Formació professional

Es designen els centres docents que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional

Correcció d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es designen els centres docents que conformen la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

fp formació professional

 Xarxa de centres de qualitat

PDF

Acord de plantilles de docents d’eso, batxillerat i formació professional

Acord de 29 de juny de 2023, del Consell, de ratificació de l'acord subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals de la mesa sectorial d'educació, pel qual es pacten els criteris per a la dotació de plantilles de professorat dels centres docents públics que imparteixen eso, batxillerat i formació professional dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

plantilles formació professional eso batxillerat

 Plantilles

PDF

l’Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo es transforma en centre Integrat

DECRET 97/2023, de 29 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo, amb seu a la ciutat d'Alacant, a la conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani d'Alacant i es disposa el seu funcionament.

formació professional centre integrat públic

 FP Cicles Formatius

PDF

Es designen els centres docents que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es designen els centres docents que conformen la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

instituts d'excel·lència formació professional

 FP Cicles Formatius

PDF

S’ordenen els cursos d’especialització a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen i s'ordenen els cursos d'especialització a la Comunitat Valenciana.

formació professional

 FP Cicles Formatius

2023_4695.pdf">PDF

Calendari d’admissió de Formació Professional per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024.

formació professional calendari d'admissió

 Matrícula de l’alumnat

PDF

Es convoca un procediment per a la provisió de llocs de directors o directores de centres integrats públics de FP

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

formació professional directors o directores

 FP Cicles Formatius

PDF

Procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

formació professional flexibilització

 FP Cicles Formatius

PDF

Es modifiquen les àrees territorials dels consells territorials de la Formació Professional

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifiquen les àrees territorials dels consells territorials de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

fp formació professional consells territorials

 F.P.A.

PDF

Assignacions econòmiques extraordinàries per a desenvolupar projectes d’investigació aplicada per a instituts d’FP

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'assignacions econòmiques extraordinàries per a desenvolupar projectes d'investigació aplicada per a instituts d'excel·lència de Formació Professional de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb empreses i altres centres educatius.

projectes d'investigació formació professional

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

RESOLUCIÓ per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte que regulen l’oferta integrada de Formació Professional en instituts d’Educació Secundària autoritzats.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell; el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, i l'Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que regulen l'oferta integrada de Formació Professional en instituts d'Educació Secundària autoritzats.

tràmit formació professional

 FP Cicles Formatius

PDF

CORRECCIÓ d’errades de les instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent

CORRECCIÓ d'errades... de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

formació professional

 Organització IES

PDF

Ajudes per a estades de formació en empreses del professorat d’FP i Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius en empreses, organitzacions o institucions situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant el curs acadèmic 2022-2023.

formació professional formació permanent formació en empreses estades formació arts plàstiques i disseny 2022

 Formació

PDF

Gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir el

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2021-2022, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats.

formació professional carnets professional

 FP Cicles Formatius

PDF

CORRECCIÓ d’errades: procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior…

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i en els programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

formació professional admissió fp

PDF

Programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el desenvolupament d'un programa d'acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l'alumnat més vulnerable educativament dels centres docents de titularitat de la Generalitat, dins del programa de cooperació territorial «PROA+»

programa d'acompanyament proa+ formació professional

 Atenció a la diversitat

PDF

Calendari d’admissió Formació Professional, per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

matricula formació professional alumnat admissió 2022-23

 Alumnat

PDF

Calendari i procediment d’admissió FP Bàsica per al curs 2020/21

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021.

resolució matrícula fp bàsica formació professional alumnat admissió 2020-21

 Alumnat

PDF

Adaptació dels annexos de l’Ordre 18/2016 d’admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de FP

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

ordre matrícula fp formació professional cicles de grau superior cicles de grau mitjà annexos admissió

 Alumnat

PDF

Règim de contracta­ció de professors especialistes

DECRET 296/1997, de 2 de desembre, del Govern, pel qual es regula el règim de contracta­ció de professors especialistes. [97/X12675]

règim de contractació professorat especialista formació professional decret 2961997

 FP Cicles Formatius

PDF

Ordre de plantilles d’ESO, Batxillerat i Formació Professional

ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

secundària plantilles formació professional batxillerat

 Plantilles

PDF

Règim de contracta­ció de professors especialistes

DECRET 296/1997, de 2 de desembre, del Govern, pel qual es regula el règim de contracta­ció de professors especialistes. [97/X12675]

règim de contractació professorat especialista formació professional decret 1997

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF