DOGV Capçaleres

DOGV del 02 agost 2021

DOGV de 02/08/2021, Núm 9140

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 60/2021, de 5 de maig de 2021. [2021/8300]

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 72/2021, de 14 de maig, de 2021. [2021/8302]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Iale Bebés, amb codi 12007437, de Castelló de la Plana, per canvi de denominació específica del centre. [2021/7602]

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Buhitos, de Pilar de la Horadada, per canvi de titularitat. [2021/7599]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2021-2022. [2021/8320]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d’actuació per a la millora, per al curs 2021-2022. [2021/8321]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2021-2022. [2021/8375]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d’actuació per a la millora, per al curs 2021-2022. [2021/8382]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià. [2021/8217]