Anuncis i convocatòries


Anuncis

20 / 09 / 2012

Llistats provisional i definitiu de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres

Llistats provisional i definitiu de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres.


Convocatòries

07 / 09 / 2012

Autorització de centres i programes de compensació educativa

Convocatòria ordinària d’autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats (pdf 7.793KB).


Anuncis

05 / 08 / 2012

Llistats provisionals de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres

Llistats provisionals
Alacant. Data de publicació: 03-08-2012
Castelló. Data de publicació: 25-07-2012
València. Data de publicació: 31-07-2012
Reclamacions: 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest llistat provisional.


Anuncis

05 / 08 / 2012

Direccions de centres integrats públics de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, del director territorial d’Educació, Formació i Treball de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d’esta direcció territorial. [2012/7383]


Anuncis

31 / 07 / 2012

Llistat provisional de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistats provisionals de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres:
Castelló. Data de publicació: 25-07-2012
València. Data de publicació: 31-07-2012
Reclamacions: 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest llistat provisional.