Professorat interí

Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret-llei

STEPV

diumenge 03 juny 2012 10:46 h

1.Quin tipus de comunicació rebré per part de l’administració?

Abans que arribe el 30 de juny, la conselleria hauria de notificar-me el cessament a data de 30 de juny o a 25 de juliol que són els dies que em corresponen de vacances no gaudides.
També és possible que, emparant-se en la publicació del decret-llei 1/2012, consideren que és suficient i no siga necessari comunicar-ho individualment.

2. Quan reba la comunicació del cessament: què puc i què he de fer?

Pots actuar jurídicament:
Des de l’STEPV s’interposaran accions legals contra els actes d’execució del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de manera paral·lela amb aquelles que interpose el funcionariat interí afectat de forma individualitzada. A continuació trobareu quins són els tràmits a seguir.
Els serveis jurídics de l’STEPV elaboraran les reclamacions i/o recursos.
Per fer-ho efectiu podeu personar-vos a les seus del sindicat a València, Castelló i Alacant, en l’horari d’atenció a l’afiliació amb cita prèvia.
Per tal de donar resposta a totes les persones i col·lectius de personal interí que volen recórrer individualment i per reivindicar els diferents drets vulnerats per aplicació del decret-llei 1/2012, els SSJJ de l’STEPV informen de les següents qüestions consensuades: presentar el sindicat un recurs davant de cada acte d’execució del decret-llei 1/2012 a mesura que vagen produint-se. Presentar recurs individual d’alçada contra cada acte d’execució del decret-llei. Una vegada interposat, si transcorreguts tres mesos des de la interposició no hi ha resposta per part de l’administració, es tindran sis mesos per interposar recurs contenciós-administratiu davant del jutjat; si, pel contrari, hi ha resposta expressa per part de l’administració, tindrem dos mesos, des de la notificació de la resolució, per a interposar recurs contenciós davant del jutjat.
Aquest acte d’impugnació serà gratuït en la via administrativa i en la via contenciosa-administrativa tindrà un preu especial reduït de 50 euros per afiliat o afiliada, però se’n farà càrrec l’afiliació de les costes que pogueren ser interposades.
Cessament d’interins a 30 de juny: s’interposa recurs d’alçada davant la resolució de cessament. Termini de presentació: un mes des de la recepció del cessament. IMPORTANT: cal apuntar la data exacta en què hem rebut la credencial.
Has de tenir en compte que has de tramitar la prestació de l’atur.
L’apartat a) és opcional i el b) és obligatori si hi tens dret.

3. Quan s’inicia la prestació de l’atur?

S’inicia la prestació quan acaba el període de vacances que quede per gaudir el personal en acabar el contracte. Quan acabe ens corresponen les vacances a raó de 2,5 dies per mes treballat, és a dir, si comencem amb data d’1 de setembre, ens corresponen 25 dies. Aquests dies ens els ha de pagar la conselleria i no podrem presentar-nos a l’atur fins que no hàgem acabat de gaudir-los. Si el nomenament n’és posterior, haurem de calcular els dies que ens corresponen. Ara bé, haurem de barallar-nos perquè aquests dies ens els reconeguen com a temps prestat a l’administració (temps per a triennis).

4. Quins papers hauré de recollir de l’administració educativa per a sol·licitar l’atur?

Els serveis de personal de cada Direcció Territorial treballen d’una manera diferent, ja que en alguns s’enviarà d’ofici el certificat d’empresa al SERVEF i en altres haurem d’anar personalment a sol·licitar-lo.

5- De què depén la durada de la prestació de l’atur?

La durada de la prestació està en funció del temps de cotització del treballador o treballadora durant els sis últims anys.
Es necessita un mínim de 360 dies per tenir dret a una prestació de 120 dies.

TEMPS DE COTITZACIÓ DURADA
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fis a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies
6. Què he de fer per a sol·licitar la prestació de l’atur?

Has de demanar cita prèvia en:
http://www.sepe.es/citaprevia
o bé al telèfon 901010210 i indicar el teu codi postal i l’ordenador t’indicarà si fa falta cita prèvia o no.
Recorda:
El DNI haurà d’estar en vigor i amb el domicili actualitzat, si no és així has d’aportar documentació acreditativa del nou domicili (rebut de llum, aigua, etc.) o empadronament.
Tots els tràmits davant de l’administració han de ser per escrit i cal conservar-ne còpia.

7. Quin és el termini per a sol·licitar la prestació?

Com que els criteris de totes les oficines del SERVEF no són iguals i com que els dies de vacances que pertoquen a cada persona depenen de diversos factors (la data exacta de presa de possessió d’una vacant, els dies treballats en substitucions, etc.), recomanem que vos dirigiu a la vostra oficina del SERVEF a partir del dia següent del cessament i abans de passats 15 dies hàbils.

8. Què passa amb les prestacions de l’atur si hom està de baixa per IT quan acaba el contracte?

Es continuarà rebent la prestació econòmica per IT fins al final de l’alta mèdica, però se’n modifica la quantitat i passa a ser l’equivalent a la de la prestació de l’atur.
Quan s’obtinga l’alta mèdica hi ha 15 dies per sol·licitar la prestació de l’atur, sempre que es reunisquen els requisits generals anteriorment descrits. Es descompta del període de prestació d’atur a què el treballador o treballadora tinguera dret.

9. Què passa amb les prestacions d’atur si la maternitat o paternitat comencen abans d’acabar el contracte de treball?

S’hi continuarà cobrant (el pagament el realitzará l’INSS) la prestació econòmica de maternitat fins a l’alta mèdica, moment en el qual es disposen de 15 dies per a sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació.

10. Què passa amb la prestació contributiva per desocupació si mentre s’està cobrant es produeix la maternitat?

Es pot suspendre la prestació d’atur i iniciar la prestació per maternitat o paternitat que abonarà l’INSS.
La prestació d’atur no es consumeix mentre dure el permís de maternitat.
En finalitzar la situació de maternitat, es disposen de 15 dies per a sol·licitar la represa de la prestació d’atur.

11. Què passa si tenint un contracte a temps parcial i es cobra la prestació parcial de l’atur es passa a una situació de desocupació total per finalització de contracte…?

Si es passa d’una situació de desocupació parcial a una altra de desocupació total per finalització de contracte es comunicarà la variació de dades al SEP per tal de cobrar la prestació d’atur al 100%.

12- Quina és la quantitat que cobraré de l’atur?

Les quantitats de la prestació són les establertes en la Llei General de Seguretat Social i la resta de normes, però estan en funció de las bases de cotització dels últims 6 mesos que consten en el certificat d’empresa, així com de la prestació de serveis si és a temps complet o a temps parcial i del temps cotitzat. S’hi reconeix un període de 2 anys, que és el màxim (en virtut del temps cotitzat en els 6 anys anteriors)
Es cobra el 70% de la base reguladora durant els 6 primers mesos i el 60% la resta de temps fins al final, essent la base reguladora el resultat de dividir el total de bases de cotització dels últims 6 mesos per 180 dies.
En cap cas la prestació podrà superar les següents quantitats, sempre que haja treballat a temps complet (a temps parcial està tot en proporció a la jornada de treball)

  • Sense fills a càrrec: 1087 € mensuals bruts amb descomptes d’IRPF i seguretat social.
  • Amb 1 fill a càrrec: 1242 €
  • Amb 2 fills a càrrec: 1397,84 €

Els estudis són personalitzats, ja que la prestació dependrà de la cotització dels últims 6 mesos i cada persona pot presentar una casuística diferent i es poden calcular mitjançant un programa d’autocàlcul en:
http://www.sepe.es

13. Què ocorrerà amb l’atur si l’any 2013 continuem igual?

SUPÒSIT:
Al juliol de l’any 2012 sol·licite la prestació per desocupació i se’m concedeix (veure quadre pregunta 5) .
El curs 2012-13 se’m contracta amb data de l’1 de setembre i si se’m continua cessant el 30 de juny, NO he generat una nova prestació per desocupació (no he arribat a 360 dies), estaré obligat a reprendre i recuperar la prestació que se’m concedí en 2012
De totes les maneres, una cosa haurem de tenir clara, i és que és millor sol·licitar l’atur perquè:
De cara a la jubilació, com més temps cotitzat tinguem millor. I la prestació d’atur cotitza la mateixa base per la qual veníem cotitzant.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR