Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs d’ensenyaments esportius, artístics professionals i FP

La salut laboral en el proper curs ha protagonitzat la negociació

STEPV

dimecres 22 juliol 2020 20:16 h

Com cada curs es negocien ara les instruccions d’inici de curs de tots els ensenyaments però aquesta vegada amb un gran retard i poc temps. Els ensenyaments esportius i artístics han pogut acabar eixa negociació, per la Formació Professional continuarà el proper dimarts amb temes que han quedat pendents

En general, les instruccions negociades avui no comportaven grans novetats o canvis en relació a les del curs anterior, exceptuant la introducció de nombrosos aspectes relatius a la seguretat i la salut laboral derivats de la excepcional situació sanitària, amb una concreció en els ensenyaments postobligatoris amb molts trets específics i singulars en cadascun d’ells.
El Sindicat ha tornat a demanar que s’implemente la figura de coordinadora d’igualtat també als Ensenyaments Esportius, Arts Plàstiques i Disseny, tal i com ja queda recollit a altres ensenyaments que també depenen de la DGFPERE, com ara els Conservatoris Professionals de Música i Dansa i la Formació Professional.
En quant a l’inici de curs, STEPV ha comentat que s’ha de definir més com es produeix l’alternança als ensenyaments de règim especial i preveure mesures per aquelles matèries per les quals serà molt difícil suplir la presencialitat (música, dansa, arts plàstiques, formació professional, etc.) sense descartar poder baixar les ràtios o ampliacions de plantilla.
Un aspecte comú a totes les instruccions és el que fa referència al fet que els centres comuniquen a l’inici de curs les ”incidències i necessitats dels diferents ensenyaments que puguen dificultar que l’inici de curs es desenvolupe amb normalitat” la qual cosa mostra una predisposició per part de la DGFPERE per resoldre aquestes incidències. Tot i així el Sindicat ha transmès que les possibles necessitats de plantilla s’han de resoldre abans de l’inici de curs.
A l’apartat més relacionat amb la Salut laboral incorporat a les instruccions, STEPV ha valorat positivament que s’incloga un protocol per la tramitació de les adaptacions del lloc de treball en aplicació de l’article 25 (de la LPRL) tot i entenent que s’està fent una interpretació restrictiva de la llei deixant de banda que una possible adaptació és també el canvi de lloc de treball per motius de salut i caldria procedimentar, per tant, aquesta demanda. STEPV va aconseguir que aquest tema es concretara i ampliara molt més en les instruccions d’inici de curs del curs passat,  i en aquesta negociació ha tornat a proposar millores.
En quant a la figura de coordinació de prevenció de riscos laborals que apareixia a part de les instruccions, el Sindicat ha comentat que no ha estat negociada ni tractada als CSSL i que sense una definició negociada de quines són les funcions i altres aspectes no s’hauria d’incorporar a les instruccions.
Sobre el registre dels simulacres d’evacuació dels centres, el Sindicat ha recordat que els CSSL haurien de tindre accés a aquesta informació, conèixer els informes i l’evolució dels mateixos en quant a mancances i incidències detectades. Els centres necessiten l’assessorament del Servei de Prevenció per sistematitzar tots aquests protocols d’evacuació/confinament, autoprotecció...
Referent als plans de contingència el Sindicat ha plantejat que s’ha de resoldre aquesta manca de capacitat d’actuació de l’INVASSAT, donada la impossibilitat d’atendre tots els centres en temps i forma, per manca de personal entre d’altres qüestions. En el cas d’alguns centres la situació ha derivat en la contractació de serveis de prevenció aliens en algun centre per l’assessorament en aquests necessaris plans de contingència, i eixe no és el camí. Els plans de contingència i protocols específics per a cada ensenyament han de ser elaborats el més aviat possible per experts amb coneixements de cada ensenyament, això sí amb una participació prèvia i real en temps i forma dels Comités de Seguretat i salut laboral docents.
STEPV ha proposat que la gestió de tots els aspectes relatius a la prevenció de riscos en els centres es gestionen de manera transparent a través d’un mòdul afegit en ITACA, on volcar les avaluacions de riscos del INVASSAT i els seus plans d’acció per poder fer un seguiment del seu acompliment.
Particularitats dels ensenyaments artístics i esportius en les instruccions d’inici de curs
Als ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny s’està plantejant que aquesta alternança es farà de manera quinzenal però a Música i Dansa o Ensenyaments Esportius l’organització serà diferent en funció de les especialitats i les diferents realitats de cada centre a partir de la flexibilitat o autonomia que la DGFPERE ha plantejat als centres.
Sobre les reunions dels diferents òrgans, STEPV ha proposat que es contemple en els redactats que preferentment i quan siga possible siguen telemàtiques o, almenys, combinant presencialitat i videoconferència.
En quant a les assignatures de disseny propi dels Conservatoris, el Sindicat ha plantejat la necessitat que més enllà de la Resolució d’aprovació es facilite el accés públic als continguts, objectius i característiques d’aquestes optatives de disseny propi per avançar, entre d’altres, en el camí de poder tipificar-les i que d’altres centres les pogueren adoptar.
També sobre els conservatoris i en relació a l’article 48 del seu ROF, esmentat a les instruccions, el Sindicat ha recordat que alguns aspectes recollits sobre “formes d’organització o ampliació de l’horari escolar” afecten o poden afectar les condicions laborals i que a banda de l’autorització prèvia de Conselleria haurien de comptar també amb la seua negociació en Mesa Sectorial
En quant a les proves d’accés dels diferents ensenyaments el Sindicat ha demanat tindre accés, una vegada finalitzades totes les proves, a una mena de registre d’incidències o observacions, no únicament pel que fa a les mesures preventives sinó també a altres possibles casuístiques a tindre en compte.
La negociació de temes de Formació Professional continuarà el dimarts 28 de juliol
Pendents les instruccions d’inici de curs dels programes formatius de qualificació bàsica, la reforma de la normativa d’oferta parcial i semipresencial, i el torn obert de paraules.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR