Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius

Les instruccions dels diferents ensenyaments de règim especial són continuistes i comporten pocs canvis respecte de les anteriors

STEPV

divendres 16 juliol 2021 08:15 h

El Sindicat ha demanat ajornar els dos primers punts de la mesa (projecte de currículums de gràfica impresa i escultura aplicada a l’espectacle) per no haver rebut la documentació en temps i forma, ni haver disposat del marge suficient per rebre aportacions i esmenes del professorat, aquests dos punts es tractaran en mesa sectorial divendres 16 de juliol.

Per una altra banda, com a prèvia, STEPV ha volgut que quede constància del seu rebuig a la manera de treballar de Conselleria. Una vegada més es “negocien” instruccions d’inici de curs al mes de juliol quan aquests documents haurien d’estar negociats i enllestits al mes de maig o juny com a molt tard. De fet, els centres ja al juny o fins i tot abans reben instruccions i circulars de cara a la preparació del curs següent que donen per fet aspectes i detalls que s’han de negociar i plasmar en aquestes instruccions d’inici de curs, per tant no té sentit negociar-les amb posterioritat quan els centres ja han partit d’eixes instruccions tancades prèviament.
Les instruccions dels diferents ensenyaments de règim especial són continuistes i comporten pocs canvis respecte de les anteriors més enllà d’actualitzacions normatives necessàries i altres qüestions puntuals. Entre les esmenes comunes als tres cossos STEPV ha traslladat que tot i que es parteix del principi de la “presencialitat total” “sense cap mena d’alternança” al menys s’hauria d’introduir a les instruccions alguna fórmula del tipus “llevat que la situació sanitària comporte modificar aquestes consideracions de partida” ja que l’evolució de la pandèmia és molt variable i de fet actualment estem pitjor que fa unes setmanes. Altres qüestions comunes esmenades han estat referides a la prevenció i salut laboral: sobre la tramitació de les adaptacions del lloc de treball i la lectura restrictiva de l’article 25 de la LPRL; sobre la necessitat d’implementar la figura de la persona coordinadora de riscos laborals als centres amb la descàrrega horària corresponent i que les funcions d’aquesta figura tinguen el vistiplau dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral ; sobre el control i registre dels simulacres i plans d’evacuació realitzats als centres de treball i la necessitat de l’assessorament del Servei de Prevenció... Per una altra banda, STEPV ha demanat que s’acabe d’introduir de manera específica la figura de la persona Coordinadora d’Igualtat a tots els cossos docents en els quals encara no s’ha implementat com ara els ensenyaments esportius.
A les instruccions específiques dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa el Sindicat ha plantejat esmenes sobre els horaris del personal dels centres autoritzats ja que aquestes instruccions també els hi són d’aplicació però no així pel que fa a eixe aspecte concret de la càrrega horària i la seua distribució. El Sindicat ha demanat que a les instruccions siga introduït un altre punt fent referència directa als horaris dels docents de centres autoritzats, recollint al menys la proporcionalitat indicada als punts 14-5 al 14.8 sobre hores complementaries de còmput setmanal, mensual i de lliure disposició fins a completar les 34h setmanals que marca el conveni marc d’aquests centres autoritzats, repartides de manera similar a la que s’aplica als centres GVA . Pel que fa a dansa concretament, en aquestes instruccions s’ha pogut introduir una flexibilització ben rebuda als centres sobre les particularitats de les diferents disciplines que permeten impartir en millors condicions algunes pràctiques que comporten dificultats partint de les distàncies de seguretat marcades de manera genèrica per tots els ensenyaments. Quant a les revisions dels currículums que encara ha d’arribar a mesa de negociació el curs 2021-22, el Sindicat ha transmès la inquietud del professorat de Història de la Música a la qual cosa la DGFPiERE ha volgut deixar clar que els temors no són fundats i que aquestes revisions curriculars encara estan en una fase incipient i que totes aquestes revisions han d’evolucionar encara prou abans d’arribar a conclusions de qualsevol mena.
Pel que fa a les instruccions d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny el Sindicat ha tornat a posar de manifest la complexa realitat organitzativa d’aquests centres que es regeixen per dues instruccions d’inici de curs i que pel que fa a la part de l’ISEA es pretén implementar un canvi que afecta també a la part regulada per aquestes instruccions (per l’afectació a les plantilles i els horaris) ja que la intenció de l’ISEA és que el professorat investigador puga fer-ho únicament fora del còmput de les hores lectives a diferència del que es venia fent fins ara. Aquest fet comportaria un empitjorament notable de les condicions laborals del professorat investigador i el Sindicat tornarà a plantejar-hi el seu rebuig en la negociació de les instruccions d’inici de curs dels centres de l’ISEA, sense data concreta a hores d’ara. Per una altra banda, STEPV ha volgut transmetre la necessitat d’ampliar, completar i millorar l’oferta formativa d’aquests centres ja que la iniciativa privada va creixent i la demanda de la població hauria de ser copada des de l’ensenyament públic.
Quant als Ensenyaments Esportius, el sindicat ha celebrat la introducció de les convalidacions de la matèria anglès tècnic per l’alumnat d’aquests ensenyaments ja que als currículums negociats amb anterioritat amb aquesta Direcció General ja es feia referencia al Marc Comú Europeu i a una equiparació de nivells en funció del cicle i per tant era de lògica aplicar aquesta convalidació tant per l’alumnat com pel professorat per evitar diferencies de nivell dins de l’aula entre l’alumnat difícils de resoldre. La DGFPiERE ha comunicat que s’està treballant en la millora d’aquests ensenyaments conjuntament amb les federacions esportives i que el curs que ve es continuarà avançant de manera dialogada.
Al torn obert el Sindicat ha volgut tornar a recordar que la moratòria sobre l’exigència del requisit lingüístic pel professorat del cos de professors i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller, professors i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professors i catedràtics d’escola oficial d’idiomes acaba a 1 de setembre de 2022, per tant sols queda un curs i la formació de xoc que s’indica a la mateixa ordre de catalogació s’ha d’implementar de manera immediata i reforçada. En resposta a aquesta demanda l’administració ha afirmat que únicament unes 153 persones no poden acreditar el requisit lingüístic actualment i que al mes de setembre està previst ampliar l’oferta per aquest professorat. Per una altra banda el Sindicat ha demanat poder tindre accés als registres i informes que es generen anualment sobre les proves d’accés dels diferents ensenyaments, demanda que serà satisfeta properament per part de la DGFPiERE.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR