Meses de negociació

Es negocien les instruccions de les UET, l’accés al cos d’inspecció i la renovació de direccions

STEPV ha fet aportacions de millora als tres documents i considera necessari un replantejament de les UET si la conselleria de Sanitat no col·labora.

Imatge d'arxiu d'una Mesa sectorial

STEPV

dijous 31 octubre 2019 18:54 h

El primer document negociat ha sigut la resolució que autoritza i regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’unitats educatives terapèutiques per a la resposta integral a l’alumnat amb NEE derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2019-2020.
El curs passat, la Conselleria de Sanitat no va arribar a dotar a les UET del personal sanitari necessari, model que sí funciona a la Unitat de Castelló des de fa anys. És per aixó que enguany la Conselleria d’educació ha decidit tirar endavant el projecte experimental a Alacant i València, només amb el personal educatiu i amb la col·laboració de la USMIA i Unitat d’Atenció i Intervenció (UAI).
STEPV ha exposat la necessitat de replantejar el model si no tenim el suport de Sanitat, encara que som conscients que cal donar una resposta educativa a aquest alumnat. Així doncs, mentre es mantinga aquesta situació, el sindicat considera que s’ha d’augmentar la plantilla docent per poder donar una atenció el més adequada possible a aquest alumnat.

Cal negociar aquestes instruccions en temps i forma per posar en funcionament aquestes aules l’1 de setembre

STEPV també ha manifestat la necessitat de negociar aquestes instruccions en temps i forma per posar en funcionament aquestes aules l’1 de setembre i evitar disfuncions com la que enguany es va produir amb el professorat d’aquestes unitats, que una vegada iniciat el curs a les UET i tot el treball que qualsevol inici de curs comporta, van haver de retornar a les seues places de procedència, fins que les unitats experimentals estigueren en funcionament.

Aquesta resolució protocolaritza molt més alguns procediments com l’admissió o la derivació de l’alumnat, fins i tot incorpora nous procediments derivats de l’Ordre 20/2019 que regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió, és per aixó que des de STEPV s’ha demanat que es regule a l’ordre negociada les hores de coordinació necessàries per poder portar a terme totes les tasques encomades i evitar així una sobrecàrrega en el professorat.

A més a més, el sindicat considera que aquestes unitats haurien de funcionar com a centres totalment independents, per evitar treball extra als centres on s’ubiquen. Així, la persona coordinadora de la UET, hauria de ser realment la direcció, ja que les seues funcions estan molt més associades a eixe càrrec, que no al de coordinació, també s’haurien de regular altres com la secretaria o la tutoria, càrrecs que haurien de computar a tots els efectes administratius i econòmics. Fins i tot, si el professorat va a treballar amb alumnat de secundària, caldria que cobrara el complement de mestre d’ESO. Així mateix, STEPV ha demanat que s’aplique a aquestes unitats l’ordre 44/2012 que regula les itineràncies.

Respecte al projecte d’ordre per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspecció d’educació, STEPV ha demanat en primer lloc la necessitat de revisar les plantilles de la Inspecció per tal de poder garantir que puguen fer totes les tasques que han anant assumint en els darrers anys.  El Sindicat ha defensat un model d’Inspecció que, a més de vetllar pel bon funcionament del sistema educatiu ha d’acompanyar i assessorar al professorat. STEPV ha demanat la publicació en el web de la Conselleria d’un calendari amb les dates aproximades del procés, així com de totes les comunicacions dels tribunals per tal d’evitar desplaçaments innecessàries així com de totes les instruccions i rúbriques que hagen d’utilitzar els tribunals per tal de garantir la transparència del procés. A més a més, s’ha demanat que es faça un tractament igual que a la convocatòria d’oposicions de 2019 amb mesures com poder fer valer tots els mèrits perfeccionats fins al dia anterior de l’inici de la primera prova, treballar amb una reducció de jornada com a motiu d’abstenció, etc. El Sindicat ha demanat que s’amplie el període d’un dia de les al·legacions per garantir que els tribunals poden atendre totes les al·legacions amb el temps necessari per a cada una.També s’ha negociat la resolució que ha de regular la renovació de direccions. STEPV ha tornat a mostrar el seu rebuig a un sistema de renovació que emana de la LOMQE i a reivindicar un model de direcció basat en el lideratge pedagògic.  Si bé en les passades convocatòries el Claustre votava el projecte de direcció, tot i que el seu vot no era vinculat, amb la nova normativa després de la defensa i anàlisi del projecte de direcció, totes i tots els membres del Claustre hauran d’omplir una rúbrica de forma anònima on es valorarà el desenvolupament del projecte de direcció. STEPV ha demanat que a més d’aquesta rúbrica, el Claustre tinga la potestat de poder votar el projecte i que aquesta votació siga vinculant. Per una altra banda, Conselleria ha informat dels següents temes:

 • L’inici de les oposicions de 2020 serà el dia 17 de juny.
 • Ens han d’informar en breu de la proposta de les especialitats de places per a l’accés a subgrup superior així com de la distribució de les places d’ingrés.
 • Es confirma que es convocaran places d’EOI de valencià.
 • Van a convocar el procediment per presentar documentació per adquirir noves habilitacions, sense posar una data concreta. A més a més, ens han informat que també introduiran a les persones que van suspendre la primera part de l’oposició però tenen els requisits per entrar en borsa.Finalment, en el torn obert de paraula STEPV li ha traslladat a la Conselleria els següents temes:


 • Capacitació en valencià. Encara no saben si anirà endavant o no la proposta de que la capacitació en valencià no siga un requisit.

 • No cobrament del complement d’SPE per part de persones que portaven treballant en el mateix lloc des de fa més d’un curs.
 • Hem demanat informació sobre els casos d’impagament de la nòmina del mes de setembre.
 • Reduccions de jornada en base a 20 hores lectives. Hem tornat a demanat que les reduccions de jornada s’han de fer en base a les 19 hores lectives i no ha 20, com s’està fent.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR