Sistemes de protecció

Sobre la mesura d’obrir tots els centres educatius valencians

STEPV analitza el context legal, assenyala les contradiccions i es reitera en la mesura de tancament dels centres educatius

diumenge 22 març 2020 13:34 h

El context legal
A més de la legislació laboral de caràcter general (educativa, laboral, administrativa) les normes que ens afecten de manera específica sobre la pandèmia són:
- Resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació de 13 de març.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Llei de prevenció de riscos laborals.

La resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació de 13 de març s’ha vist modificada en l’esperit i en el fons pel Reial Decret d’estat d’alarma de 14 de març però la resolució es manté com estava, sent l’única referència legal emesa per Conselleria.

Des del dia 13, i després del RD i de diversos posicionaments sindicals o d’altres àmbits, Conselleria ha anat modificant allò contemplat en la resolució mitjançant cartes a les direccions, àudios, intervencions en els mitjans de comunicació o en les xarxes socials… però sense corregir l’única norma legal emesa des de la pròpia Conselleria. Així continua vigent normativament la presència en tots els centres educatius del professorat amb caràcter general (1) durant un temps indeterminat (2), amb unes tasques genèriques (3) i, fins tot, en aparent contradicció amb allò contemplat en el RD en relació als desplaçaments permesos entre els quals no es contempla l’assistència de les famílies als centres educatius (4).

(1) «el personal docent, no docent, d’administració i serveis així com qualsevol altre que preste serveis en els centres educatius assistirà, amb caràcter general, als centres educatius…»

(2) «... fins que es determinen els procediments necessaris per a atendre, entre altres aspectes, els següents…»,

(3) ...entre els quals els «d’establir una comunicació fluida amb les famílies», «les formes d’interacció que es consideren més adequades amb l’alumnat», «les condicions per a la realització, presentació i lliurament de les activitats i les proves d’avaluació»,

(4) «les alternatives per a l’alumnat que no tinga accés a les TIC», «l’atenció a les famílies que demanen ser ateses de manera presencial mitjançant cita prèvia».

En aquesta situació de falta de claredat i modificació de l’única norma emesa per Conselleria (resolució de 13 de març) es descarrega en les direccions dels centres el desplegament i interpretació de la norma i de les múltiples adaptacions i correccions verbals o en els mitjans de comunicació. Aquesta situació reflexa un escenari molt diferent en cada centre i una manca d’homogeneïtat del professorat segons cada cas.

Contradiccions de la normativa
STEPV considera que mantindre oberts els centres educatius per a la realització de tasques relatives a la docència contradiu el RD d’estat d’alarma del 14 de març. Ara bé, això entra en el terreny de les interpretacions i per això hem instat la Inspecció de Treball que es pronuncie per fer efectiu el tancament dels centres. Aquesta denúncia s’ha presentat per registre al Ministeri de Sanitat, a la Conselleria de Sanitat i a la Delegació de Govern perquè siguen coneixedors d’aquesta mesura i actuen en conseqüència.

El que no entra en el terreny de les interpretacions és el que diu estrictament la normativa publicada per la Conselleria que, insistim, només és una: la resolució de 13 de març. Aquesta norma ha estat matisada posteriorment, com hem dit, mitjançant una carta a les direccions i altres mitjans.

Hi ha, si més no, dues contradiccions que no s’han corregit o esmenat. En primer lloc, la resolució de 13 de març diu que les famílies podran ser ateses de manera presencial mitjançant cita prèvia. (Apartat 1e)). Evidentment, això contradiu el RD d’estat d’alarma perquè se suspenen les activitats presencials en els centres educatius i perquè no està contemplat com a causa per a desplaçar-se l’assistència de les famíles als centres educatius (Article 7. del RD d’estat d’alarma: Limitacions de la llibertat de circulació de les persones).

En segon lloc, hi ha una altra «contradicció» que, en aquest cas, afecta els serveis de neteja. La resolució de 13 de març diu que l’assistència física als centres educatius per part del personal que hi treballa serà requerida fins que s’acorden els mecanismes necessaris per a garantir la continuïtat de la tasca educativa. Una vegada garantit això, serà la direcció del centre qui determinarà les tasques que s’han de desenvolupar en el centre educatiu que requerisquen presència física de part del personal.

Aquesta instrucció tampoc ha estat modificada posteriorment, però els responsables polítics de la Conselleria d’Educació estan donant per fet que els serveis de neteja (que en el cas de molts centres depén de l’ajuntament) estan obligats a acudir als centres educatius tots els dies per a mantindre’ls nets per si són requerits per les autoritats sanitàries per a qualsevol menester. Per tant, una competència que la resolució atorga a les direccions (decidir qui va o no presencialment als centres) és anul·lada de facto en les declaracions a premsa, àudios, etc, pels màxims dirigents de la Conselleria. A més de considerar, com hem vist amb actuacions especials de l’UME o altres organismes, que la neteja de centres per adequar-los al seu ús sanitari o social és una neteja especialitzada i no és la mateixa que realitzen els serveis de neteja amb caràcter ordinari.

STEPV no disposa d’un discurs infalible i immutable i entén que la situació inèdita i extraordinària que vivim i l’adequació quasi diària a la realitat poden generar instruccions contradictòries o punts sense clarificar. Però el que no pot fer l’administració és crear inseguretat jurídica a les persones que en depenen. Si cal modificar o completar una resolució, es publica una altra i punt. Ni cartes, ni àudios ni missatges a les xarxes socials. Costa el mateix publicar una nova resolució i no crea inseguretat jurídica.

Després de la publicació del RD d’alarma, STEPV ha demanat reiteradament la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació per tractar i adequar la situació que patim. Mentre el Ministeri d’Educació, la Conselleria de Funció Pública o la Conselleria de Sanitat han convocat les respectives Meses Sectorials, la Conselleria d’Educació no ho ha fet. Mentre la totalitat de les conselleries de la Generalitat Valenciana han donat instruccions oficials detallades, signades per les persones responsables, sobre com actuar en els centres de treball, la Conselleria d’Educació no ho ha fet més que amb la resolució de 13 de març.

Posicionament de STEPV
Des del dijous 12 de març, tenint present la velocitat dels esdeveniments, STEPV ha exigit a la Conselleria d’Educació de forma motivada el tancament immediat de tots els centres educatius per a evitar la propagació del COVID-19 -a excepció dels centres que foren requerits per les autoritats competents- en la Mesa sectorial d’educació celebrada el dijous 12 de març i en la reunió posterior amb el Secretari Autonòmic d’Educació i representants de les organitzacions de la comunitat educativa, i en nombrosos comunicats públics i declaracions davant els mitjans de comunicació. A dia d’avui la pràctica totalitat de les comunitats autònomes han decretat el tancament de tots els seus centres educatius, algunes d’elles després de decretar-se l’estat d’alarma, adequant el seu funcionament estrictament a l’àmbit telemàtic.

El fet que la Conselleria d’Educació haja continuat amb el seu plantejament ha obligat al Sindicat a haver d’acudir a altres instàncies com ha sigut al propi president de la Generalitat, al Ministeri d’educació i, finalment a la Inspecció de treball amb una denúncia conjunta presentada per STEPV i el sindicat ANPE (que representen el 70% de la mesa sectorial d’educació). A més, el Sindicat ha promogut resolucions d’urgència en les tres juntes de personal docent. https://stepv.intersindical.org/

El Sindicat en cap moment ha qüestionat l’obertura, amb caràcter extraordinari, dels centres educatius en els casos en què les autoritats ho requerisquen per fer front a la pandèmia.

Si la Conselleria d’Educació vol tindre un conjunt de centres o la seua totalitat preparats davant una possible sol·licitud, el que ha de fer és desinfectar-los i tancar-los per tal de que no es puguen contaminar fins que siguen requerits. No té sentit que hi haja persones en els centres educatius quan poden fer la mateixa feina des dels seus domicilis.

I, si més no, si la Conselleria obliga a obrir els centres ha de garantir als treballadors i treballadores el material i protocols necessaris de protecció, així com la desinfecció de les instal·lacions.

No estem en una situació estable i cal actuar amb previsió, sense arribar tard. Per això, cada vegada hi ha més veus des de l’àmbit sanitari que reclamen el confinament total de la població perquè els pics més alts de contagi i infecció es produiran els pròxims dies. No té, per tant, cap sentit mantindre els centres oberts, perquè més prompte que tard, s’hauran de tancar. I quan abans estiguen tancats molt millor.

Per tant, cal que la Conselleria treballe de manera immediata en la direcció següent:
1. Que ordene el tancament de tots els centres educatius per garantir la contenció de la pandèmia, d’igual manera que ha fet la pràctica totalitat de comunitats autònomes, a excepció dels centres requerits per les autoritats per combatre la pandèmia.

2. Per això, demanem que la Conselleria d’Educació atenga les recomanacions dels principals experts en salut pública els quals demanen mesures més contundents relacionades amb la quarantena, i ordene el tancament de tots els centres i així ajude a parar la cadena de contagis.

3. En cas que siga indispensable l’obertura dels centres per requeriment de les autoritats sanitàries, cal desinfectar-los i tancar-los per tal de que no es puguen contaminar una altra volta. En eixe cas, s’atendrà les directrius de les autoritats competents que seran les encarregades de la seua posada en funcionament com s’està fent amb dependències com hotels, IFEMA, residències, hospitals de campanya…

STEPV considera que els centres han d’estar tancats totalment, per la qual cosa estarà al costat de totes les direccions i tot el professorat que decidisca no jugar-se la seua salut i no obrir o acudir als centres educatius per evitar ser contagiat o contribuir a contagiar a altres persones. I en cas que decidiu acudir al centre, per favor, extremeu les precaucions i seguiu fidelment totes les recomanacions sanitàries per evitar contagis: rentar-se les mans periòdicament, mantindre la distància de seguretat, etc. Però també us demanem que exigiu a les autoritats educatives que us proporcionen el material i els protocols de seguretat per impedir contagiar altres persones o contagiar-vos vosaltres.

STEPV denuncia el fet de que l’administració educativa fa recaure en les direccions dels centres una responsabilitat enorme i innecessària en haver de decidir quines persones s’han de desplaçar i quines no, així com pel fet d’obligar a romandre a una persona de l’equip directiu en el centre, juntament amb un membre del PAS i del personal de neteja, en una situació de pandèmia com en la que ens trobem. Per això valorem la seua dedicació i estarem amb elles en tot moment per trobar les millors solucions.

Des del Sindicat volem acabar aquest escrit posant en valor i agraint el treball i l’esforç de totes les treballadores i treballadors de l’ensenyament (docent i no docent)i de les direccions en aquesta situació tan difícil i complexa, però també de tot el personal de la sanitat, el del comerç, els serveis públics bàsics, el transport, el personal de neteja, etc., és a dir, els serveis essencials, per la ingent tasca que estan realitzant.

Entre totes i tots podem aturar la pandèmia!
#joemquedeacasa


Descarrega’t ací el document en pdf
Descarrega’t ací els escrits per sol·licitar l’EPI
- Escrit del professorat
- Escrit de les direccions dels centres

Etiquetat com a

coronavirus

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR