Professorat interí

Es reuneix la comissió de seguiment de l’acord de professorat interí

S’ha tractat l’exempció de la capacitació pedagògica, en casos excepcionals, l’ordenació en cremallera de places d’àmbit i FPA, l’acreditació de titulacions per a la incorporació de les persones provinents de les oposicions de 2016 i 2018 i les incidències en les adjudicacions d’inici de curs

dijous 08 octubre 2020 19:28 h

Quant a la resolució que regulara l’exempció de la capacitació pedagògica, la Conselleria ha informat que, en aplicació del Reial Decret acabat de publicar pel Ministeri, es tracta d’una mesura transitòria i totalment excepcional, per cobrir els llocs necessaris per a l’atenció docent, originada per la pandèmia de la COVID-19. Només en cas que no hi haja persones suficients que complisquen tots els requisits,  excepcionalment, per cobrir els llocs de treball que es puguen generar a les adjudicacions de difícil cobertura, es podrà optar a ells sense dit requisit. Les persones que puguen entrar en borsa sense tots els requisits generals i específics del lloc a ocupar, no podran participar a les adjudicacions contínues fins que acrediten els requisits que els falten.

STEPV considera que aquesta mesura ha de ser totalment excepcional i que cal extremar els mecanismes per evitar errades interpretatives i que cap persona sense tots els requisits puga accedir a un lloc de treball, si hi ha altres persones que sí els tenen.
Dins d’aquesta excepcionalitat, el Sindicat ha plantejat la necessitat de recollir també els Ensenyaments Artístics Superiors amb l’exempció temporal de l’acreditació de la capacitat de tutela, requisit recentment incorporat a aquests ensenyaments i ha sol·licitat una moratòria perquè les persones de les borses de treball tinga temps per obtindre aquest requisit (Màster o Doctorat). La Conselleria valorarà amb la direcció de l’ISEA aquesta proposta de STEPV, ja que que és qui té competència en l’ordenació d’aquests ensenyaments.
Encara així, STEPV ha tornat a insistir en que la solució passa per obrir les borses de forma permanent, per tindre-les nutrides de persones amb tots els requisits específics de titulació, començant per aquelles que estan tenint més problemes de provisió, com les de Valencià, i creant a més un departament específic de gestió d’aquestes, per garantir el seu bon funcionament.
Seguidament s’ha tractat la resolució que regularà les llistes d’adjudicacions cremallera per a places d’àmbit i FPA. El sindicat valora positivament aquesta mesura que portava reclamant des de 2010, i que ja es va aplicar el curs passat a les adjudicacions de Cultura clàssica. L’ordenació d’aquestes llistes es farà respectant escrupolosament l’antiguitat del professorat de les especialitats que hi poden accedir a eixes places. Conselleria preveu publicar les llistes i la resolució a finals d’octubre o principis de novembre, obrint a continuació un curt termine per poder reclamar. Els nous llistats començarien a funcionar al mes de gener.
Pel que fa a la resolució publicada per Conselleria per la qual es requeria l’acreditació de titulació a les persones suspeses a les oposicions de 2016 i 2018 i incorporades en borsa, l’administració ha explicat que han començat a treballar per resoldre el problema generat. Així dons, ha informat que analitzaran quan van entrar les persones en borsa, si tenen o no els requisits específics de titulació per a l’habilitació concreta i des de quina data, igualment revisaran si han prestat serveis amb acreditació o sense ella.
STEPV ha manifestat la seua preocupació per la situació generada i ha demanat que no torne a produir-se una situació similar. El Sindicat ha manifestat la necessitat de revisar els requisits específics prèviament a l’entrada en borsa i la necessitat d’arbitrar mecanismes perquè el destí de les persones no depenga de la persona que interprete la norma o que la seua adjudicació haja de passar o no per la fiscalització d’hisenda. En aquests moments ens trobem amb persones que han sigut expulsades de la borsa per haver treballat sense els requisits específics, en lloc d’estar desactivades com deia la resolució. Per contra, altres han pogut treballar sense aquests requisits específics de titulació, consolidant i computant a tots els efectes administratius.
Així doncs STEPV ha demanat:
- La publicació d’un llistat de les persones afectades.
- Conèixer les casuístiques reals amb les que ens trobem i el nombre de persones afectades.
- Obrir un termini perquè les persones que encara no han acreditat la titulació puguen fer-ho.
- Obrir un termini perquè les persones que no tenen la titulació i no tenen pensat traure-la, puguen renunciar a eixa habilitació.
- Que una vegada finalitze tot el procediment, l’administració congele d’ofici les habilitacions d’aquelles persones que continuen en borsa però seguisquen sense complir els requisits específics de titulació d’eixes habilitacions.
- Buscar solucions el menys perjudicials i justes possibles per a totes les persones afectades.

Respecte al punt d’incidències d’inici de curs, STEPV ha tornat a mostrar el seu malestar per les errades comeses a les primeres adjudicacions del curs i ha tornat a demanar resposta i solució a alguns casos que segueixen sense tindre-la.
Així mateix ha fet un recull de propostes per millorar els sistema de provisió, com ara l’eliminació de les adjudicacions d’ofici o la desactivació per borses independents (actualment has de desactivar-te de totes).
En el torn obert, STEPV ha plantejat els següents temes:
- IMPAGAMENTS DE LES NÒMINES. El sindicat ha tornat a insistir en la necessitat de buscar una solució definitiva perquè totes les persones puguen cobrar al mes de setembre i, en cas d’haver cap errada, que s’arbitre un mecanisme per no haver d’esperar al mes següent o a novembre, per rebre el pagament.
- PAGAMENT DE L’ESTIU A LES VACANTS AFECTADES: STEPV ha tornat a insistir en el pagament de l’estiu a les vacants afectades, quan la persona titular no s’incorpore al seu lloc de treball.
- BORSA DE VALENCIÀ: El sindicat ha demanat l’apertura de la borsa i la revisió dels requisits específics de titulació necessaris per accedir a aquests llocs de treball.
- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’HABILITACIÓ EN EL COS DE MESTRES: fa molt de temps que no s’obri aquest procediment i és necessari fer-ho el més prompte possible.
- ORDENACIÓ DE LES PERSONES QUE ENTREN PER DIFÍCIL COBERTURA: STEPV va passar per escrit a la DG conèixer com ordena el sistema informàtic a les persones de cos de mestres que estan a la borsa sense serveis i volen accedir a altra especialitat, per difícil cobertura. Igualment ha sol·licitat parlar a la comissió i acordar eixos criteris i que queden per escrit. 
- OPOSICIONS: Conselleria ha confirmat que preveu fer les oposicions aquest curs, tal i com estava previst.
- CONVOCATÒRIA DE MESA SECTORIAL PER PART DE LA Direcció General de Política Lingüística: El sindicat ha tornat a demanar-la per tractar, entre altres assumptes de les Escoles Oficials d’Idiomes, la recent publicació del RD 31/2020 (de 29 de setembre) i la translació prevista d’aquestes mesures al País Valencià o la convocatòria PUC extraordinària prevista pel mes de novembre.
- ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS:  STEPV ha tornat a plantejar la necessitat de negociar i arbitrar una moratòria o període transitori, en quant a l’exigència d’acreditació de la capacitat de tutela per les persones integrants de la borsa que en el seu moment d’entrada no havien d’acreditar eixe requisit i poder solucionar o donar eixida així a les problemàtiques existents a diverses especialitats.
Així mateix, el Sindicat ha tornat a insistir en recuperar les propostes fetes per STEPV el curs passat, com ara el contracte en suspens.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR