Concerts educatius

Sobre els concerts de Batxillerat

dilluns 05 desembre 2016 10:31 h

Arran la campanya malintencionada que ens acusa de ser el sindicat de la Conselleria i d’estar darrere de moltes de les decisions que des d’aquesta es prenen, mostra clara és la notícia que va eixir al diari Levante fa un mes derivada de la reunió que van mantenir les patronals del sector amb el conseller d’Educació Vicent Marzà sobre els concerts educatius, ens agradaria fer una reflexió al respecte i desmentir certes falsedats que ataquen directament a STEPV-Iv.

STEPV defensa els interessos dels treballadors i treballadores, contraposats als de l’empresariat

Com a sindicat de classe que som, la nostra presència en els centres educatius de titularitat privada es veu envoltada en unes circumstàncies molt adverses pel que fa el dia a dia: en uns casos per competència sindical (en el cas de CCOO i UGT per l’entrada de la Intersindical en competència amb ells tant al funcionariat com al món laboral i en el cas de FSIE i USO per raons ideològiques i polítiques) i en altres per defensar radicalment els interessos dels treballadors i treballadores contraposats als de l’empresariat, que en cas concret de l’ensenyament també té raons polítiques. Per aconseguir-ho utilitzen la desqualificació i la manipulació, en uns casos dels nostres plantejaments ideològics o en altres la nostra praxis sindical, sobretot de l’assemblearisme.
I en aquesta tasca de desprestigi no han dubtat en utilitzar qualsevol eina, des del col·laboracionisme entre les patronals i els sindicats -en alguns casos de forma molt descarada com fer confondre els interessos de l’empresariat amb els dels treballadors i treballadores- fins a la negació dels nostres drets sindicals (representativitat, alliberats, capacitat de negociació...).
Per totes aquestes consideracions, podem afirmar que a l’ensenyament som una alternativa consolidada. Aquesta realitat posa en evidència, una vegada més, les diferents etiquetes que, amb la pitjor intenció, se li pengen a l’STEPV, sempre amb la pretensió –inútil- de fer invisible un treball realitzat en tots i en cadascun dels temes de l’agenda educativa, per a tots els sectors i serveis complementaris a la docència, i a favor de tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament. En aquest cas, ens acusen de no defensar amb suficient èmfasi els concerts educatius de batxillerat que curiosament encara estan per negociar. Hem de recordar que els concerts naixen inicialment com a subvencions als anys 70 quan es fa obligatòria l’escolaritat fins els 14 anys i la xarxa pública no podia fer front a aquest creixement de població escolar, passant després a l’actual concertació. Cal aclarir que la legalitat vigent que dóna lloc a la concertació no l’ha feta l’STEPV i que la seua aplicació té claus ideològiques, així el PP va concertar els nivells no obligatoris i ara que toca la revisió ordinària dels concerts de batxillerat apareixen en premsa notícies interessades davant d’una hipotètica supressió de concerts.
Hem de deixar clar que STEPV-Iv no és solament “el sindicat dels interins”, “el sindicat del valencià” o “de la pública”, perquè ho és de tot això alhora. Però també és el sindicat dels professionals que treballem en centres privats, del personal d’administració i serveis i dels docents d’aquests centres, per molt que la resta d’organitzacions aprofiten a la primera de canvi per desqualificar-nos dient que som només un sindicat de pública que sols mira pels interessos dels treballadors i treballadores de pública.
La clau de volta de l’STEPV sempre ha sigut la seua afiliació i la seua militància, sense oblidar la lleialtat dels seus votants: les persones, en definitiva. Els nostres enllaços sindicals no mereixen les pressions a les quals estan sotmesos en molts casos per les direccions, que són corretja de transmissió d’unes entitats amb una visió poc democràtica i autoritària en l’organització dels seus centres, una organització sectària “d’ordeno i mando” abusant en determinades vegades del poder del seu càrrec per invalidar la llibertat del treballador/a i amb una carrega ideològica reaccionària en molts casos, a més a més dels purs interessos econòmics. És en aquestes circumstàncies en què els nostres delegats i delegades han de fer valer la bona atenció personal cara els seus companys, una considerable dosi de militància pedagògica, una insubornable adhesió a les necessitats i preocupacions dels companys i companyes de treball, el respecte a la pluralitat, saber i voler treballar junt a d’altres, esforçar-se per vèncer el sectarisme en benefici de la unitat d’acció, són trets que formen part d’un model d’intervenció sindical que és participatiu, assembleari, autònom i plural. I en la mesura que tot açò constitueix un model sindical, s’ha de tenir en compte en l’organització del treball. Un sindicat, l’STEPV, que treballa pròxim a les persones i que es preocupa per proporcionar els instruments necessaris per conformar una realitat dins dels centres basada en valors com la democràcia i la llibertat.

Per tant, com hem d’entendre el model d’escola que vol STEPV-Iv?
El model d’escola que vol STEPV és una escola que siga un vertader servei públic, plural, democràtic, participatiu, tolerant, científic, arrelat al seu entorn, solidari i en valencià; en resum, el model d’escola pública que des de sempre han defensat els moviments de renovació pedagògica.
Aquest és el model ideal de la nostra escola, però la realitat social és altra, i és que la xarxa de centres educatius al nostre país és triple: de titularitat pública, de titularitat privada concertada i de titularitat privada sense concert. La xarxa concertada escolaritza un 33% d’alumnat al País Valencià i no podem de cap manera obviar que hi treballen moltes persones afins al nostre Sindicat, i que comparteixen estretament el model sindical obert, dialogant, democràtic i participatiu que practiquem.

Quina és la normativa sobre els concerts?
Segons la normativa actual un centre podrà ser concertat si:

 • Compleix necessitats d’escolarització.
 • Atén a població escolar socialment desafavorida.
 • Du a terme programes d’innovació pedagògica.
 • És compatible treballar a l’escola concertada i ser afiliat de l’STEPV-Iv?
  La resposta és totalment afirmativa. STEPV forma part de la Intersindical Valenciana; millor dit, va ser el motor que l’impulsà des del principi. Aquest fet suposa, entre altres coses, l’obertura al món laboral d’àmbit privat.
  Que l’STEPV tinga com a ideal una escola pública, no vol dir que deixe desemparats als treballadors/ores de la concertada. Sempre hem tingut com a baluard la defensa de totes i tots els treballadors independentment del sector que provenen, bé siga del món funcionarial com del món del sector privat.
  Des de l’STEPV treballem per aconseguir el model d’escola que defensem.
  Cap on ha d’anar l’escola concertada?
  L’escola concertada, que rep diners públics, ha de ser un servei adreçat al conjunt de la societat, sense selecció ideològica o econòmica i sobretot sense adoctrinament, és a dir, sense ideari. Una escola que ha d’avançar en l’homologació funcional i laboral amb la xarxa de titularitat pública.
  Com defensa l’STEPV els meus interessos com treballador/a de la concertada?
  Com hem dit abans, la defensa dels treballadors i treballadores de la concertada no passa per confondre els interessos econòmics i ideològics de l’empresa amb els dels treballadors i treballadores, sinó per la fermesa en la negociació i l’acció sindical. En poques ocasions els interessos dels empresaris coincideixen amb els dels treballadors/es i difícilment cedeixen per afavorir-nos. Per tant, la mobilització ha d’estar present en tot procés negociador.
  Laboralment parlant, la defensa del lloc de treball és la primera prioritat per a la nostra organització. Com a sindicat de classe hem de fer valdre totes les eines que tenim al nostre abast pel manteniment del lloc de treball, a més de lluitar per assolir unes condicions dignes i de qualitat.
  Un dels fets que pot posar en perill el lloc de treball és que el centre tinga una reducció d’unitats concertades i aquest decidisca tancar la unitat sense concert per qüestions econòmiques o organitzatives.
  I si hi ha proposta de reducció d’unitats concertades?
  El primer que fem és minimitzar els efectes de la supressió del concert (total o parcial) sobre els llocs de treball, així ho vam fer en el cas de tres centres que enguany tancaven una unitat i la Conselleria suprimia tres llocs de treball en cadascun. Només l’STEPV va defensar el manteniment d’un lloc de treball en cada centre per mantenir els nivells de qualitat educativa i així ho vam aconseguir.
  I si hi ha acomiadaments?
  Actualment si per aquest fet, malauradament, has d’abandonar el teu centre cal saber que és l’empresari qui determina qui ix del col·legi i no hi ha cap criteri a seguir ni normativa a aplicar.
  STEPV-Iv proposa dues línies de negociació per afrontar aquesta difícil situació:

 • La negociació d’una normativa a aplicar en aquest cas i que defense l’antiguitat per a romandre en el centre i establisca criteris objectius per acomiadar. Normativa que les patronals, amb la callada per resposta d’altres sindicats, es neguen a negociar escudant-se en què són empreses privades i tenen autonomia de gestió.
 • Que els treballadors/res que, per reducció d’unitats, han d’eixir del centre opten, si és la seua voluntat, per la via immediata de la recol·locació en altres centres concertats mitjançant la borsa de centres en crisi que hem reactivat recentment en el preacord d’addenda sobre el punt desé, exigint un treball amb control sindical cobrint vacants, jubilacions, a través dels programes PMAR i de compensatòria, entrada en la borsa d’interins, etc.
 • Actualment és el propi empresari/a qui té llibertat de contractació. Des d’STEPV reivindiquem que amb diners públics aquestes han d’estar controlades amb total transparència. No podem permetre que les contractacions estiguen condicionades per la discrecionalitat de les direccions de torn i menys mentre hi hagen companyes i companys en l’atur per reducció d’unitats.
      En el cas concret dels batxillerats, cal tindre en compte alguns aspectes sobre l’origen del concert del batxillerat:

  1. Si són antigues filials.
  2. Si venen d’antigues unitats de FP2 concertades que, amb l’aplicació de la LOGSE, van transformar-se en unitats de batxillerat.
  3. Si eren unitats de batxillerat que recentment va concertar el PP, són casos jurídicament diferents.

  Si finalment la Conselleria d’Educació dintre les seues competències sobre planificació escolar entenguera que no són necessàries les places escolars gratuïtes dels batxillerats concertats serà el titular qui decidirà si manté el centre sense concert (com ho feia fins fa uns pocs anys) o si tanca les unitats i acomiada al professorat, en aquest cas s’aplicaria tot el procediment previst en els acords amb les patronals i la Conselleria.


  Comentaris

  Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

  Comenta

  Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

  TAMBÉ ET POT INTERESSAR