DOGV Capçaleres

DOGV del 12 agost 2021

DOGV de 12/08/2021, Núm 9149bis

II. AUTORITATS I PERSONAL

  B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 105/2021, de 6 d’agost, del Consell, de nomenament de la directora de l’Institut de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i). [2021/8591]


III. ACTES ADMINISTRATIUS

  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Santa María-Marianistas, d’Alboraia (València), per canvi de titularitat (codi 46000407). [2021/8426]