DOGV Capçaleres

DOGV del 12 febrer 2019

DOGV de 12/2/2019, Núm 8484

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre privat de formació professional específica Academia Almi de Tavernes de la Valldigna, per canvi de titularitat.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual accepta la renúncia de David Ortega Sorolla a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el termini de presentació dels llibres de la Magdalena establit en la Resolució de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu per a l’any 2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es confirma el silenci positiu en relació a la sol·licitud d’adscripció del centre docent privat d’Educació Infantil San Patricio al centre privat concertat d’Educació Primària i Secundària Fundació Sant Vicent Ferrer.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Paterna. Codi de centre 46036426.