Meses de negociació

Es negocia la normativa d’adjudicacions d’inici de curs i les places de difícil provisió

També s’ha signat un acord sobre les titulacions d’accés a les borses de treball de les oposicions de 2017, 2019 i 2020

STEPV

dijous 16 juny 2022 19:00 h

Aquest matí s’ha signat un acord en Mesa Sectorial sobre les titulacions d’accés a les borses de treball de les persones que es van presentar a les oposicions de 2017, 2019 i 2020 del cos de secundària i altres cossos.

Aquest acord és fruit del grup de treball creat per analitzar les diferents situacions que s’havien produït després de la revisió de les titulacions registrades per les persones participants, i es plateja en termes molt similars al que ja es va signar el curs passat pel cos de mestres.
El principal problema va sorgir a conseqüència de la no revisió dels requisits de participació en les oposicions per part de Conselleria. Aquest fet va provocar que es donaren diferents situacions, majoritàriament relacionades amb què els requisits declarats per les persones participants, tot i que sí acreditaven els requisits generals i específics per poder participar en el sistema de selecció, no ho feien, però, els requisits necessaris per a impartir l’especialitat.
En termes generals, la signatura de l’acord regula:
- Quines persones acrediten la pertinença a la borsa corresponent al cos i especialitat per la qual es van presentar a l’oposició per haver justificat el compliment dels requisits generals i específics de titulació de manera prèvia a aquest acord, amb efectes a partir de la publicació de les llistes definitives.
- Quines persones no acrediten la seua pertinença a la borsa del cos i especialitat a la qual es van presentar per cap dels següents motius:
a) No complien amb els requisits per a participar en els procediments selectius.
b) Complien amb els requisits generals i específics per a participar en els procediments selectius, però que, no compleixen els requisits de titulació associats per a l’especialitat en el moment actual.
c) No han presentat documentació per a acreditar els requisits.
- La desactivació d’ofici de les persones no acreditades amb efectes a partir de la publicació de les llistes definitives.
- Reordenació de les persones incorporades per altres procediments d’incorporació a borsa (altres processos selectius o adjudicacions de difícil cobertura)
- Un termini transitori en el qual puguen presentar la documentació requerida per a les persones a les quals se’ls haja desactivat d’ofici. Aquest termini s’estableix fins a l’1 de setembre de 2023.
L’acord, per tant, tracta de donar respostes a una casuística molt variada. Al moment que es publique l’acord, es publicarà també els llistats de les persones afectades en el procediment i s’obrirà un termini perquè puguen esmenar possibles errades.
També avui s’han negociat els procediments de provisió de llocs per les persones suprimides i desplaçades, el procediment d’adjudicació d’inici de curs pel personal funcionari de carrera, en pràctiques i interins de tots els cossos i la resolució dels criteris per a determinar els llocs de difícil provisió.
Sobre el primer procediment l’administració ha avançat que tractaran de resoldre la seua situació al voltant del 15 de juliol per poder avançar en la resta de procediments. Normativament, el procediment és continuista i es manté el sistema telemàtic d’adjudicació implementat fa un parell de cursos. STEPV ha demanat que es garantisca el funcionament correcte de l’aplicació telemàtica i que la comunicació amb les persones en situació de supressió o desplaçament siga fluida.
Sobre les adjudicacions d’inici de curs, les quals es preveuen per a l’última setmana de juliol, STEPV ha insistit de nou en la no catalogació de llocs amb llengua estrangera i ha sol·licitat que es depuren els problemes en l’aplicatiu que van generar problemes greus en l’adjudicació del curs passat. Així mateix, ha indicat que cal solucionar la prioritat en la tria d’aquest tipus de places. El sistema, d’ofici adjudica la plaça amb el requisit a la primera persona de la llista, i això genera dificultats després en l’assignació de la plaça al centre. La conselleria ha respost que aquestes adjudicacions són per centre de treball i no per lloc i ha invocat a l’autonomia del centre perquè adjudique l’horari d’acord amb la situació i les necessitats del mateix centre. Sobre la moratòria en l’acreditació del requisit lingüístic per als cossos d’ensenyaments de règim especial, la qual està a l’espera de publicació, la conselleria ha indicat que les persones afectades podran sol·licitar llocs en territoris de predomini lingüístic castellà. Igualment, STEPV ha demanat que tots els llistats es publiquen amb la major rigorositat possible i que continguen tota la informació d’interés pel personal participant. L’administració ha informat que per aquest procediment vol iniciar un sistema de tramitació d’incidències que permetrà saber a les persones interessades en quina situació es troba la comunicació de la incidència. STEPV celebra aquesta nova mesura per part de la conselleria i espera que s’aplique també a altres procediments.
Finalment, el document sobre els criteris de definició dels llocs de difícil provisió, arreplegava algunes propostes de millora de l’esborrany treballat a la comissió de seguiment de l’acord d’interins i s’ha presentat en mesa per poder continuar amb la seua tramitació. També la conselleria ha proposat que la pròrroga dels nomenaments en aquests centres puga aplicar-se a la primera adjudicació de setembre.
Al torn obert STEPV ha plantejat les següents qüestions:
Sobre el calendari de negociació de les convocatòries del concurs i del concurs oposició dels procediments d’estabilització, l’administració ha indicat que a l’inici de curs (setembre/octubre) començaria la negociació i que avançaran l’esborrany tant com puguen. També ha informat que en un parell de setmanes tractaran la convocatòria de càtedres.
Sobre l’abonament de triennis i sexennis de les persones en pràctiques al curs 2019 i 2020 i l’abonament als tribunals d’oposicions del 2021, a conselleria ha manifestat que estan treballant per poder abonar-ho tot.
Pel que fa al requisit lingüístic de valencià, la DG ha recordat que ara mateix tots els llocs de treball de tots els cossos docents estan ja catalogats i que, per tant, s’ha d’acreditar del C1 de valencià de cara a les adjudicacions del curs 2022-2023. De la mateixa manera, ha informat que la nova ordre en la qual es donava una moratòria per continuar treballant únicament a zones de predomini lingüístic castellà a les persones afectades per l’ordre 35/2018 que no puguen acreditar el requisit lingüístic es publicarà aquest estiu. El sindicat ha demanat dades sobre quantes persones no acrediten el requisit de cara al curs que ve i quina és la previsió sobre l’oferta de cursos de regularització per eixes persones. Les persones que no acrediten el requisit podran romandre activades a les borses i únicament podran obtenir plaça a zones de predomini lingüístic castellà.
Relacionat amb la EOI virtual, STEPV ha reiterat que hi ha hagut i continua havent-hi molta desinformació al respecte, que la gent continua molt desconcertada i també molt decebuda que no s’hagen intentat resoldre algunes situacions reivindicades com ara la de crear seccions d’EOI virtual a la direcció territorial de València i Alacant. El Sindicat ha traslladat que es preveu que, a causa d’una nefasta planificació i concepció de tot el que envolta l’EOI Virtual, quedaran desertes o no cobertes moltes places i ha preguntat quina previsió té conselleria al respecte. La resposta és que seran adjudicades per les vies de provisió ordinàries (comissions de servei ordinàries o adjudicacions) i que les persones que opten per la via de la comissió de serveis específica aconseguirà la plaça per 4 cursos i no per 1 com seria el cas ordinari.
STEPV ha sol·licitat que els centres educatius reben la informació sobre l’avaluació, promoció i matrícula d’alumnat Ucraïnés als centres educatius. I en especial, en les EOI, el Sindicat ha tornat a demanar solucions per les persones ucraïneses que volen poder continuar formant-se en espanyol per estrangers i concretament que s’atenga la reivindicació de l’EOI de Torrevella.
Altres qüestions han estat demanar notícies sobre la publicació del calendari escolar dels centres de l’ISEACV i recordar que en alguns d’eixos centres s’està fent una previsió del curs següent partint d’uns paràmetres que no estan recollits en cap norma com ara l’eliminació de la reducció d’hores lectives per investigació i s’estan elaborant horaris a 18 hores lectives i no a 15 h per les persones que han de dedicar temps a la investigació com sempre s’havia fet fins al curs actual.
Hem tornat a demanar per la previsió de les proves d’aptitud del personal de DC dels cursos 2019/20, 2020/21, 2021/22 i persones incorporades de les oposicions que no van aprovar les parts A i B de determinats cossos docents. Sobre aquesta qüestió la DG de Personal ha informat que té previst una reunió amb l’ISEACV i que a la propera mesa ens informaran de manera definitiva.
També relacionat amb les borses, STEPV ha tornat a demanar l’obertura borses i de manera paral·lela la negociació/revisió dels requisits establerts per DC especialment a ensenyaments artístics professionals i superiors. La Direcció General ha informat que el curs que ve s’abordaran aquestes qüestions.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR