Meses de negociació

Es negocien els procediments de selecció de direccions dels centres de l’ISEA, CIPFP i les assessories de CEFIRE

En el torn obert el Sindicat ha plantejat diverses preguntes, com les referides a protocols pel Coronavirus, les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats o els diversos impagaments

STEPV

dijous 05 març 2020 16:49 h

La Mesa Sectorial d’aquest matí ha abordat aquestes normatives. STEPV ha fet una prèvia ja que la normativa d’assessories de CEFIRE s’han enviat sense complir el termini mínim de 48 hores d’antelació, fet que ha limitat la preparació d’aquest punt per part dels sindicats. STEPV ha demanat que no es tanque la negociació d’aquest punt aquest matí i es continue pròximament i ha exigit a la Conselleria que envie en temps i forma la documentació.

Quant a la selecció de direccions dels centres d’ensenyaments artístics superiors, pertanyents a l’ISEACV, STEPV ha traslladat una sèrie d’esmenes en el sentit de fomentar l’alternança i la renovació de les direccions possibilitant que el professorat que no pot sumar punts per experiència en equips directius tinga opcions d’optar-hi, ressenyant la manca d’equilibri en el barem de mèrits. De la mateixa manera el Sindicat considera que el Claustre i la seua opinió hauria de ser vinculant en la selecció de direccions i tindre un pes que no recull l’esborrany negociat. En eixe sentit també s’ha posat de relleu que tot i que la normativa contempla que el claustre pot valorar i votar els projectes de direcció aquesta valoració no té una translació directa o indirecta en la decisió final. En la mateixa línia el Sindicat demana la inclusió d’un nou supòsit no contemplat en el punt onze sobre el cessament de les direccions «a petició raonada i justificada per part del Claustre»

D’altra banda, el Sindicat ha traslladat a Conselleria que el paper de la Inspecció en tot el procediment és pràcticament inexistent i que no hauria de ser així, no únicament en relació a la normativa de selecció de direccions d’altres cossos sinó en l’activitat en general dels centres dependents de l’ISEA, tal i com es recull a les instruccions d’inici de curs dels centres dependents de l’ISEACV al seu article catorze.

Quant a la normativa de selecció de direccions dels centres integrats públics de formació professional (CIPFP), STEPV ha manifestat de nou la seua disconformitat amb el procediment de lliure designació dels directors dels Centres Integrats Públics de Formació Professional (CIPFP), que encara que és obligat per normativa estatal superior (LOMQE i la Llei orgànica de les Qualificacions i de la Formació Professional) pot ser vorejada perfectament per fer eixe procediment més funcional i democràtic.

L’objectiu d’aquesta resolució no hauria de ser camuflar amb un procediment pseudoparticipatiu un nomenament discrecional obligat per normativa superior, si no de facilitar que la participació del Claustre i Consell Social aporte valor a la selecció de la direcció.

STEPV ha presentat en diferents meses de negociació de la mateixa resolució (22 desembre 2016, 19 gener 2018, 20 març 2019) propostes flexibilitzadores per millorar eixe procediment de provisió de director o directora de CIPFP que no han sigut acceptades, i no s’han produit canvis significatius en aquesta resolució.

L’elecció de la directora o del director ha d’emanar del mateix Claustre, i tots els projectes de direcció d’un CIPFP que es presenten en la convocatòria han de ser defensats pels aspirants, almenys davant del Consell Social i Claustre per ser realment valorats. El fet de que només es conega, presente i valore, en el Consell Social i Claustre, el projecte que ha sigut seleccionat prèviament per la Comissió de valoració fa eixe procediment incoherent, a més que no es comparteixen totes les idees de tots els projectes de direcció al centre on es voldrien implantar. Si es lliuraren a la Comissió de valoració els informes de tots els projectes de direcció que es presenten, els aportaria una informació significativa de qualitat, i es podria elevar posteriorment una millor proposta d’adjudicació a la Direcció Territorial. Malgrat que en la mesa de negociació del 2016, va haver consens entre administració i sindicats en aprovar la proposta del STEPV per canviar de procediment en la selecció dels directors dels CIPFP, no es va considerar finalment, i així ha continuat fins ara.

D’altra banda, els principis de mèrit, capacitat i publicitat no estan garantits en aquesta resolució. La Comissió de Valoració funciona en part com una caixa negra, i no es publiquen, ni abans ni després de la valoració, quins són els criteris a utilitzar ni com s’apliquen, pel que s’haurien d’explicitar en aquesta resolució, preferiblement amb criteris traslladables a una rúbrica de valoració. També es proposen introduir criteris de composició de l’equip directiu que genere una millor representativitat i funcionalitat de la funció directiva en els CIPFP.

Finalment, el procediment actual de lliure designació perpetua els nomenaments dels directors dels CIPFP, pel que també s’haurien d’estudiar fórmules per limitar els mandats, i especialment, per millorar i democratitzar els projectes educatius d’aquests centres.

En el lliurament, en la pròpia mesa, dels annexes d’esta resolució s’aclareix que no hi han canvis respecte a les resolucions anteriors amb la mateixa finalitat, i que seran els CIPFP Ausiàs March, Xest, La Costera, Misericòrdia, Mislata i Costa de Azahar els que hauran de participar en aquest procés de selecció de direccions.

Quant a la normativa de selecció d’assessories dels CEFIRE, el Sindicat ha plantejat una sèrie de millores al text, tot i que es continuarà negociant la setmana que ve per la manca de temps per preparar en condicions la Mesa.

Quant al torn obert de paraules, el Sindicat ha plantejat les següents preguntes (afegim també les respostes):

- STEPV reclama un protocol específic d’actuació per als centres educatius sobre el coronavirus. La Conselleria ha contestat que Sanitat ha enviat una carta informativa als centres i s’estan atenent dubtes concrets de situacions concretes mitjançant les Direccions Territorials i des de la Direcció General de Centres. Si van modificant-se les recomanacions del Ministeri d’Educació aniran informant als centres.

- Concurs de trasllats: publicació de l’adjudicació provisional del concurs de trasllats. La Conselleria ha informat a preguntes de STEPV i de forma oficial, que l’adjudicació de llocs prevista per avui s’ajorna fins a demà per un problema que ja està solucionat.

- Concurs de trasllats: Desfasament de places entre el llistat provisional de places en les EOI i el llistat provisional de places publicat per centre. No entenem que hi haja una reducció tan gran de les places previstes a les que s’han publicat en la proposta provisional. La resposta ha estat que han revisat la proposta atenent a la matriculació actual.

- Estades formatives en empresa del professorat de FP, quan es convocaran? Es publicaran en breu i en la mateixa línia de les convocatòries anteriors.

- Proves pràctiques després de les oposicions, quan es convocaran? Estan treballant amb la Direcció General de Personal per convocar-les.

- Convocatòria de regulació de la FP Dual: estan preparant un canvi important de filosofia d’aquest modalitat de FP que es tractarà prompte en Mesa Sectorial.

- Habilitacions professorat interí cos de mestres: encara no tenen data prevista.

- Absorcions de conservatoris (Benicarló i Altea): ho estan treballant però no donarà temps perquè es produïsca l’absorció per al curs que ve.

- ISEA: Problemàtiques amb el requisit sobrevingut de capacitat de tutela per al professorat de l’ISEACV en les borses de treball. Estan estudiant una proposta per evitar problemes amb la provisió de llocs i amb el professorat adjudicat actualment i que no té.

- C1 i capacitació en valencià: manifestem el gran malestar del Sindicat per la situació que s’ha generat. Hi ha un col·lectiu de persones que abans de 2013 podien tindre la capacitació si tenia 24 crèdits universitaris en valencià. Els genera una situació d’indefensió i greuge ja que un canvi normatiu sobrevingut els va a generar aquesta situació.

- Retribucions: esperem que siga l’última vegada que tornem a demanar el pagament de:

▪ Pagament complement d’ESO.

▪ Pagament de l’increment addicional del 0’2% de la massa salarial negociat en març de 2019 destinat a la lluita contra la bretxa salarial.

▪ Increment salarial del 2% aprovada a nivell Estatal.

▪ Abonament altres càrrecs: caporalies de departament, equips directius, tribunals oposició, etc.

- Adjudicacions: exigim la provisió immediata de les substitucions i les vacants de SPE. Quina previsió té la Conselleria per tal de garantir la provisió? Està igual que altres anys. Està en un programa pressupostari i es fa previsió en funció de les places. Han tornat a demanar que s’amplie una modificació de crèdits.

- Oposicions: quan està prevista la convocatòria d’ingrés? Volen tancar-la entre avui i demà i enviar-la al DOCV.

- Quan està prevista la convocatòria de comissions de servei específiques? Estan preparant la proposta per plantejar-ho pròximament.

Etiquetat com a

mesa sectorial

Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR