Normativa sobre coordinador/a d’igualtat i convivència als centres educatius

Extracte de les normes que regulen la figura del coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència als centres d’infantil i primària, i als centres de secundària i batxillerat.

STEPV

dijous 01 desembre 2016 12:38 h

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2016-2017.

4.4.3. Coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència


En totes les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària hi haurà un docent que actuarà de coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència.

 • Requisits per ser coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència

  La persona que exerceix la direcció del centre nomenarà un docent per desenvolupar les tasques de coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència. Per determinar l’assignació d’aquesta coordinació, s’atendrà als següents criteris:

  1. Ser docent del centre, preferentment, amb destinació definitiva, amb formació en el foment de la convivència i en la prevenció i intervenció en els conflictes escolars.
  2. Tindre experiència en coordinació d’equips i/o en acció tutorial.
 • Funcions

  Les funcions del coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència, contextualitzades en cada cas amb la col·laboració i assessorament de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica, seran:

  1. Col·laborar amb la direcció del centre i amb la Comissió de Coordinació Pedagògica en l’elaboració i desenvolupament del Pla de Convivència del Centre, tal com estableix la normativa vigent.
  2. Coordinar les actuacions previstes en el pla.
  3. Coordinar les actuacions d’igualtat referides a la resolució de les Corts, núm. 98/IX, de 9 de desembre de 2015.
  4. Formar part de la comissió de convivència del consell escolar del centre.

  La direcció del centre prendrà les mesures necessàries per a permetre la realització d’aquestes funcions.

 • Dedicació horària

  Per al desenvolupament d’aquestes funcions, amb la plantilla disponible en els centres públics i sense que implique increment, se li assignarà un total de 2 hores lectives a la persona coordinadora d’igualtat i convivència.

 • Formació

  Les persones coordinadores d’igualtat i convivència participaran de la formació específica que es programe des del Servei de de Formació del Professorat amb la col·laboració del Servei d’Innovació i Qualitat.

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.

1.3.4. Pla de convivència

10. Persona coordinadora d’igualtat i convivència.
En tots els centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat hi haurà un docent que actuarà de coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència.
10.1. Requisits per a ser coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència.
La persona que exerceix la direcció del centre nomenarà un o una docent per a desenvolupar les tasques de coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència. Per a determinar l’assignació d’aquesta coordinació, caldrà ajustar-se als criteris següents:

 1. Ser docent del centre, preferentment, amb destinació definitiva, amb coneixements, experiència o formació en el foment de la convivència i en la prevenció i intervenció en els conflictes escolars.
 2. Tindre experiència en coordinació d’equips i/o en acció tutorial.

10.2. Funcions
Els funcions del coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència, contextualitzades en cada cas amb la col·laboració i assessorament de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica, seran:

 1. Col·laborar amb la direcció del centre i amb la Comissió de Coordinació Pedagògica, en l’elaboració i desenvolupament del Pla de Convivència del Centre, tal com estableix la normativa vigent.
 2. Coordinar les actuacions previstes en el pla.
 3. Coordinar les actuacions d’igualtat referides en la Resolució dels Talls, núm. 98/IX, del 9 de desembre de 2015.
 4. Formar part de la comissió de convivència del Consell Escolar del centre.

La direcció del centre prendrà les mesures necessàries per a permetre la realització d’aqueixes funcions.
10.3. Formació
Les persones coordinadores d’igualtat i convivència participaran de la formació específica que es programe des del Servei de Formació del Professorat amb la col·laboració del Servei d’Innovació i Qualitat.
10.4. Per al desenvolupament d’aquestes funcions, amb la plantilla disponible en els centres públics i sense que implique increment de la mateixa, se li assignarà un total de 2 hores lectives a la persona designada per a coordinar el programa.

4.4.6. Coordinador de convivència i igualtat

En tots els centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat hi haurà un docent que actuarà de coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència. Els requisits, funcions i formació, així com les hores lectives assignades per al desenvolupament de les seues funcions en centres públics vénen especificats en el punt 10 de l’apartat 1.3.4. d’aquestes instruccions.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR