DOGV Capçaleres

DOGV del 27 febrer 2019

DOGV de 27/2/2019, Núm 8495

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre elemental de Dansa Cooperativa Enseñanza Vivaldi, codi 12005295, de Castelló de la Plana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre docent privat d’Educació Infantil de primer cicle Bambi codi 46023602 d’Algemesí.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2019, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en l’exercici 2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’atribueix la denominació específica de Josep Segrelles a l’Institut d’Educació Secundària José Segrelles, d’Albaida.