Notícies amb l'etiqueta Consell escolar valencià


Plurilingüisme Decret de plurilingüisme: una oportunitat perduda en la recuperació del valencià

dimecres 12 octubre 2016 18:46 h | Comenta la noticia

La Comissió Permanent del Consell Escolar Valencià (CECV) aprova el Dictamen sobre el projecte de decret de Plurilingüisme, que inclou una sèrie de recomanacions a l’Administració educativa i el Vot particular presentat per STEPV en contra del projecte de decret.


Consell Escolar Valencià STEPV exigeix la modificació del Consell Escolar Valencià

dimarts 05 juliol 2016 18:35 h | Comenta la noticia

El Consell Nacional del Sindicat aprova una resolució en què insta la Conselleria d’Educació a modificar la composició i el funcionament del CECV


Jornada Continuada La Conselleria accepta algunes modificacions de l’ordre de jornada escolar en el CEV

dimecres 23 març 2016 15:04 h | Comenta la noticia

S’accepten algunes esmenes de STEPV que milloren l’adopció de la jornada contínua, però no d’altres que la dificulten


Jornada Continuada El nou esborrany de jornada contínua manté les dificultats per adoptar-la

dilluns 21 març 2016 17:11 h | Comenta la noticia

El Consell Escolar valencià tractarà el tema demà. La Conselleria no ha convocat la segona Mesa Sectorial per a tractar el tema, tal i com s’havia compromés


Els representats de STEPV amb la presidència del CEV

Consell Escolar Valencià STEPV es reuneix amb la presidenta de Consell Escolar Valencià

dimarts 06 octubre 2015 14:07 h | Comenta la noticia

Encarna Cuenca explica les noves línies de treball i la voluntat de modificar la composició del CEV


Consell Escolar Valencià La Conselleria modificarà la composició de la Comissió Permanent del CECV

dimarts 03 març 2015 14:28 h | Comenta la noticia

La sentència guanyada per STEPV obliga a aquest canvi del el Decret 164/10 de 8 de octubre del Consell pel qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.


Polítiques educatives STEPV abandona el ple del Consell Escolar valencià

dimecres 02 abril 2014 14:12 h | 1

La presidència li denega al Sindicat la possibilitat de tractar les esmenes i aportacions a l’Informe sobre la situació de l’ensenyament de la Comunitat Valenciana (Cursos 2010/11 i 2011/12)


Dret a l’educació STEPV denuncia l’atac sistematitzat de la Conselleria d’Educació a l’escola pública

dijous 21 febrer 2013 18:43 h | Comenta la noticia

La Comissió Permanent del Consell Escolar de la CV ha aprovat els dictàmens favorables de diferent normativa contra l’escola pública