Polítiques educatives

STEPV es reuneix amb la Directora General d’Inclusió Educativa i amb el Cap del servei d’Avaluació i Estudis

El sindicat ha fet arribar a ambdues Direccions Generals les seues preocupacions i els problemes detectats en l’aplicació del PAM, així com algunes propostes de millora.

STEPV

dimarts 03 març 2020 17:11 h

STEPV s’ha reunit amb Raquel Andrés, Directora General d’inclusió educativa i amb Pedro Mecinas, Cap del servei d’Avaluació i Estudis, que pertany a la DG d’innovació educativa i innovació i de qui depén el PAM, per tractar conjuntament les problemàtiques detectades en l’aplicació d’aquest (informes o resolucions de que no arriben en temps i forma, la falta de personal per atendre correctament a l’alumnat amb NESE a alguns centres, atenció a l’alumnat amb NESE que s’escolaritza passat el període ordinari…).

El sindicat ha aprofitat la reunió per demanar a ambdues Direccions Generals flexibilitat en l’aplicació de la normativa d’inclusió, tant pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb NEE com per aplicar els nous criteris de compensació educativa, ja que els centres no han tingut temps material suficient per portar a terme l’actualització de tots els expedients.
Pel que fa a l’alumnat amb NEE, STEPV li ha traslladat a la Conselleria que si es vol garantir una atenció adient a aquest alumnat, s’ha d’iniciar la negociació de les plantilles de forma immediata ja que, de no ser així, amb les plantilles actuals retallades pel PP, aquesta prioritat no es garanteix. Si a més s’aplica de forma estricta la nova normativa d’inclusió, podria suposar no poder atendre en condicions a aquest alumnat.
El sindicat també ha plantejat la problemàtica existent amb els nous criteris de compensació de desigualtats, entre els quals no es contempla el desconeixement d’ambdues llengües, fet que cal tindre en compte i davant del qual caldrà aplicar programes específics, ja que aquest desconeixement sí suposa una barrera d’accés a l’educació per a l’alumnat.
En allò relatiu a l’alumnat de compensació educativa, el sindicat també ha demanat una certa flexibilitat per part de la Conselleria a l’hora d’aplicar programes i actuacions. De no ser així, en alguns casos, com és l’aplicació dels criteris d’arranjament escolar podria suposar que alguns centres que els darrers anys s’han considerat CAES o que tenien un elevat percentatge d’alumnat de compensació educativa i que no han pogut adaptar els informes als nous criteris, vegen disminuït aquest percentatge amb les conseqüents repercussions pel que fa a la ràtio i la possible dotació de personal extra plantilla.
Així mateix, el sindicat ha demanat que els criteris d’arranjament escolar per a centres que escolaritzen a més del 50% d’alumnat de compensació no s’aplique únicament en el cas de centres que es troben a barris d’acció preferent (BAP), sinó a qualsevol centre que complisca el percentatge.
Seguidament, STEPV ha continuat la reunió amb la DG d’inclusió  per tractar altres temes de la seua competència.

- UET: en aquests moments la Conselleria de Sanitat continua incomplint l’article 50.2 de la LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, al no dotar de personal per donar cobertura a aquestes Unitats, per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental. El sindicat ha mostrat la seua preocupació davant aquest fet i la DG ha informat que estan treballant per trobar altres opcions i poder negociar un nou model.

- Problemàtica als CEE:
STEPV ha plantejat la problemàtica existent en alguns CEE, els quals escolaritzen alumnat que, a més de tindre una discapacitat intel·lectual, tenen un trastorn mental. El Sindicat ha exigit que revise els perfils de l’alumnat que s’ha d’escolaritzar en els CEE en la mesura en que la plantilla d’aquests centres no garanteix les necessitats concretes d’aquest alumnat i es reubique aquest alumnat en centres amb professionals que garanteixen la seua atenció integral (psicòlegs clínics, terapeuta ocupacional, etc). En el cas dels CEE que reben alumnat de centres de menors privats vinculats a Benestar Social, s’han d’establir protocols amb la Conselleria de Benestar Social per tal d’estipular les vies de coordinació, actuació i informació entre els centres.

- Borsa llengua de signes: el sindicat considera que l’alumnat d’Educació Infantil i Primària necessita ser atès per professionals amb un perfil molt concret (especialista en didàctica de llengua de signes) diferent al sol·licitat en la convocatòria en la mesura en que l’alumnat primer ha de ser alfabetitzat en aquesta llengua.

- La inclusió en FP: actualment, la inclusió en FP és una assignatura pendent, pel que el sindicat li ha transmés a la DG alguns dels aspectes a millorar: formació integral de l’alumnat dificultada per tutories retallades, complicada atenció a la diversitat amb desdoblaments dosificats, necessitat de formació del professorat de FP en Inclusió educativa, bretxa de gènere i social en FP fomentada per una viciada orientació, escassa col·laboració i coordinació en les accions pedagògiques que requereix una FP inclusiva en famílies professionals diverses i entrebancs en l’adequació de llocs de treball pel professorat de FP amb diversitat funcional. L’informe facilitat en esta reunió a la DG d’Inclusió educativa també es tractarà amb la DG de FP.

- CEE que estan treballant amb Aules obertes: en la actualitat trobem diversos CEE que estan portant a terme aquesta experiència que és similar a l’escolarització combinada, però en aquest cas és el propi professorat del CEE el que es desplaça amb l’alumnat al CEIP o a l’IES. El sindicat li ha transmés a la DG els bons resultats que aquesta experiència està tenint en casos concrets i li ha demanat suport per poder portar endavant aquests projectes, que poden conviure amb altres models d’inclusió, mentre avancem en aquest camí.

- L’atenció a l’alumnat amb NEE a les zones rurals: cal tindre una especial consideració amb l’alumnat amb NEE escolaritzat a aquestes zones, donada la dificultat de donar la mateixa resposta que es dóna en zones urbanes on és més fàcil ubicar unitats específiques d’educació especial. Si volem avançar en inclusió, també en aquestes zones, cal prendre mesures específiques.

- Substitucions als SPE: STEPV li ha transmés a la DG d’inclusió la seua preocupació davant la no cobertura d’aquestes places, fet que es repeteix tots els cursos i que perjudica greument la inclusió educativa. La DG ha confirmat que estan revisant el tema perquè no torne a repetir-se.

-  Assistent personal: fa unes setmanes es va publicat la «Instrucción de la dirección general de Atención primaria y autonomía Personal por la que regulan las Condiciones y prestaciones para el Asistente personal regulado en el Decreto 62/2017», que a l’article 5.1 parla de l’entrada de la figura de l’assistent al centre. STEPV considera que aquest personal no pot substituir en cap cas al personal educador, és per això que cal negociar aquesta entrada per determinar les seues funcions.

Davant de totes les qüestions plantejades, la Conselleria es va comprometre a estudiar els temes proposats i buscar solucions el més prompte possible. STEPV farà el seguiment per tal que se solucionen les qüestions plantejades.

Etiquetat com a

inclusió educativa

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR