Meses de negociació

Es negocien les instruccions d’inici de curs de les Escoles Oficials d’Idiomes

La Conselleria manté el calendari proposat a setembre per a les proves PUC, malgrat el poc marge per organitzar-les

Escola Oficial d'Idiomes de Castelló

STEPV

dimarts 28 juliol 2020 17:03 h

En la Mesa Sectorial d’aquest matí, el Sindicat ha plantejat com a prèvia parlar del calendari de la convocatòria ordinària de les PUC 2020 i de les mesures de prevenció previstes, però la DGPLGM ha demanat tractar-ho amb posterioritat al document d’Instruccions. De fet, STEPV ja havia avançat per correu electrònic aquesta petició demanant un millor marge organitzatiu per les Escoles, entre d’altres per poder actualitzar la situació de la pandèmia a la tornada de vacances i en funció de la situació, la plantilla, els espais i altres paràmetres que ara no estan del tot clars, acabar d’organitzar unes PUC molt més complexes organitzativament que una convocatòria ordinària en situació de normalitat.

En eixe sentit, STEPV ha denunciat que els plans de contingència per la realització de les proves que portem demanant molt de temps arriben tot just el dia abans de la mesa als centres, enviat des de la DFPLGM. Per contra aquesta informació no ha arribat als Comitès de Seguretat i Salut Docent no universitari de les diferent Direccions Territorials on haurien de ser tractats en temps i forma i amb el marge suficient. Els CSSLD han rebut una documentació diferent des de la DG de Personal Docent.
La demanda concreta en quant al calendari ha estat que s’ajornen fins tindre més marge per la realització de les proves ja que s’està plantejant portar a terme en dues setmanes i dos dies el que estava plantejat al calendari inicial fer en tres setmanes i tres dies, tenint en compte, a més, que el fet de respectar les mesures preventives hauria de comportar realitzar el procediment ordinari amb més temps i no amb menys com és el cas del calendari proposat per la DGPLGM. De fet, hi ha centres que han comunicat les seues dificultats organitzatives per qüestions d’espai o d’altres per manca de professorat de suport, que si normalment ja és insuficient en aquesta situació s’hauria d’assegurar el seu increment.
Finalment, la GDPLGM ha decidit mantindré el calendari previst i en funció de l’evolució de la pandèmia es prendran decisions si s’escau, a finals d’agost, sobre el seu ajornament o anul·lació.
En quant a la convocatòria extraordinària prevista pel mes de novembre, el Sindicat ha tornat a plantejar la necessitat de prendre les decisions en funció de l’evolució de la pandèmia, però amb capacitat d’anticipació, i ha qüestionat la viabilitat de portar a terme aquesta convocatòria extraordinària. D’entrada es planteja l’afectació curricular d’aquesta interrupció o com es pensa disposar del ja complicat i escàs personal de suport amb el curs en marxa (també per la resta de cossos docents).
Per últim, i tal i com queda ja recollit a la resolució del 14 de juliol, en funció de l’evolució de la pandèmia i en cas de no poder garantir la realització de les proves (tant la convocatòria ordinària com la extraordinària) amb totes les mesures preventives i de seguretat hem demanat que no es descarte la seua possible anul·lació, tot i les complicacions que pogués comportar aquest extrem. La prevenció, la salut i la seguretat haurien de prevaldre en una situació complexa com la que tenim actualment i previsiblement tindrem al proper curs.
Pel que fa a les instruccions d’Inici de curs pròpiament, el Sindicat ha fet algunes demandes generals i reiterades com ara la borsa d’hores per les coordinacions, ampliar la reducció horària pels departaments, resoldre la problemàtica de sobrecàrrega de feina dels caps de departament unipersonals i especialment a Valencià, solucionar la problemàtica del professorat de suport d’una manera més sòlida i no dependre cada any de les circumstàncies, reduir encara més la ràtio d’alumnat lliure per les PUC, obertura de borses, millora d’infraestructures i equipament a tots els centres…
Una novetat introduïda en relació a les instruccions dels curs passat és la recollida al punt 9.2. “La ràtio es podrà augmentar en cas de necessitat de configuració de grups per donar resposta a la demanda ciutadana d’acord amb l’organització que cada centre ha proposat per a l’inici de curs.” Un fet al que el Sindicat s’ha oposat demanant que es recupere la redacció anterior “la ràtio màxima es mantindrà sense possibilitat d’increment”.
En quant les mediateques el Sindicat ha demanat que s’estipule quina és la reducció de la persona coordinadora de la mediateca ja que a l’esborrany apareix com “atribució horària específica” justament sense especificar. De la mateixa manera s’haurien de preveure uns plans de contingència o protocols d’us de la mediateca en situació de pandèmia ja que el curs passat es van generar prou incògnites al respecte.
També de cara al curs que ve el Sindicat ha reiterat la demanda de millora de les infraestructures dels centres per fer front a l’ensenyament a distància i que Conselleria amplie la capacitat de les xarxes i el nombre de llicències per us de les plataformes.
Pel que fa als cursos complementaris de reforç, previstos a l’apartat d’adaptació del currículum de les instruccions, hem traslladat de nou que algunes escoles poden tenir problemes per organitzar-ho en funció del professorat que tinguen i que es requereix un augment de plantilla, tal i com s’està produït a altres cossos docents de Conselleria.
Una altra novetat d’aquestes instruccions és la corresponent als “grups integrats”, grups que imparteixen en un curs acadèmic els continguts del currículum de dos cursos curriculars d’un mateix nivell de manera simultània en el mateix horari per als dos cursos i amb el mateix docent. Tot i que ens consta que es una demanda feta pels centres, aquests grups haurien de ser totalment excepcionals i sempre a proposta dels departaments, en situacions molt concretes i amb l’acceptació del professorat a fer-se càrrec d’impartir dos nivells en un, per la dificultat pedagògica afegida.
En relació als models d’organització lectiva plantejats al document (1,2,3 i 4) el Sindicat ha plantejat dubtes sobre les plataformes per les videoconferències en directe del model 3, demanant millores tecnològiques o cóm es distribueix el enregistrament del model 4, demanant que s’especifique el seu us educatiu d’accés restringit i que revisen la LOPD també en relació al professorat i no solament a l’alumnat. En quant a l’anomenada “bretxa digital” STEPV ha recordat que també es dona a les EOI i que és una qüestió que s’ha de tindre en compte.
Per últim teníem previst recordar que quedava pendent una mesa sectorial pel Decret de creació de l’EOI virtual prevista al calendari de negociacions al mes de maig del curs actual i que finalment la DGPLGM ha avançat que es preveu pel curs que ve. De la mateixa manera sembla que l’inici de l’activitat del grup de treball “repensem les EOI” que la DGPLGM va plantejar el curs anterior també es portarà a terme el curs que ve.
Al torn obert, STEPV ha recordat que està pendent la negociació de les instruccions d’inici de curs dels centres dependents de l’ISEA, tot i esperant que el aparentment relleu a la direcció de l’ISEA del que no tenim cap informació oficial com a Sindicat, no retarde encara més aquesta negociació.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR