Meses de negociació

La Conselleria presenta una proposta de permisos i llicències poc ambiciosa

STEPV sol·licita incloure permisos que cobrisquen les necessitats reals de conciliació del professorat

El professorat porta anys esperant millores en els permisos i llicències

divendres 21 gener 2022 09:24 h

Conselleria ha presentat en la Mesa Sectorial una proposta que incorpora poques novetats al que ja va presentar al grup de treball i que el Sindicat qualifica de decebedora, després de 3 anys esperant la negociació.

La proposta de Conselleria es basa a adaptar a educació normativa de rang superior i poc més

La negociació del nou decret de permisos i llicències havia estat una de les negociacions més esperades per part del professorat, doncs en l’actualitat encara s’aplica una normativa del 2008 que no respon a les necessitats per compaginar la seua vida laboral, personal i familiar.
El document aportat al grup de treball ja era poc ambiciós, però la valoració del Sindicat en rebre el document per a la negociació, no ha pogut estar un altre que la de decebedor perquè no s’ha incorporat cap de les propostes que STEPV va fer al grup de treball més enllà d’aquelles que depenen directament de normativa superior. És a dir, la proposta de Conselleria es basa a adaptar a educació normativa de rang superior com ara el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per la igualtat de tracte i oportunitat entre homes i dones en el treball i l’ocupació o la Llei 4/2021 de la Funció Pública Valenciana. A més, el Sindicat considera que aquestes adaptacions s’apliquen de manera restrictiva, excloent així alguns drets reconeguts al funcionariat com la reducció d’una hora diària de la jornada de treball, al·legant la necessitat d’una atenció directa a l’alumnat.
En la negociació, STEPV ha volgut deixar clar que com a funcionaris, les treballadores i treballadors de l’educació no són més que ningú, però tampoc són menys, i ha exigit que no es retallen permisos i llicències reconeguts en normativa superior i que es busquen solucions per poder aplicar-los.
Les novetats més destacables que inclou la nova norma són: l’aplicació del permís per gestació des de la setmana 37, millores en el permís per cura de fill o filla amb càncer o malalties similars, el permís per participació en projectes de cooperació internacional.
Tot i això, STEPV ha manifestat que en el desenvolupament del grup de treball va posar de manifest una sèrie de necessitats urgents del professorat que calia atendre i ha sol·licitat de nou la seua inclusió. Aspectes com la conciliació laboral i familiar, el temps dedicat a la formació, l’atenció a familiars o el desenvolupament de la vida quotidiana. Igualment, es van proposar una bateria de propostes que no requerien despesa econòmica o una gran modificació de l’organització del personal i que millorarien les condicions de treball del professorat.
STEPV ha aportat de nou un ampli recull de propostes i ha volgut posar l’accent en els permisos de naixement i lactància que actualment s’apliquen amb restriccions, en les famílies monoparentals, l’atenció als menors (principalment en cas de repós domicialiari ja que és un deure regulat en el codi civil, l’EBEP i la Llei de protecció del menor), les situacions excepcionals per malalties greus, l’atenció a fills/es malalts greus, l’ampliació del dret inexcusable per atendre situacions personals sobrevingudes, cura de mascotes, o per fer determinades gestions, la reducció de jornada per a majors de 55 anys, etc. Igualment, ha recordat la necessitat d’ampliar el ventall de reduccions de jornada i que es tinguen en compte les necessitats dels ensenyaments de règim especial i la participació en competicions esportives. Així mateix, el sindicat ha demanat que aquests permisos s’apliquen a tot el funcionariat (de carrera, en pràctiques i interí).
Finalment, i a l’espera d’una norma pel desenvolupament del decret, ja ha avançat que la flexibilització és una clau per poder millorar la vida de les persones treballadores del sector educatiu i que serà fonamental que es faça un desenvolupament normatiu que permeta flexibilitzar els permisos.

En el torn obert, el sindicat ha plantejat els següents temes:
- Quan tindrà lloc la reunió per a tractar les vacants del concurs? R: previsiblement la reunió serà el 4 de febrer.
- Sobre la incidència en el concurs de trasllats amb el cómptut dels títols d’idiomes i els diferents criteris, segons comissions baremadores. R: la DG de personal s’ha reunit hui mateix amb les comissions baremadores per analitzar el que ha passat i buscar solucions. Informaran si finalment fan correcció d’errades o si fan la correcció al llistat provisional de destinacions, moment en el qual també es pot reclamar.
- Previsió dels pagaments pendents, en aplicació dels acords signats. R: estan treballant perquè es faça el més prompte possible.
- Aclariments sobre oposicions i previsió de la data de la correcció d’errades. R: la correcció es farà abans de la finalització del termini d’inscripcions.
El Sindicat ha exposat que hi ha dues qüestions que caldria revisar i fer correcció d’errades segons Conselleria vaja a actuar. R: la correcció es farà abans de la finalització del termini d’inscripcions.
1. El curs passat es podia entendre, segons la convocatòria, la possibilitat de poder dir que no teníem el requisit lingüístic, presentar-se al C1 i, si no aprovaves, presentar com a requisit la capacitació (en lloc de meritar-la). Enguany la convocatòria no ho permet. R: estan revisant el tema perquè volen que es puga fer com el curs passat.
2. Segons la convocatòria, la no presentació suposa que decauen tots els drets de la persona opositora. STEPV ha demanat que s’especifique «a excepció de l’entrada en borsa».
- Negociació de les places que haurien d’eixir al concurs de mèrits, tambe a l’ISEA. R: a l’ISEA no hi ha places de reposició, per tant no convocaran oposicions. Estan revisant quines són les places d’estabilització per al consurs de mèrits i es farà la mesa corresponent abans de l’1 de juny.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR