Igual treball, igual salari

Per l’equiparació salarial del professorat tècnic d’FP

Vols una samarreta reivindicativa?

STEPV inicia una campanya de reclamacions per la integració del PTFP al cos A1

Després de les assemblees celebrades abans de Nadal es va acordar aquesta campanya i iniciar mobilitzacions durant el primer trimestre de l’any 2022

Més informació

Les mobilitzacions presencials previstes per reivindicar l'equiparació del professorat tècnic de Formació Professional es postposen fins que la situació es normalitze després de l'estat d'alerta per COVID19.

Les comandes de samarretes reivindicatives es poden continuar fent però es distribuiran, com fins ara en les seus de STEPV, quan acabe el confinament necessari per combatre la pandèmia.

Per col·laborar en la campanya, imprimeix els cartell proposats i penjal's al teu centre quan torne a estar obert i es reprenga l'activitat lectiva presencial.


Per què aquesta reivindicació?

STEPV ha defensat històricament que s’agrupen tots els cossos docents en un únic cos, i l’equiparació salarial del professorat tècnic d’FP (PTFP) amb el professorat de secundària (PS) és un pas mes endavant en eixe camí.

Actualment els requisits d’accés als dos cossos de professorat amb docència en Formació Professional ja són titulacions universitàries i el màster pedagògic, i només es manté l’accés amb titulacions equivalents en 10 de les 29 especialitats de PTFP, de moment.

La realitat del dia a dia i la normativa demostra que les condicions laborals del professorat d’ambdós cossos són les mateixes: desenvolupament de currículums comuns, nombre d’hores lectives i complementàries, responsabilitat per càrrecs en els mateixos centres, i amb docència amb el mateix alumnat.

No estem parlant d’una equiparació de competències i funcions a l’hora de l’atribució docent per especialitats, sinó simplement d’una equiparació salarial una vegada els requisits d’accés i les condicions laborals són les mateixes en els dos cossos. No té sentit mantindre aquesta diferència salarial, ja que a igual treball igual salari.


De qui és competència l’equiparació salarial?

Li correspon a l’estat modificar l’escala retributiva en què està enquadrat el PTFP (A2) i equiparar-lo al PS (A1). Aquesta és una reivindicació que ja ha traslladat la Confederació d’STEs al Ministeri d’Educació i al Consell Escolar de l’Estat. Mentrestant, els governs autonòmics poden treballar per compensar aquesta desigualtat salarial amb un complement específic. Això és el que reclamem a la Conselleria d’Educació en aquesta campanya.


Què passa en altres territoris?

En el País Basc existeix un complement salarial que equipara les retribucions de PTFP amb les de PS, i estan en marxa en estos moments diverses accions judicials en altres comunitats autònomes per aconseguir-ho. Per tant, és possible aconseguir-ho.

STEPV ha acordat emprendre accions per tal de demanar aquesta equiparació retributiva, que ha sigut estudiada pels seus serveis jurídics, i manté contacte amb sindicats d’altres territoris i amb entitats que defensen eixa mateixa reivindicació per treballar conjuntament.