Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs dels centres dependents de l’ISEA

Aquest matí, 18 de setembre, en el marc de la nova dinàmica negociadora impulsada per la Direcció General d’universitats, ha tingut lloc la primera Mesa de Negociació d’Ensenyances Artístiques Superiors per tractar les instruccions d’inici de curs.

STEPV

divendres 18 setembre 2020 14:28 h

En una intervenció prèvia a l’esborrany d’instruccions d’inici de curs, STEPV ha volgut traslladar, una vegada més, la necessitat urgent d’establir clarament les mesures específiques i plans de contingència per afrontar el curs en un context de “nova normalitat”. Al pla de contingència general de Conselleria no s’esmenten aquests ensenyaments i una vegada més la responsabilitat d’elaboració dels plans recau en les direccions (que ja han anat elaborat aquests plans) i no s’està comptant amb els Comités de Seguretat i Salut. En aquests plans o a les instruccions d’inici de curs hauria de clarificar-se, entre d’altres, cóm s’organitza la modalitat d’ensenyament als centres, estudis i casuístiques en les quals no es puga mantindre la presencialitat.

El Sindicat ha presentat una sèrie de propostes per millorar les condicions dels centres d’ensenyaments artístics superiors

Al preàmbul de les instruccions es reafirma la intenció, continuista, de donar a aquests ensenyaments un tractament equivalent als ensenyaments universitaris. En eixe sentit tant la direcció de l’ISEA com la Direcció General d’Universitats s’ha compromès a implementar la justificada i reiterada demanda per part de STEPV de la figura coordinadora d’igualtat, sota la denominació d’Unitat d’Igualtat tal i com es recull a Universitats. Tot i que la figura no serà inclosa en aquestes instruccions sinó que es tractarà més endavant quan es negocien altres qüestions com ara el ROF, negociació que es portarà a terme durat el curs actual per tal que la seua tramitació permeta que siga vigent el curs següent. Aquesta negociació del ROF serà, segons han afirmat les dos Direccions, tal i com demanava el Sindicat, dialogada i participada per part de tots els sectors vinculats incloent evidentment la participació del professorat.
Malgrat l’aparent immediata negociació del ROF, el Sindicat ha manifestat que fins que no tinguem ROF s’haurien de resoldre aspectes organitzatius com ara una millor regulació de les tutories dels TFT/TFM, reduccions suficients i reconeixement administratiu als diferents càrrecs dels centres, les comissions de treball, els criteris d’elaboració i distribució de l’horari del professorat als departaments…
En quant a les hores de reducció de les coordinacions TIC el Sindicat ha traslladat que són insuficients, més encara en el context actual (igual que passa amb altres coordinacions com ara les dels programes d’internacionalització) i que en cap moment haurien de dependre de la possibilitat o no d’augment de plantilla, tal i com es reflecteix a les instruccions.
Per una altra banda, i pel que fa als terminis per al lliurament de les programacions i guies docents, ja el curs passat els centres plantejaven que eren molt ajustats i aquest curs on s’han d’implementar modificacions pel context COVID encara ho són més, fet pel qual el Sindicat ha demanat flexibilitat al respecte sempre que el centre així ho requerisca. Una altra demanda plantejada en qüestions de dates i flexibilitat és que es tinga en compte la data prevista de les EBAU per tindre la possibilitat de matricular a algunes d’aquestes persones als centres a posterioritat a les proves.
Sobre la contractació del professorat especialista, el sindicat ha transmès tal i com ha fet per la resta de cossos docents, que s’hauria de tendir a que els contractes d’aquest professorat estiguin lligats a l’inici i finalització de curs, igual que per la resta de personal docent i que tant per la part de preparació / organització del curs com ara per la finalització (avaluacions, proves d’accés ...) aquest personal estiga cobert pel seu contracte.
Pel que fa a la investigació, queda pendent de resoldre’s la problemàtica de part de professorat que voldria investigar sense estar a jornada a temps complet o professorat que no únicament imparteix docència als ensenyaments superiors (com pot ser el cas freqüent a les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny). En aquest sentit, STEPV ha recordat que el curs 2019-20, des de la Junta de Personal Docent No Universitari es va presentar una resolució en la línia de no limitar el dret a la investigació d’una part del professorat i que es respecte un mínim de 3h a tal efecte. Per una altra banda, i tal i com STEPV va plantejar ja el curs passat, el funcionariat interí no es veu reflectit quan es parla de professorat “funcionari” i demana una redacció on quede clara la seua inclusió entre el professorat que pot investigar.
Relacionat amb la investigació STEPV també ha manifestat que en cap moment es fa referencia explicita a les acreditacions de l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) pel personal investigador, una qüestió que s’haurà de recollir al ROF. La Directora general d’Universitats ha informat que en breu es convocarà una reunió amb aquest organisme per tractar tots aquests assumptes.
Al torn obert el Sindicat ha volgut recordar la necessitat de resoldre els greus problemes d’infraestructura i equipaments de molts centres i ha demanat que el lloc web de l’ISEA estiga una mica més actualitzat i dinamitzat, tot i ser conscients de la limitació de plantilla del propi ISEA.
STEPV agraeix el tarannà dialogant tant de Inmaculada Sánchez, nova directora de l’ISEA, com de la Directora General d’Universitats que ha manifestat que aquestes negociacions aporten rigor i que, en paraules de la pròpia Pilar Ezpeleta, les diferents aportacions “seran tingudes en compte de manera seriosa i considerada”.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR