DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament del Campello. Convocatòria de dues places d’oficial de policia local, grup C, subgrup C1, pel procediment de promoció interna. [2018/386] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es declaren concloses les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, de l’escala tècnica superior d’investigació (perfil Citometria i cultius cel·lulars) d’aquesta universitat. [2018/430] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cuantificación de la diversidad morfológica, genética y filogeografia de la hepática acuática amenazada riella helicophylla como herramientas para su conservación. CPI-17-400», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/798] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Antichi minerali nell arte degli speziali di de medicamentaria officina di Santa Maria della Scalla, Roma. Indagini chimico-Fisiche e studio storico-culture. CPI-18-003». [2018/807] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación SIGRID. CPI-18-005». [2018/809] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sénior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevas estrategias para el diseño de dispositivos de anàlisis in situ: nano y biomateriales. CPI-18-006.» Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2016-109). [2018/810] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d’estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d’ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l’any 2018. [2018/645] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)