Meses de negociació

Es negocia l’accés a càtedres de secundària i EOI

STEPV ha exigit que es modifique la resolució de 2018 perquè el reconeixement del professorat seleccionat siga des de setembre de 2021 i no de 2022, o recorrerà la resolució

STEPV

dijous 23 juny 2022 13:56 h

Aquest matí ha tingut lloc la negociació de les 1380 places per a l’accés a càtedres dels cossos de secundària i EOI. Aquest procediment per al funcionariat de carrera consisteix en un concurs de mèrits i una avaluació docent voluntària. La proposta de Conselleria és obrir el procés d’inscripció entre el 5 i el 23 de setembre de 2022.

La qüestió dels tribunals ha centrat bona part del debat

La Conselleria ha explicat que enguany han oferit aquest nombre de places amb la qual cosa s’arribaria a un 12% de catedràtics i catedràtiques, complint amb el compromís que ja fa un temps s’havien proposat, i que s’aproximaria molt al 15% màxim de càtedres que regula la llei.
També han facilitat una nova llista de places per especialitats en la qual proposa algunes modificacions perquè han revisat les jubilacions que no s’havien incorporat en la proposta enviada als sindicats. En la nova proposta, cauen les especialitats d’Àrab (EOI) i Organització i Gestió Comercial, que es reparteixen en altres especialitats.
Sobre les places proposades, STEPV ha reclamat conéixer el nombre de càtedres actuals per especialitats i el nombre de funcionariat de carrera per especialitat, per poder fer propostes concretes, ja que sense eixa informació no és possible valorar si les places són proporcionals o no. Igualment, ha fet propostes d’inclusió d’especialitats com Alemany de secundària, per exemple, i mantindre les que ja estaven contemplades en la primera proposta.
STEPV també ha demanat que es convoque un futur procediment perquè el professorat tècnic d’FP que passe a secundària pròximament puga optar a càtedres. En eixe sentit STEPV ha proposat que la Conselleria inste al ministeri a modificar el RD 276/2007 perquè el requisit dels 8 anys com a funcionari de carrera en el cos s’amplie també als anys prestats al cos a extingir de PTFP. Si no, aquest professorat haurà d’esperar eixos 8 anys per poder accedir a les convocatòries de càtedres.
La Conselleria ha fet una proposta respecte als tribunals, per la qual s’agrupen els tribunals per diferents especialitats afins. És a dir, hi haurà 5 tribunals, quatre en secundària (un per a les àrees de coneixements cientificotècnics, un per a l’àrea de coneixements lingüístics, un per a l’àrea de coneixements socials i un per a formació professional) i un per a les escoles oficials d’idiomes. També es crearan comissions tècniques de baremació, el nombre de les quals dependrà de les inscripcions que es produïsquen.
El Sindicat ha qüestionat aquesta solució perquè oferint quasi 1400 places s’espera que les inscripcions seran massives i, per tant, poden col·lapsar els tribunals i les comissions de baremació. Per tant, STEPV considera que caldria ampliar el nombre de tribunals i posar un límit de persones aspirants per tribunal que no supere les 100 persones i ha proposat que no es limite el nombre de tribunals sinó que es deixe una redacció oberta per crear els tribunals necessaris, proposta que ha acceptat la Conselleria. A més, cal tindre en compte que el procés de càtedres coincidirà amb el concurs de mèrits del procés selectiu establert en la llei Iceta i amb el concurs de trasllats. És a dir, tres processos simultanis de baremació de mèrits. Caldrà, per tant, que Conselleria realitze un sobreesforç per a garantir les suficients comissions de baremació per tancar els processos en temps i forma.
Sobre els tribunals, STEPV també ha proposat que en aquelles especialitats més menudes on normalment repeteixen les mateixes persones en els tribunals que s’apliquen fórmules perquè hi haja alternança de tribunals.
Però el debat s’ha centrat en la situació de la convocatòria anterior, la de 2018, precisament per evitar que torne a passar. En aquell cas, el procés va finalitzar aquest curs, quatre anys després de la convocatòria (tot i que en 2021 ja es va publicar una llista definitiva) pels recursos que es van presentar i per la situació de pandèmia que va allargar el procediment per resoldre els recursos, segons la Conselleria. El fet de publicar enguany la segona llista definitiva ha fet que el nomenament de les càtedres es produïsca l’1 de setembre de 2022 i no l’1 de setembre de 2021, quan el Sindicat considera que s’haurien d’haver produït els nomenaments. La pèrdua d’aquest any, pels retards en resoldre el procés per part de Conselleria, és un greuge per a les persones seleccionades, que perden tot un any de reconeixement com a catedràtics.
És per això que el Sindicat ha exigit que es modifique la resolució de 22 de maig que estableix el nomenament a 1 de setembre de 2022 perquè aparega l’1 de setembre de 2021. El Secretariat Nacional de STEPV va acordar en la reunió de dimarts 21 de juny a Alzira, que presentarà recurs contra l’esmentada resolució si la Conselleria no accepta la proposta del sindicat.
Altres propostes que ha fet el Sindicat han estat relatives al concurs de mèrits, com per exemple valorar les publicacions digitals.
Torn obert
- Regulació del decret de triennis i sexennis del professorat en pràctiques: l’esborrany del drecret està fet i esperem que en un parell de setmanes el negociem en Mesa Sectorial.
- Professorat interins de règim especial sense C1: vam demanar les dades en la darrera mesa però encara no el tenim.
- Calendari dels processos selectius de la llei iceta: la idea és negociar en setembre les convocatòries del concurs de mèrits i del concurs oposició. El que no tenen tancada encara és la data del concurs oposició, però cal tindre en compte que la fase de pràctiques també ha d’estar resolt abans del 31 de desembre de 2024, per tant, cal planificar els processos tenint en compte això, perquè si les oposicions s’ajornen a juny de 2024, les pràctiques hauran de ser entre setembre i desembre i podria perjudicar persones de baixa, de permís de maternitat o paternitat, etc.

Nova proposta de places


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR