Oposicions

El 12% de les places oferides en les oposicions es quedaran desertes

El 69% de les persones aspirants han suspés les proves

STEPV

divendres 02 juliol 2021 10:22 h

En aquests moments s’ha realitzat la primera prova de les dues del procediment d’oposició, és a dir, els exàmens teòric i pràctic. Aquests dies s’estan realitzan les proves de defensa de la programació/guia docent, és a dir, les anomenades “tancades”. Les persones que superen aquestes proves passaran a la fase de concurs, consistent en la valoració dels mèrits presentats, moment en què finalitzarà el procediment del concurs oposició.

Les administracions educatives han de reflexionar sobre la convocatòria d’oposicions massives

STEPV ha realitzat un estudi dels resultats, que enllacem al final, de les proves teòrica i pràctica. S’han quedat desertes 435 places de les 3.542 oferides. Això significa que el 12% de les places ja s’han quedat desertes a meitat del procediment.
De les 67 especialitats convocades han quedat places desertes en 24 especialitats.  Destaquem algunes especialitats com Mecanitzat i manteniment de màquines o Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluïds, amb dues del cos de Professorat Tècnic de FP, amb un 71% de places desertes. En el cos de secundària, destaca Matemàtiques amb un 41% de places desertes o Grec, amb un 36%. Per posar alguns exemples.
Tots aquests percentatges es podran veure modificats, ja que encara queden les notes de la “tancada”.
D’altra banda, destaca també el nombre elevat de persones que s’han presentat i han suspés alguna o les dues proves. Així, en total, 11919 persones que han realitzat les dues proves no han aprovat, fet que representa el 69% de les 17.327 persones que s’hi han presentat a les dues proves (5.338 s’hi havien inscrit però no s’han presentat finalment o només s’han presentat a l’examen teòric però no al pràctic). L’especialitat que registra més persones suspeses és Hostaleria i turisme, del cos de secundària, amb un 90%. En canvi, l’especialitat on més gent ha aprovat és Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, del cos de professorat d’art i disseny, amb un 71% d’aprovats.
Sobre l’impacte que han tingut les al·legacions presentades per les persones aspirants a les notes provisionals, no s’ha percebut un canvi significatiu, tot i que hi ha gent que sí ha aconseguit aprovar finalment gràcies a la reclamació. STEPV va preparar un model d’al·legacions a disposició de qualsevol persona afectada, que ha estat usat massivament. El Sindicat també té en obert models d’al·legació a la segona prova de les oposicions, la “tancada”, que s’està realitzant ara mateix, i també al barem de mèrits.
Finalment, el Sindicat considera que les administracions educatives, tant l’estatal com l’autonòmica, han de reflexionar sobre la convocatòria d’oposicions massives en tots els sectors públics. Això trasllada un missatge nefast a la societat que cal combatre: que el professorat no està suficientment preparat per impartir docència (calculem que el 75% del personal que s’hi ha presentat és interí). Aquesta és una conclusió del tot errònia perquè les oposicions són un mer filtre, en el qual hi ha molts factors que no controlen les persones aspirants i és un procediment que no s’ajusta a la realitat de les aules. A més, les condicions en què s’ha presentat el professorat interí no són les més adients per fer front a un procediment tan dur i que requereix molt de temps de preparació, ja que hem hagut de fer front al curs més exigent de la història recent per la pandèmia.
Moltes de les persones que s’han presentat a les oposicions són docents interins que es juguen la continuïtat del seu treball si no superen aquesta convocatòria d’oposicions massives, ja que la majoria de les places oferides ja les està ocupant el professorat interí. El curs que ve, en reduir l’horari lectiu de 19 hores a 18 hores, es generaran noves places en el sistema que esmorteiran aquesta situació, però ja va passar en 2019 en algunes especialitats més menudes on hi ha haver professorat interí que no va obtindre vacant en juliol per al curs següent.
STEPV s’hi ha oposat des del principi a la convocatòria d’aquestes oposicions perquè no són la solució a la problemàtica interina, com ha reconegut ja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Igualment, aquest no era el curs per a convocar aquestes oposicions, com ja hem reiterat en moltes ocasions durant el curs i, especialment, el 10 de desembre, en la jornada de vaga convocada per STEPV per a parar aquestes oposicions.
Per al Sindicat, cal buscar altres fórmules de consolidació del personal interí, com l’aplicació de l’article 61.6 del TREBEP: procés extraordinari per concurs de mèrits. En eixe sentit, instem al ministre Iceta a deixar de fer propostes de modificació de l’EBEP absurdes i perjudicials per al col·lectiu i aplicar l’article esmentat en pròximes convocatòries.

Estudi resultats primera prova oposicions


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR