Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs de Formació Professional

També s’ha negociat la normativa que regula l’oferta parcial i la modalitat semipresencial que es publicarà després de l’estiu

STEPV

dissabte 01 agost 2020 10:23 h

La negociació de temes pendents de FP per al curs 2020/21 va començar el dia 22 de juliol i ha acabat hui dijous el 30 de juliol amb altra sessió.

STEPV demana que es restaure el marc negociador respecte a Formació Professional

STEPV valora la bona disposició de la DGFPERE però demana que es restaure el marc negociador respecte a Formació Professional amb els sindicats docents, ja que l’escenari extraordinari d’alerta sanitària l’ha condicionat fins a un punt en que s’ha degradat. S’agraeix que s’escolten les propostes sindicals per repensar la FP, però per millorar i dignificar la FP i les condicions laborals del professorat, a més a més, cal tenir-les en compte i que es reflectisquen en les normatives negociades.
La DGFPERE ha aprofitat la mesa per informar als sindicats del nou pla de la Formació Professional que es va anunciar ahir 29 de juliol (http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=876536)
Els temes referents a salut laboral i el pla de contingència per COVID19 en FP i ERE es varen comentar en la nota de premsa del dia 22 de juliol, i a continuació es dona informació detallada de la resta de temes tractats.

Instruccions d’inici de curs de FP bàsica, grau mitjà i grau superior

Es reiteren reivindicacions i millores d’aquestes instruccions, algunes realitzades en cursos anteriors, que, entre altres, són:
  • Limitació de les ràtios màximes dels grups sense excepcions.
  • Agilització de la concessió dels desdoblaments.
  • Reducció de les ràtios per inclusió educativa també a cicles de grau mitjà i superior.
  • Major definició dels criteris que determinen el percentatge d’assistència de l’alumnat.
  • Concreció en les instruccions sobre la pèrdua del dret a l’avaluació continua de l’alumnat per evitar malentesos.
  • Concessió d’hores complementàries al professorat de primer que atenen a alumnes repetidors de primer que estan matriculats en segon.
  • Revisió de les activitats realitzades durant el tercer trimestre de FCTs pel professorat
  • Distribució racional i millora de les dedicacions a les tutories individuals de Projectes, especialment durant el primer trimestre del curs.
  • Aprovació per part dels consells dels centres i claustre de criteris per una distribució racional del crèdit horari a disposició de la direcció per evitar que siga discrecional.
  • Regulació de la matriculació de personal docent i no docent en els propis estudis dels centres on es treballa.
  • Elaboració d’una guia per als alumnes i els tutors per explicar fàcilment tots els continguts de les instruccions d’inici de curs que els afecten.
La DGFPERE proposa regular en un futur els desdoblaments amb criteris pedagògics per fomentar les metodologies actives i repensar el procediment actual. STEPV ha demanat començar a tractar els desdoblaments a principi de curs abans de negociar l’ordre de les plantilles, sense oblidar que factors com la seguretat, l’atenció a la diversitat i la complexitat tècnica han de ser considerats. Per altra banda manquen indicadors que els increments de plantilla pel curs 2020/21 hagen arribat proporcionalment a la FP, ni que hagen incrementat els desdoblaments concedits.

Instruccions d’inici de curs de Programes formatius de qualificació bàsica (PFQB)

Encara queda camí per que la FP inclusiva siga una realitat en tots els seus nivells educatius, i STEPV ha transmés propostes de millora al respecte, aprofitant la negociació d’aquestes instruccions:
  • Desenvolupament d’una normativa específica per organitzar, potenciar i dotar de recursos una FP inclusiva de qualitat.
  • Habilitar un servei d’orientació professional inclusiu institucional i transversal, que atenga a qualsevol persona implicada en FP inclussiva.
  • Incorporar les vacants dels PFQB en la web d’admissió de FP de CEICE.
  • Negociació d’un ROF dels CEE que atenga a les seues especificitats, i que integre adientment el treball dels diferents perfils de personal docent que treballen en aquests centres.
  • Transparència en la comissió d’escolarització de FP.
  • Limitació real del nombre màxim d’alumnes amb necessitats educatives reals que s’admeten en cada grup de PFQB, així con de la seua ràtio màxima.
  • Reconeixement a les empreses col·laboradores amb les pràctiques en empresa d’alumnat amb diversitat funcional o dificultats socials i personals.

La DGFPERE ha transmés la seua voluntat de canviar el model de PFQB que s’adapte millor a les necessitats d’eixe col·lectiu, a treballar junt a la DG Inclusió, ara en fase inicial de treball.

Ordre que regula l’oferta parcial centres educatius públics i privats

Aquesta normativa afecta només als ensenyaments dels cicles de formació professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Per flexibilitzar la FP es vol potenciar eixa modalitat d’oferta que fins ara ha sigut minoritària.
  • STEPV està d’acord principalment amb l’oferta parcial de la modalitat B) quan suposa la creació de grups específics per facilitar els procediments d’acreditació professional, pero considera que les altres alternatives poden aportar mes complicacions als centres ara que solucions per l’alumnat, especialment en el context de l’alerta sanitària, i aconsella que es demore el desenvolupament de l’oferta parcial fins el curs 2021/22.
  • Els criteris que donen preferència a col·lectius en risc d’exclusió no estan desenvolupats el suficient com per ser aplicats per ser aplicats en el procés d’admissió.
  • Queden per aclarir aspectes com la compatibilitat de l’oferta parcial amb altres ofertes de FP, així com la limitació de matrícules i convocatòries que es deriven al combinar oferta presencial, semipresencial i parcial.
  • A evitar que l’oferta parcial siga una porta de darrera per derivar la FP de la xarxa pública a la privada i concertada.
  • Altres opcions que desenvolupen l’oferta parcial de FP com una opció per millorar els projectes educatius dels centres s’haurien d’estudiar.
  • L’alumnat d’oferta parcial hauria de contar en la mateixa mesura que el de oferta completa de cara a l’autorització d’estudis i concessió de desdoblaments.

La publicació d’aquesta normativa es realitzarà durant el curs 2020/21.

Ordre que regula l’organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats

Sense canvis significatius en la reforma d’aquesta normativa, amb el tret principal que unifica les normatives anteriors al respecte de FP semipresencial de pública i privada/concertada.
  • La major presència proporcional de l’oferta semipresencial de FP en la xarxa privada i concertada que en la pública convida a realitzar un major control institucional al respecte.
  • STEPV ha aprofitat aquesta negociació per demanar la regulació de les dobles titulacions de FP, ja que genera greuges entre la xarxa privada i pública de FP i resulta una opció que flexibilitza la FP a estudiar amb moltes propostes de centres públics pendents de ser aprovades.
  • La informació de l’oferta de FP en la web de CEICE hauria de estar actualitzada per al curs 2020/21
  • Els límits de ràtios màxims s’haurien de respectar també en FP semipresencial.
  • La normativa d’acreditació del professorat que imparteix FP en els centres privats i concertats hauria de millorar-se per evitar males pràctiques que agreugen la FP pública.
  • La matriculació per mòduls, i no per curs, en FP semipresencial pot generar problemes pedagògics per la conveniència o necessitat de cursar i aprovar alguns mòduls de primer abans de començar altres mòduls de segon.
  • La definició de la programació didàctica de FP, en tots els seus nivells educatius i modalitats, es podria concretar en una única normativa específica, ja que ara queda molt dispers el seu fonament normatiu.
  • S’ha de garantir a principi de curs la formació pedagògica i TIC del nou professorat en FP semipresencial.
  • En el context d’alerta sanitària, on els espais en els centres educatius estan saturats, donat que el professorat de semipresencial fa una gran part d’activitats a distància amb l’alumnat, seria recomanable que, voluntàriament i independentment de que el docent siga o no persona vulnerable, puga desenvolupar eixa tasca des de sa casa.
  • L’organització de les tutories individuals i col·lectives tenen encara un ample mage de millora.
  • Els recursos TIC necessaris per la FP semipresencial han de posar-se a l’abast d’alumnat, professorat i centres on s’imparteix.
  • Atenció a la regulació de les gravacions de les tutories col·lectives per penjar-les en les plataformes d’aprenentatge perquè poden suposar greuges laborals o incompliment de la normativa de protecció de dades.
  • Les guies didàctiques de cada mòdul resulta complicat que estiguen a principi de curs en les circumstàncies actuals.
  • Fa falta habilitar hores de coordinació pedagògica per la FP semipresencial en cada centre.

La DGFPERE ha manifestat estar satisfeta amb la normativa anterior que regulava la FP semipresencialitat, i no mostra molta disposició en acceptar les esmenes plantejades. La publicació d’aquesta normativa es realitzarà durant el curs 2020/21.

Torn obert de paraula

  • L’ultim esborrany de ROF dels CIPFP es troba encara en el Consell jurídic consultiu.
  • Els prospectors de FP començaran en setembre en el context dels CEFIREs i rebran una formació inicial. STEPV demana que passe per mesa de negociació les seues contractacions.
  • Els nous Consells socials dels CIPFP es constituiran segurament a finals del 2020. La DGFPERE també valora negativament la poca participació d’alguns sectors, i STEPV ja va proposar anteriorment que els sindicats docents i els prospectors de FP en formen part.
  • Sense previsió definida de quan es realitzaran les proves pràctiques pendents per borses de borses FP i ERE.
  • La DGFPERE informa que hi ha previsió de que els currículums LOGSE pendents d’adaptar-se a LOE es regularitzen el curs proper.
  • Respecte a l’equiparació del professorat tècnic de FP, la DGFPERE proposa que siga el Ministeri qui done el primer pas.
  • STEPV ha demanat en Mesa sectorial el pagament del 0’2% de la massa salarial addicional acordat en 2019. Aquest increment va destinat a les persones que han demanat un permís de reducció de jornada per cura de familiars o una excedència per cura de familiars. Conselleria va informar que a partir de 2019 anava a realitzar aquest pagament a final de cada any natural.
  • Finalment STEPV ha insistit en la necessitat urgent de publicar el catàleg de titulacions per accedir a borsa, i ha avisat de les errades en els llistats de participants les adjudicacions. Necessari m personal per gestionar el personal, no només més docents.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR