Meses de negociació

Negociació de la darrera versió del ROF dels centres de l’ISEA

Aquest matí, 1 de juliol de 2021, ha tornat a passar per Mesa Sectorial el ROF dels centres superiors d’ensenyaments artístics del País València. Un document esperat des de fa uns 14 anys i del qual ha hagut al menys 4 esborranys diferents i diverses meses de negociació. Malauradament molts dels aspectes que haurien de delimitar-se i concretar-se en aquest document queden pendents de la seua posterior ordre de desenvolupament. La previsió de l’ISEA és que al llarg del curs que ve es desenvolupe i que siga d’aplicació pel curs 2022-23.

STEPV

dijous 01 juliol 2021 18:19 h

Aquest nou esborrany de ROF contenia algunes millores en quant al ja negociat a l’abril com ara la inclusió de la participació del claustre en algunes decisions, recollides als articles 5 i 9 (pla d’avaluació pedagògica i qualitat del centre, PGA…) entre altres. Per contra, alguns aspectes clau continuen sense regular-se com ara la prelació en l’assignació d’horaris. Es traspassa la responsabilitat de la regulació a les direccions dels centres. S’hauria de buscar un equilibri entre criteris pedagògics i organitzatius però no deixar totalment indefinit i en mans de cada centre un aspecte que s’hauria de regular mínimament en aquest document.

El Sindicat convocarà assemblees pròximament per a informar del ROF

Pel que fa a la investigació en aquest nou esborrany s’ha inclòs una novetat negativa en relació a la versió ja negociada a l’abril, un canvi substancial i significatiu recollit a l’apartat 3 de l’article 64, amb la substitució al redactat de “temps de docència” per “jornada laboral”, quedant redactat de la següent manera:
“3. Als centres hi haurà professorat que opte per dedicar part de la seua jornada laboral a tasques d’investigació resseguint els paràmetres establits, i també hi haurà professorat que opte per dedicar-se plenament a la docència…”
És a dir, que tal i com queda redactat al ROF, la investigació no comporta necessàriament reducció de la jornada lectiva com fins ara sinó que la reducció s’aplica a la jornada laboral, a les hores complementàries, la qual cosa no únicament empitjora les condicions laborals pel personal investigador sinó que pot comportar addicionalment una reducció de plantilles als centres.
Per una altra banda, eixe mateix punt 3 planteja una contradicció ja que a la darrera frase del paràgraf diu “...sense prejudici del temps que hagen de destinar a la gestió de la seua activitat docent i la d’organització del centre”. Aquestes hores complementaries fins arribar a les 25 marcades per la normativa són necessàries per coordinacions, organització i d’altres tasques inherents a la docència i evidentment si la investigació no comporta descarrega lectiva s’han de deixar de fer algunes d’aquestes tasques. És a dir, sí existeix eixe “prejudici” esmentat en el mateix redactat.
El Sindicat ha rebutjat aquesta modificació i ha exigit que es mantinga la redacció original.
Per una altra banda, alguns centres posen de relleu dificultats per poder albergar a tot el professorat donat aquest augment d’hores lectives (en realitat s’augmenten 2h enlloc de recuperar 1h que és el que hauria de comportar el pas de 19h lectives a 18h) i per les mancances infraestructurals insostenibles ja fa temps en alguns centres.
Pel que fa a les coordinacions i les corresponents reduccions horàries (Article 48.2) aquest nou ROF no determina res més que “la determinació de les hores de les quals disposaran els diferents òrgans de coordinació, establits en aquest reglament, es realitzarà per la conselleria competent en matèria d’ensenyaments artístics superiors”. Les descàrregues per tutoritzacions de TFT o TFM és un altre aspecte important no definit que se suposa que queda en mans dels centres.
Des de l’ISEA s’ha fet arribar als centres criteris per les confeccions de plantilles que inclouen una borsa d’hores per regular moltes de les coses que no queden delimitades en aquest ROF i que, per una altra banda, són qüestions que han de ser plasmades en les instruccions d’inici de curs prèvia negociació amb els sindicats.
A la espera d’aquesta mesa sectorial per tractar de regular tots aquests punts, al menys a les instruccions d’inici de curs ja que el ROF no ho clarifica, el Sindicat convocarà assemblees informatives per recollir i analitzar la situació als diferents centres i copsar la percepció del projecte de ROF tal i com ha estat plantejat aquest matí i les repercussions que pot comportar.

Etiquetat com a

mesa sectorial isea

Comentaris

Maria Rosario Vallés Fuster

03 juliol 2021 / 12:39 h

No s’aclareix res. El paràgraf que diu això de ”jornada laboral” és molt ambigu perquè, si el professorat que no investiga, es dedica plenament a la docència, es podria entendre que la seua “jornada laboral” és tota lectiva, la qual cosa no és així. Per això, es podria entendre com dins d’una “jornada laboral” , un dels dies lectius i realitzar en aquest la investigació. Com dic, caben diverses interpretacions!


Maria Rosario Vallés Fuster

03 juliol 2021 / 12:42 h

En la negociació, s’ha aconseguit alguna cosa?


Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR