Meses de negociació

Informació sobre la Mesa Sectorial d’acreditació de la competència digital i de l’actualització dels permisos i llicències

Aquest matí ha tingut lloc la mesa de negociació sobre l’adquisició de la competència digital docent i l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 juny

dimarts 31 octubre 2023 12:24 h

Pel que fa a la competència digital, el Sindicat lamenta que el document publicat no dona resposta a qüestions importants, com per exemple: “Què significarà tindre l’Acreditació en Competència Digital i el no tindre-la”, o “quin serà el termini màxim a obtindre l’acreditació”.

També falta un document que acompanye aquesta acreditació on apareguen reflectides les etapes, nivells de progressió, indicadors d’assoliment i de desenvolupament de la pràctica docent.

D’altra banda, s’ha demanat la convalidació de nivells per al professorat que treballa amb Aules/Moodle i sobretot per a aquelles persones que exerceixen (o han exercit) educació semipresencial o a distància. S’insta a dur a terme una prova de nivell, com s’ha fet en altres comunitats, per a aconseguir nivells més alts de competència i no sols aquells que venen determinats pels cursos fets, ja que part de l’adquisició de les diferents etapes i nivells de progressió impliquen la posada en pràctica dels coneixements adquirits.

Finalment, s’ha demanat que es tinguen en compte els seminaris o grups de treball en els quals també s’han treballat aquestes competències digitals i que també són competència dels diferents CEFIRES.

El segon document que ha passat per la mesa ha estat la Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

En primer lloc, el sindicat ha demanat explicacions a la Conselleria pel retard en aplicar aquestes millores als treballadors i les treballadores. Per a nosaltres no hi havia dubte sobre l’aplicació directa d’aquestes modificacions, perquè és normativa bàsica i de rang superior i, per tant, no calia modificar el nostre Decret de permisos i llicències, que era la raó amb què l’administració justificava no permetre el gaudi d’aquestes millores. El temps i la pressió exercida pel Sindicat ens han donat la raó, però lamentem que hagen passat dos mesos d’inseguretat jurídica i de restricció de drets, que haurien d’haver estat consolidats des de la publicació del RD.

Així mateix, seguint la mateixa línia argumental, STEPV ha demanat que s’actualitze també les despeses per quilometratge amb celeritat, tal com queda recollit en l’Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que també és normativa de rang superior.

Pel que fa a l’articulat, el Sindicat ha detectat que s’ha eliminat en la circular la possibilitat de demanar el permís de 8 de setmanes a temps parcial, que sí que queda recollit en la redacció original del TREBEP. En aquest sentit, ha demanat la incorporació d’aquesta possibilitat, evitant diferents interpretacions posteriors per part de les Direccions Territorials.

Finalment, el TREBEP també dona dret a gaudir d’una reducció de jornada retribuïda per cura de familiars de primer grau per raons de malaltia molt greu i per un període màxim d’un mes. STEPV ha demanat la incorporació d’aquest permís a la circular que ha passat per mesa.

En el torn obert s’han plantejat aquestes qüestions:

1. El gaudi de les vacances immediatament després de la baixa. S’ha recordat a l’administració l’informe favorable de l’advocacia de la Generalitat, arran d’un recurs interposat per STEPV.
2. Dades impagaments de les nòmines. No tenen dades concretes, i demanen que passem les incidències.
3. Recursos concurs de mèrits i adjudicacions. No ofereixen dades, van resolent.
4. El professorat interí dels conservatoris superiors continua cobrant malament la nòmina. Apareixen com a grup A-24 i no en el A-26 que és on els pertoca. Tornem a insistir en aquesta incidència.
5. Accés a càtedres. No posen dates, estan resolent recursos i s’ha allargat el termini.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR