Comissió de seguiment de concertada

Sobre els salaris que percebem i les «taules salarials»

STEPV es reuneix en comissió seguiment concertada per tractar els efectes de la derogació de l’article 6 Decret Llei 6/2012 que retallava les nòmines els primers dies de baixa per malaltia comuna i fa una proposta a l’administració i patronals respecte els increments en nòmina rebuts aquests darrers anys.

STEPV

dilluns 01 octubre 2018 09:28 h

A la reunió del darrer divendres 28 el Director General de Centres i Personal ha demanat disculpes per la demora en la publicació definitiva dels programes PAM adreçat a centres concertats. Ens ha afirmat que a partir del dilluns 1 d’octubre eixirà la seva publicació amb un annex explicatiu perquè els centres concertats puguen sol·licitar els programes.

Cal un acord autonòmic que faça un recull d’aquests increments del complement autonòmic

Seguidament ens ha enumerat el llistat de docents que han sol·licitat la seva incorporació en la borsa de centres en crisi arran dels acomiadaments produïts en juliol i agost com a conseqüència de reduccions d’unitats en els centres. En total uns 29 docents que han sol·licitat la seva entrada en la borsa de recol·locació, dels quals 4 han pogut ser recol·locats.
A continuació ens ha comunicat a la CS l’aplicació de la derogació de l’article 6 del Decret Llei 6/2012 que ens retallava les nòmines als docents en pagament delegat per estar de baixa per malaltia comuna, a l’igual que passava amb els funcionaris públics. Ens ha explicat que després d’estudiar el Decret van observar que efectivament hi havia una disposició addicional en el mateix Decret on se’ns aplicava la mateixa retallada als docents en pagament delegat.  Han pres la decisió d’enviar una circular explicativa als centres per informar de la derogació oficial d’aquesta disposició addicional i homologar-nos d’aquest manera a efectes de 17 de juliol.

En el torn obert de paraula STEPV-Iv ha preguntat en quina fase es troba l’Ordre de Concerts i Pagament Delegat, la resposta per part del Director General és que està en aquests moments en el jurídic consultiu de Conselleria d’Educació. El Sindicat ha recordat la importància d’arribar a un acord en el tema de les substitucions de mestres generalistes de primària, atès que està dintre de l’Ordre i és competència autonòmica.

A continuació el sindicat ha passat a explicar tant a l’administració com a les patronals allí presents que durant l’any 2016 hem anat percebent una sèrie d’increments en el salari, concretament un 1% a 2016, un altre 1% a 2017 i actualment a 2018 un 1’75%, a banda d’un 1’5% en la darrera nòmina de juliol i un 0’25% a la nòmina d’agost, amb els endarreriment corresponents en cada moment.

Hem ressaltat que l’única partida que s’ha vist incrementada és la que correspon al Complement Retributiu Autonòmic Valencià, la resta de conceptes no s’han vist modificats. Aquest fet és degut a què en el nostre sector no s’han signat les taules salarials des de 2014.

Estem sense taules salarials actualitzades, per tant els increments salarials que la Conselleria ens està aplicant en nòmina, és en virtut dels acords d’homologació salarials que se signaren en el seu temps. L’administració aleshores, ha decidit homologar els increments que s’han produït en el sector públic als docents en pagament delegat dels centres concertats. Cal ressaltar que ho ha fet de manera totalment voluntària, podria no haver-ho fet.  Per tant al no tenir les taules salarials encara signades,  l’únic concepte que Conselleria pot modificar és com hem dit més amunt, el CRAV.
La resta dels conceptes de la nòmina, sols es poden modificar si hi ha acord entre els representants dels treballadors i la patronal i per conseqüent es produeix la signatura actualitzant-los. És en aquest moment quan es marca l’increment dels diferents conceptes que formen la nostra nòmina: salari base, antiguitat ...etc, fins i tot el complement autonòmic, sols d’aquesta manera i amb la posterior publicació al BOE, les empreses es veuen obligades a aplicar el pagament en la nòmina del treballador.

Per contra el no tenir les taules salarials actualitzades i publicades pot comportar alguns problemes:

  1. En principi que el pagament que fa l’administració és voluntari ja que hauria d’haver-se fet una petició de part que s’ha produït. És a dir, podem dir que en concepte d’avançament del conveni podria no haver-ho fet.
  2. Als centres on no hi ha pagament delegat, -com és el cas d’algunes cooperatives que cobren el mòdul sencer-, davant la manca de taules salarials, les empreses no estan obligades a pagar aquests increments que estan cobrant els docents en pagament delegat. Es produeix aleshores una paradoxa entre les treballadores i els treballadors, tots de centres concertats i que estan afectats pel mateix conveni col·lectiu quan uns cobren l’increment i els altres no.

Per donar solució a aquesta disfunció STEPV-Iv posà damunt la taula el darrer divendres 28 en reunió CS una proposta a l’administració i patronals així com a la resta de sindicats presents, la signatura d’un acord autonòmic que faça un recull d’aquests increments del complement autonòmic i enviar-lo posteriorment a la Comissió Paritària del Conveni VI de la Concertada a Madrid, per a la seva publicació al BOE.

Sols així es resoldria la paradoxa de que uns cobren i altres no i tot el sector estaria dintre la legalitat.

Per tant el sindicat insta a que és normalitze la situació a País Valencià, independentment de les possibles negociacions sobre el conveni estatal, que és on es signen les taules salarials. A més instem a la regularització de la situació del sector en totes les categories laborals, tant de personal docent com de Personal d’Administració i Serveis (PAS).


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR