Meses de negociació

STEPV sol·licita més reducció de ràtio en la negociació de l’arranjament escolar

El Sindicat aconsegueix la baixada de ràtio per als centres que escolaritzen més del 25% d’alumnat de compensació educativa. També s’han negociat alguns dels annexos a la convocatòria d’oposicions

dijous 16 gener 2020 17:46 h

Aquest matí s’han negociat les instruccions sobre l’arranjament escolar 2020/21 per als centres d’educació infantil i primària i educació especial. STEPV li ha traslladat al Director General de Centres la necessitat de baixar les ràtios de forma generalitzada a totes les unitats, tal i com marca el RD Llei 4/2019 de millora de les condicions per al desenvolupament de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària i d’estabilitzar les plantilles mitjançant un nou decret que cree places de catàleg als centres i minimitze els llocs de treball habilitats. Considerem també necessària la creació del major número possible d’unitats, generant així llocs estables de treball.  Així mateix, STEPV ha trobat a faltar en l’esborrany la referència al nou Decret que fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva, que es va negociar el curs passat i encara no està publicat.

El Sindicat celebra que la incorporació de la seua reivindicació de baixar la ràtio i augmentar les plantilles a aquells centres que escolaritzen més del 25% d’alumnat de compensació educativa i ha demanat una especial atenció per a aquells que escolaritzen a més del 50%.
També ha demanat les dades per saber com pot afectar als centres en el seu percentatge d’alumnat de compensació educativa, els nous requisits establerts a l’article 52.2 de l’Orde 20/2019 i ha sol·licitat la incorporació de l’alumnat d’infantil en el còmput per a la dotació de professorat de compensació educativa a aquests centres, demanda arrossegada els darrers cursos. Igualment, ha sol·licitat de nou la negociació del centres de caràcter singular.
Així mateix STEPV ha insistit en la necessitat d’un pla específic de dotació de personal per a centres que escolaritzen a alumnat amb desconeixement d’ambdues llengües, criteri que ja no computa com a alumnat de compensació educativa, fet al que el sindicat es va oposar a la negociació de l’Ordre 20/2019, ja que considera que aquest desconeixement és una barrera que dificultat l’aprenentatge.
STEPV també a tornat a insistir, com ja va fer l’any passat, en la necessitat d’aplicar la reducció de ràtio marcada a l’article 47 de l’Orde 20/2019, independentment que el centre tinga altres reduccions per les seues característiques (centres de caràcter singular, centres incomplets o CRAs), així com la reducció de ràtio a les unitats ordinàries de referència d’alumnat matriculat a UEEE a centres ordinaris. Així mateix ha sol·licitat una baixada de ràtio/mestre AL/personal educador/fisio a les UEEE i als CEE,  i que aquesta no s’associa a la diversitat intel·lectual, sinó a les necessitats concretes de l’alumnat, equiparant aquestes ràtios a les establertes a les de les aules que escolaritzen alumnat TEA (aules CIL).
De la mateixa forma, el sindicat considera necessari dotar els centres del professorat per tal de poder cobrir totes les necessitats de l’alumnat amb NESE, tant temporals com permanents, en el moment que sorgeixen aquestes, i per atendre el repte del plurilingüisme, evitant l’abús de les habilitacions en cos de mestres quan es detecten noves necessitats.
STEPV ha aprofitat per demanar també una nova regulació de les itineràncies i ha demanat que aquesta normativa es publique en el DOGV, així com també s’han de fer públiques les unitats habilitades i els no funcionaments per tal que els centres i la comunitat educativa siguen coneixedors de la situació prevista per a cada centre educatiu.
Oposicions
Quant als annexos de les oposicions, s’hi han abordat els relatius al barem de mèrits, la declaració de mèrits i les característiques de les programacions didàctiques i guies docents.
STEPV ha plantejat una sèrie de propostes per millorar i aclarir en alguns aspectes la redacció de les característiques de les programacions didàctiques. Quant a les guies docents en el cos de professorat d’art i disseny, el Sindicat ha plantejat que s’adeqüen a les característiques de les guies docents que es treballen en les escoles d’art i disseny, ja que el que s’exigeix en les oposicions no té les mateixes característiques.
Quant al barem de mèrits, STEPV ha constatat que en l’esborrany presentat hi ha diferències respecte al barem de l’any passat com, entre d’altres, que també computava el temps treballat en universitats, però en la proposta d’ara no hi ha aquesta referència. Segons la Conselleria sembla que ha estat una errada, perquè la seua voluntat és mantindre els mateixos ítems que l’any passat. El Sindicat ha insistit en altres canvis que ja porta temps esmenant, com la qualificació de l’expedient acadèmic,
Els mèrits artístics estan focalitzats en els conservatoris superiors de música i dansa, que no són motiu d’aquesta convocatòria. El Sindicat ha demanat que s’ajusten als ensenyaments professionals de música i d’arts plàstiques i disseny que sí que són especialitats afectades.
Quant a la Capacitació en Valencià com a mèrit i no com a requisit, la Conselleria ha tornat a reafirmar-se en què en breu es publicarà l’ordre que produirà aquest canvi i s’aplicarà a les oposicions, fet que també ha afectat al barem de mèrits.
Aquestes han sigut algunes de les esmenes presentades pel Sindicat sobre el barem de mèrits i les característiques de les programacions didàctiques i les guies docents.
En el torn obert de paraules, STEPV ha plantejat els temes següents:
  • EOI Xàtiva. La vacant que s’està ofertant no està marcada com a itinerant la qual cosa està provocant renúncies de les persones que opten a eixa plaça perquè no és a Xàtiva: ho revisaran.
  • Els centres d’arts plàstiques i disseny estan preocupats pel calendari de les oposicions i demanen que la prova pràctica de les oposicions siga més breu per no afectar el treball en els centres mentre duren les oposicions.
  • Abonament del Complement mestres d’ESO: està previst que s’abone en febrer.
    • Quan es publicarà la convocatòria de la capacitació en anglés, en valencià i el diploma de mestres? Intentaran publicar-la a final de gener.
  • Com està la situació del tema de la lactància que correspon a les 2 persones progenitores? S’ha de revisar RD 3/2019 que reclama la igualtat de gènere. En el cas de les persones interines només el calculen en funció del seu contracte. Ho revisaran.
  • No s’està aplicant el fons addicional del 0,25% de la massa salarial per a la lluita contra la bretxa salarial: el tema està en hisenda. Preguntaran en quina situació està.
  • Retenció del IRPF a les persones que estan en permís de paternitat o maternitat. Haurien d’estar lliure de la retenció: també ho consultaran amb hisenda.
  • Queixa: el curs de professorat en pràctiques de la Conselleria no té res a veure amb la realitat dels centres del professorat dels cossos d’ensenyaments artístics i, per tant, el professorat en pràctiques d’aquests cossos no treuen cap profit. Per a futurs cursos cal tindre en compte que també existeix aquest professorat.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR