prestat serveis 12 mesos, la resta de requisits (Doctorat, Màster i DEA) computen com a mèrit.

-    Quant al termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits, prevista per al mes de febrer, el Sindicat ha proposat que es presenten una vegada conegudes les notes de les proves, perquè no té sentit presentar abans el mèrits si després no es passa a la fase de concurs.

-    Quant a la publicitat dels criteris d’avaluació, cal que, com a mínim es coneguen amb un mes d’antelació i no pocs dies abans de conèixer les proves, com passa habitualment.

-    Respecte als exercicis pràctics, la Conselleria ha informat que en el cos de secundària no n’hi haurà en cap especialitat, només en el cos de professorat especialista de sectors singulars de la FP i en artístics.

-    STEPV també ha demanat aclariment respecte a quina legislació s’ha d’aplicar a l’hora de redactar la unitat didàctica per a la prova de la “tancada”, ja que actualment s’estan aplicant dues lleis simultàniament en secundària i batxillerat.

-    En el cas de l’especialitat d’Orientació Educativa, STEPV ha demanat que es concreten les característiques del programa que s’ha de presentar, ja que no es dona cap informació més.

-    Quant a la qualificació de les dues proves (part A i part B), la Conselleria proposa valorar amb un 60% la part A (teòric i, si s’escau, pràctic) i un 40% per a la part B (l’anomenada “tancada”). STEPV considera que ha de ser a l’inrevés, un 40% per a les proves i un 60% per a la “tancada”, ja que és en aquesta segona prova és on realment es comproven les actituds i capacitats docents.

-    Respecte al termini per a presentar al·legacions a les llistes provisionals, STEPV ha demanat ampliar el termini d’un matí que figura a l’esborrany a dos dies. Igualment, el Sindicat ha demanat que els tribunals atenguen personalment les persones que presenten al·legacions.

-    Quant a les persones que renuncien una vegada publicades les llistes definitives, la convocatòria estableix que eixa plaça es perdrà. El Sindicat ha reclamat que passe al següent de la llista perquè no es perda cap plaça.

Quant al barem de mèrits, STEPV ha fet, entre d’altres, les propostes següents:

·    Antiguitat: que s’aclarisca com es valorarà l’antiguitat en aquells fulls de serveis en què apareguen serveis prestats en què no conste l’especialitat concreta a la qual es presenta la persona: com és el cas de cultura clàssica, a la qual es pot accedir per llatí i grec, entre altres casos.

·    Cal aclarir si les persones del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques poden també utilitzar les titulacions equivalents com a requisit establertes en l’Annex VII del RD 276/2007 ja que la nostra convocatòria queda ambigua.

·    Quant a la puntuació dels apartats 2 (Formació Acadèmica) i 3 (Altres mèrits), el Sindicat considera que no respecta el RD 276/2007 sobre el qual la convocatòria valenciana s’ha de basar, ja que ha donat una puntuació inferior al que estableix el RD. És per això que STEPV ha demanat que es respecte la puntuació del Reial Decret per evitar impugnacions.

Respecte a les característiques de les proves pràctiques, el Sindicat ha demanat més concreció sobre com han de ser aquestes proves, com també que la Conselleria garantisca els materials necessaris per a celebrar-les i evitar que cada aspirant haja d’aportar-les.

La Conselleria ha contestat algunes de les qüestions plantejades pel sindicat com la modificació de les puntuacions del barem, la revisió de les places no ofertades, etc. En tot cas, la setmana que ve ens tornaran a convocar per a tancar la convocatòria.

En el torn obert, el Sindicat ha exigit que es convoque el procediment per a la integració del PTFP al cos A1. La Conselleria ha contestat que ens convocaran per al 22 de desembre.

Igualment, STEPV ha exigit que s’abone ja els triennis i sexennis del funcionariat en pràctiques de 2019 i 2021 i les quantitats pendents de la bretxa salarial, també acordada en 2019. La Conselleria ha contestat que estan treballant perquè s’abone en febrer, ja que en desembre estan treballant per abonar l’increment de l’1,5% de la nòmina i en gener Hisenda no deixa fer canvis. Igualment el Sindicat ha preguntat si es confirma que es publicarà el decret perquè el professorat en pràctiques de 2022 i posteriors puga cobrar els triennis i sexennis. La resposta ha sigut que ja tenen l’informe d’Hisenda, que és dels últims passos perquè es publique en el DOGV, tot i que no ha pogut assegurar que es publique abans de Nadal.

Etiquetat com a

oposicions llei iceta

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR