DOGV Capçaleres

DOGV del 04 febrer 2019

DOGV de 4/2/2019, Núm 8478

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de gener de 2019, del sotssecretari, per la qual es publica la designació de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu de la convocatòria número 4/2018.