Meses de negociació

Es negocia el projecte d’ordre d’avaluació i certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes del País Valencià

La Conselleria s’ha mostrat oberta a estudiar totes aquestes al·legacions amb la intenció d’incorporar-les al document final

STEPV

dimarts 30 març 2021 16:55 h

Aquest matí s’ha negociat en mesa sectorial el projecte d’ordre d’avaluació i certificació de les EOI del país valencià. A la delegació de STEPV ha assistit també una representació de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles Oficials d’Idiomes del País Valencià.

En tractar-se d’un projecte d’ordre que ha passat el tràmit participatiu de consulta pública, moltes de les esmenes i al·legacions plantejades avui ja havien arribat a la DGPLGM en una fase prèvia a aquesta mesa. La DGPLGM s’ha mostrat oberta a estudiar totes aquestes al·legacions amb la intenció d’incorporar-les al document final per donar coherència a l’ordre, entenent que totes les aportacions poden enriquir i millorar el document substancialment. Pel que fa a la entrada en vigor de l’Ordre, la DGPLGM ha clarificat que la publicació està prevista abans del 31 d’agost, per tant serà d’aplicació pel curs 2021/22.
Alguns aspectes d’aquest esborrany de Decret, de caràcter eminentment acadèmic i d’adaptació als RD, havien comportat visions i lectures diferents per part del professorat, els departaments, les escoles i les direccions. Tot i així, malgrat els matisos o a vegades opinions contraposades, sí que existeixen a l’ordre qüestions amb certs punts d’encontre i de més consens com ara el de recuperar la certificació de l’alumnat lliure A2 a les Escoles
Efectivament, tal i com ja va plantejar STEPV a la mesa sobre les adaptacions dels currículums, les Escoles demanen recuperar les proves lliures de certificació del nivell A2, recordem que la regulació d’aquest nivell depèn de cada CCAA. Actualment, al País Valencià, l’alumnat dels IES pot obtindre aquesta certificació per la via de les proves homologades però no així l’alumnat adult extern o lliure. Així doncs hem demanat que s’establisquen els procediments necessaris perquè les escoles puguen certificar també aquest nivell, més enllà del que es diu al Decret 242, que es limita a plasmar que les escoles poden organitzar proves anuals d’acord amb el que establisca la convocatòria per part de Conselleria. De la mateixa manera, des del Sindicat hem traslladat, tal i com plantegen algunes Escoles que no s’explicite o limite de quins idiomes es pot convocar o no A2 lliure per poder respondre a les necessitats i realitats diverses de cada centre i el seu context.
Al document apareixen diversos aspectes a diferents articles que s’hauran d’aclarir, per exemple entre les decisions que depenen de la COCOPE i el marge posterior que sembla que tenen els departaments per organitzar o no la prova final. És a dir: si la flexibilitat que demanen els centres s’aplicarà a nivell de COCOPE o de Departament, o d’altres aspectes similars que la DGPLGM intentarà aclarir de manera més concreta de cara a la publicació definitiva per evitar interpretacions.
En quant a les qualificacions i promoció de l’alumnat dels cursos curriculars no conduents a la Prova de Certificació s’ha tractat des dels diversos posicionaments. S’ha traslladat per una banda la necessitat o conveniència d’unificar la nota mínima per a promocionar i la nota mínima per a superar PUC en els cursos conduents a certificació i que s’utilitzen els mateixos criteris d’avaluació, promoció i certificació a tots els nivells i casuístiques, també al nivell A2. Tot i així, aquesta unificació es complexa de resoldre ja que en no haver consens entre les Escoles per una banda i la limitació marcada pels RD sobre el 65% per certificar, per l’altra. És possible que eixe aspecte quede finalment recollit a l’Ordre tal i com apareix a l’esborrany (60% per promocionar i 65% per certificar)
En quant a la organització i convocatòries de les PUC, el Sindicat ha traslladat que preventivament caldria contemplar situacions en les quals siga necessari, de manera excepcional i per causes de força major, l’anul·lació de la convocatòria i per tant caldria tindre eixa salvaguarda recollida normativament per exemple introduint al redactat que l’alumnat lliure tindrà “al menys” una convocatòria, com es suggeria des d’algunes Escoles.
En relació a les proves homologades i els referents curriculars el Sindicat ha posat de manifest que existeix un desequilibri entre el que apareix al document (mediació no avaluable a les proves homologades) i sí avaluable a les PUC A2 actuals i el que es diu al Decret 242 que també recull la mediació lingüística en aquest nivell. Així doncs per evitar contradiccions normatives i equiparar PUC i proves homologades la DGPLGM eliminarà la mediació a les certificacions dels nivells A2.
Pel que fa a la revisió i reclamació de qualificacions STEPV ha tornat a traslladar, tal i com es va fer en cursos anteriors, que s’explicite i delimite més clarament qui, què i cóm es pot reclamar i per evitar dubtes i situacions ambigües sobre el tractament i accés de les proves escrites i/o enregistrades al votant de les possibles reclamacions.
Al torn obert el Sindicat ha plantejat que, tot i aplaudint que la xarxa d’EOI continue en expansió i creixent per arribar a tota la geografia del País Valencià, amb la introducció de la EOI Vall d’Albaida; una vegada més ens hauríem d’assabentar per premsa de qüestions importants com aquesta. No únicament el professorat o els sindicats, sinó també les Escoles més afectades directament.
De manera indirecta s’ha tractat també la problemàtica creada per la nombrosa demanda de certificació per part d’alumnat lliure que recentment va crear cert rebombori a les xarxes socials. El Sindicat ha volgut tornar a deixar molt clar que aquest excés de demanda de certificació en valencià és una qüestió que ha de ser tractada i resolta per altres organismes eminentment certificadors (JQCV i CIEACOVA) i que s’ha de buscar un equilibri entre oferta i demanda. Però en tot cas, la funció de les Escoles és la de formar i certificar per eixe ordre. En primer lloc a l’alumnat oficial, i després, en la mesura de la capacitat de l’Escola i en funció de la seua plantilla real, admetre un nombre limitat d’alumnat lliure en consonància a aquesta plantilla. Potser una solució per abastir la demanda hauria de passar per que aquests organismes certificadors oferisquen dues convocatòries anuals o fins i tot més. En qualsevol cas STEPV ha tornat a exposar que les Escoles ja fa anys que estan assumint més alumnat lliure del que haurien d’assumir. Fruit de la frustració creada entre les persones que no van poder optar a places lliures EOI pel sistema d’inscripció, la DGPLGM ha anunciat que per futures convocatòries s’utilitzarà el mateix funcionament de sorteig que s’ha implementat per les inscripcions a la JQCV, permetent d’aquesta manera que totes les persones puguen al menys inscriure’s en igualtat de condicions
El Sindicat ha volgut recordar la complexitat que es pot produir en el si d’algunes Escoles quan arribe el moment de les oposicions en període PUC i que es comencen a preveure amb anticipació  possibles problemes organitzatius i d’altres.
Al llarg del curs està previst negociar la nova Ordre d’Ordenació que derogarà l’Ordre 87/2013 i que comportarà canvis, la creació de l’EOI Virtual que segons la DGPLGM està avançada però de la qual no tenim informació encara i avui mateix s’ha publicat la resolució amb les instruccions d’adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 que introdueix alguns canvis d’aplicació immediata per tots els cossos docents, la part que afecta a les EOI queda recollida entre les pàgines 19 a 23.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR