Meses de negociació

Es negocien les instruccions dels centres de FPA, CEE, CEE com a centres de Recursos, UEEE, SPE, UET i UHP i Atenció Domiciliària

El sindicat ha insistit en la necessitat de plans de contingència adaptats a l’especificitat d’aquests centres i unitats

STEPV

dijous 23 juliol 2020 19:16 h

La negociació d’aquesta gran quantitat de normativa ha fet que s’allargara fins a ben entrada la vesprada.

STEPV ha fet incidència en diferents punts comuns a totes les normatives a tractar:
- La necessitat de conèixer els plans de contingència per a aquests centres i unitats, plans que han d’estar adaptats a l’especificitat d’aquests ensenyaments i que s’han de tractar als Comités de Seguretat i Salut Laboral (CSSL).
- La necessitat de determinar els EPIs necessaris per a les persones professionals que atenen a l’alumnat amb NEE i la importància d’aquests donada la dificultat per mantindre la distància de seguretat.
- Concreció en les mesures organitzatives específiques davant l’actual crisi sanitària, les quals no apareixien a alguns dels esborranys negociats.
- La necessitat de determinar en els CSSL les funcions i la tasca a desenvolupar per la persona coordinadora de de riscos laborals, que s’implementarà a tots els centres educatius i que cal tinga una formació adient.
- Reconeixement de les figures de coordinació o càrrecs directius tant a efectes econòmics, com administratius, també de les caporalies en el cas d’FPA. .
- L’estabilitat de les plantilles d’aquests centres i unitats,  mitjançant l’oferta d’aquestes places al concurs de trasllats i la transparència en la dotació de tots els llocs que depenen de comissions de servei específiques.

Respecte a les instruccions d’inici de curs dels centres d’FPA, el Sindicat ha reconegut el treball minuciós de la normativa però ha insistit en la necessitat de la negociació d’un ROF específic per aquests centres, el qual permetrà futures instruccions més pràctiques i concretes. El sindicat ha insistit també en la importància de la figura d’orientació als centres FPA i la necessitat de dotar-los d’aquest personal, igualment ha posat de manifest la necessitat de que aquests centres tinguen accés a les plataformes virtuals de conselleria amb les mateixes garanties que altres ensenyaments i la formació del professorat adient.
Pel que fa a la resta de centres i unitats, la DG d’inclusió ha començant la seua intervenció afirmant que s’estan ultimant els plans de contingència i que l’INVASSAT ha elaborat fitxes adaptades a les especificitats dels diferents centres. Així mateix ha afegit que s’especificaran els EPIs necessaris per a cada personal.
Respecte als CEE el sindicat ha traslladat la necessitat de baixar a 15 les ràtios dels grups estables de convivència, evitant al màxim els número de professionals que haja d’atendre a dos d’eixos grups, així com la necessitat de poder augmentar les línies de transport per poder mantindre les distàncies de seguretat. També ha manifestat la necessitat de dotació de personal addicional, en aquells centres que hagen d’atendre a l’alumnat d’escolarització combinada.
En quant a les instruccions dels CEE com a recursos, STEPV ha celebrat la resolució que ajudarà en la formació en inclusió educativa, però ha reclamat la necessitat de personal i dedicació horària per poder portar a terme aquest projecte experimental.
Respecte a les UEEE i UECiL, la DG d’inclusió ha informat que, per al proper curs, s’obriran 10 noves UEEE, 5 UECiL i 5 mixtes. El sindicat ha valorat molt positivament aquest fet i el canvi de criteri que possibilita que l’alumnat d’aquests unitats puga formar part dels grup estables de convivència de l’aula de referència, si així ho decideix el professorat que treballa amb aquest alumnat i ha manifestat que no pot entendre com per contra les instruccions d’infantil i primària, possibiliten (encara que siga de forma excepcional) l’agrupament d’alumnat en funció de les seues característiques, fet totalment contrari a la inclusió educativa, demanant una correcció d’errades.
STEPV també ha demanat que l’aula ordinària de referència d’aquest alumnat puga tindre reducció horària, fet que possibilita l’ordre d’inclusió i que s’ha negat els darrers anys.
Pel que fa als SPE, Conselleria ha afirmat (sense concretar la xifra) que es va a augmentar la plantilla de personal d’orientació educativa per poder fer front a les noves funcions assignades a aquest personal al nou marc inclusiu. El sindicat ha valorat positivament el fet, ja que l’ampliació de plantilla d’aquests centres es una necessitat. STEPV també ha recordat tota una altra sèrie de reivindicacions pendents i ha manifestat la necessitat de cobertura de totes les places d’aquests centres.
En quant a les UET, la DG d’inclusió ha explicat el nou model per a València i Alacant i que part de les persones que hi treballaran (les dependents d’altres Conselleries) s’incorporaran al gener que és quan es podran crear les places que van associades als pressupostos. El sindicat ha valorat positivament el desbloqueig que possibilitarà el funcionament d’aquestes dues unitats, encara que caldrà valorar com funcionaran.
Per últim respecte a les UHP i l’atenció domiciliària, STEPV ha remarcat la necessitat d’una partida extraordinària per poder atendre a l’alumnat vulnerable que per les seues patologies no puga incorporar-se a les aules a causa de l’actual crisi sanitària.
Així doncs, ha remarcat la necessitat d’eliminar (encara que siga de forma excepcional ja que està regulat en normativa superior), la restricció de dotació de personal destinat a aquest fet, que només es dota quan l’assistència es superior a dos mesos. 
A més, el sindicat ha traslladat, com sempre, tot un seguit d’esmenes per millorar les diferents normatives negociades.

 

 

 

 

 


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR