Meses de negociació

Es negocia la proposta d’acord sobre l’acreditació de titulacions de persones suspeses a les oposicions de cos de mestres de 2016 i 2018

La Conselleria proposa diferents mesures per intentar resoldre la complexa situació generada.

dimecres 31 març 2021 16:52 h

A la Comissió de seguiment de l’acord de professorat interí s’ha tractat la proposta d’acord de la Conselleria sobre l’acreditació de titulacions de les persones suspeses a les oposicions de cos de mestres de 2016 i 2018.

STEPV ha fet algunes propostes per a concretar més encara algunes casuístiques

Recordem que al mes de setembre es va constituir un grup de treball per analitzar les diferents situacions que s’havien produït, que van donar lloc a quatre grans grups de persones:
- Persones sense titulació que havien treballat indegudament, però no havien sigut detectades abans per l’administració i per tant seguien en borsa, consolidades.
- Persones sense titulació que havien sigut expulsades de la borsa, en ser detectades.
- Persones sense titulació que s’havien desactivat, complint el que deia la resolució d’entrada en borsa.
- Persones amb la titulació requerida (algunes havien treballat i altres no).

Revisades les diferents casuístiques, Conselleria ha fet la següent proposta:
- Habilitar definitivament a les persones que han acreditat els requisits generals i específics de titulació. Recordem que aquestes persones poden treballar sense problema.
- Recol·locar a les persones que han prestat serveis sense titulació. Tots els serveis prestats sense la titulació requerida no es computarien a efectes d’ordenació de les borses.
- Desactivar temporalment d’ofici, de l’especialitat corresponent, a totes les persones que no han acreditat la titulació o que no la tenen. Aquestes persones podran participar per difícil cobertura, com a membres de la mateixa borsa (proposta feta per STEPV), però no podran habilitar-se quan s’òbriga el termini, tal i com proposava el sindicat.
- Establir un període màxim en principi estipulat fins a l’1 de juliol de 2022 per acreditar la titulació (podria variar per ajustar-ho amb la data en què ix la llista de professorat interí, per a les adjudicacions de juliol). En eixe moment, a les persones que no l’hagen acreditat la titulació, se’ls eliminarà l’habilitació de manera definitiva. En el supòsit que aquesta habilitació fora l’única, suposaria l’exclusió de la borsa. Aquest termini s’havia establit durant el grup de treball, a desembre de 2021, i s’ha ampliat a proposta de STEPV.
- Reincorporar a les persones que hagen sigut expulsades per no disposar dels requisits associats a l’entrada en borsa per les oposicions 2016 o 2018. S’hauria de sol·licitar i acreditar la titulació. Proposta feta per STEPV.
- Anul·lar la renúncia que s’haja pogut fer a les especialitats per les que es va entrar sense titulació a les oposicions de 2016 ó 2018. Hauran d’acreditar que disposen de la titulació requerida per a l’exercici de l’especialitat a la qual van renunciar.

D’inici, STEPV ha valorat el preacord de forma positiva, ja que intenta buscar solucions a una casuística molt complexa i variada. A més, arreplega la majoria de les propostes fetes pels sindicats i de les casuístiques presentades, però considera que cal revisar i concretar alguns aspectes, per evitar que ens trobem amb casos per als que no hi haja resposta.
És per això que STEPV ha fet algunes propostes com concretar el lloc en el qual serien recol·locades les persones que han prestat serveis indeguts o fer un seguiment dels casos afectats, a la comissió de seguiment de l’acord de professorat interí.

Si s’arriba a signar aquest acord, es publicarien els llistats de les persones afectades en el procediment i s’obriria un termini perquè puguen esmenar possibles errades.
La Directora General de Personal també ha informat que volen obrir aquest curs el període d’habilitacions, però que donada la situació actual i la revisió que quedar per fer, no es podria finalitzar el procediment per a les adjudicacions de juliol.
Al torn obert de paraula STEPV ha preguntat pels següents temes:
- Com es procedirà al reconeixement dels triennis i sexennis pel funcionariat en pràctiques de 2019 que ha eixit publicat al BOE com a funcionaris de carrera. Conselleria ha respost que ha de parlar amb les DT per veure quan podran començar a abonar-ho.
- Quan es pagaran els triennis i sexennis de gener a agost de 2020, tal com diu l’acord del 0’3% de la massa salarial. Resposta: volien pagar a abril o maig, però falta un informe d’hisenda i no poden posar data, ja que a juny hi ha multitud de treball pels cessaments de les persones que estan fent substitucions.
- L’adaptació de les proves d’oposició a les persones amb diversitat funcional. La DG ha informat que ha rebut el mail, però cap registre d’entrada i que estan treballant en el tema, en coordinació amb el Gabinet del Conseller (que està revisant alguns casos que encara no tenien informe) i amb la DG d’inclusió (per redactar instruccions per als tribunals i les comissions de selecció).


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR