Concerts educatius

Comença la negociació d’una nova ordre sobre els concerts educatius al País Valencià

STEPV es reuneix en comissió de seguiment per tractar l’esborrany d’ordre per sol·licitar l’accés al règim de concerts educatius, modificació i renovació dels concerts generals.

dissabte 10 desembre 2016 17:55 h

STEPV-Iv amb la resta d’organitzacions sindicals i patronals del sector d’ensenyament privat s’han reunit dimecres 7 amb el secretari autonòmic d’Educació Miguel Soler i el director general de centres i personal Ximo Carrión per tractar el nou esborrany d’ordre que regularà el procediment d’accés als concerts educatius al País Valencià.

El secretari autonòmic va explicar que la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, LOMQE, modifica l’article 116 de la LOE, que estableix que el concert tindrà una durada mínima de sis anys en l’etapa de primària i de quatre anys en la resta dels casos, modificacions que s’introduïren en la normativa valenciana a través de l’Ordre 3/2015 de 28 de gener. Al mateix temps la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i el Consell de 26 de febrer de 2014 garanteixen els principis de transparència i igualtat de tracte en l’adjudicació de contractes en l’àmbit dels serveis educatius.

D’altra banda, pel que fa als concerts singulars (ensenyaments postobligatoris), manquen d’una regulació estatal; per tant, cal adaptar necessàriament la normativa valenciana per a poder aplicar els principis de transparència i igualtat de tracte establerts en la directiva europea més amunt assenyalada.

L’esborrany de la nova ordre introdueix criteris públics per regular els concerts obligatoris en les etapes generals i també els concerts singulars en etapes no obligatòries, com el batxillerat i la formació professional. Respecte a aquests últims, una vegada finalitzat el seu període s’extingiran i no es renovaran automàticament segons marca l’article 36 de l’ordre.

Per a accedir als concerts postobligatoris, l’ordre estableix una sèrie de criteris que donarà peu a una priorització per a la concessió dels concerts entre els mateixos centres, com així indica l’article 36 de l’ordre. El primer criteri estableix que la Direcció General en competència en planificació educativa serà qui determine les necessitats d’escolarització en les zones o municipis abans del 31 de desembre per subscriure nous concerts singulars atenent en primera instància a l’oferta i la demanda dels instituts públics. El segon criteri és que, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places necessàries o quan no s’haja consignat pressupost suficient, es donarà preferència als centres atenent a 4 criteris que venen exposats en l’article 36, cal destacar dos d’ells: els centres que tinguen major proporció d’alumnes de condicions econòmiques desfavorables i els centres que realitzen experiències d’interés pedagògic per al sistema educatiu. El final de l’article 36 ressalta prioritzar els centres cooperativistes, a més de les sol·licituds provinents d’antigues filials, atés que dels seus inicis sempre han sigut centres concertats.

STEPV ha incidit en la necessitat de reprendre les Comissions Provincials de Concerts que hi havia fa uns anys. Considerem que és el fòrum adequat per avaluar cada petició de concert que es faça, intervenint i participant no sols l’administració educativa sinó també els sindicats, la federació de municipis i províncies i l’associació de mares i pares.

Podeu consultar l’esborrany de l’ordre ací.


Comentaris

Elena Heredia Otero

13 desembre 2016 / 00:15 h

Què passarà amb la gent que està està donant batxiller en una concertada?


Lola Navarro Navarro

13 desembre 2016 / 17:47 h

Hola Elena:
En primer lloc cal d’esperar a que es tanquen les negociacions de la nova ordre sobre concerts educatius que començàrem a negociar el passat dimecres 7. Només tornar de nadals ens tornaran a convocar a sindicats i patronals del sector per seguir negociant amb l’adminisració. En cas que com diu l’ordre de concerst singulars no hi ha renovació i s’extingixen automàticament. Si finalment la Conselleria d’Educació dintre les seues competències sobre planificació escolar entenguera que no són necessàries les places escolars gratuïtes dels batxillerats concertats serà el titular qui decidirà si manté el centre sense concert (com ho feia fins fa uns pocs anys) o si tanca les unitats i acomiada al professorat, en aquest cas s’aplicaria tot el procediment previst en els acords amb les patronals i la Conselleria.
STEPV-Iv proposa dues línies de negociació per afrontar aquesta difícil situació:
La negociació d’una normativa a aplicar en aquest cas i que defense l’antiguitat per a romandre en el centre i establisca criteris objectius per acomiadar. Normativa que les patronals, amb la callada per resposta d’altres sindicats, es neguen a negociar escudant-se en què són empreses privades i tenen autonomia de gestió.
Que els treballadors/res que, per reducció d’unitats, han d’eixir del centre opten, si és la seua voluntat, per la via immediata de la recol·locació en altres centres concertats mitjançant la borsa de centres en crisi que hem reactivat recentment en el preacord d’addenda sobre el punt desé, exigint un treball amb control sindical cobrint vacants, jubilacions, a través dels programes PMAR i de compensatòria, entrada en la borsa d’interins, etc.

Salutacions.


Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR