Oposicions

El repartiment de places per tribunal té uns efectes totalment negatius en les persones opositores

STEPV ha realitzat un estudi dels resultats de la primera prova d’oposicions i de l’assignació provisional de places per tribunal publicat per Conselleria d’Educació.

dijous 12 juliol 2018 11:01 h

A l’estudi observem les conseqüències negatives directes en les persones opositores de l’actual sistema d’oposicions amb proves eliminatòries regulat pel Ministeri d’Educació amb el qual la Conselleria d’Educació ha volgut traure una oferta massiva d’oposicions. Cal destacar que aquest sistema d’oposicions s’ha vist agreujat amb el criteri aplicat per la nostra Conselleria d’establir el repartiment de places per tribunal, i per la manca d’aplicació de propostes de millora que STEPV li va traslladar en la mesa de negociació. En cas d’haver fet realitat aquestes propostes s’hauria pogut millorar molt més el procés tant per a les persones opositores com per al professorat que forma part dels diferents tribunals.
STEPV va exigir en mesa que la ràtio màxima per tribunal fora de 50 persones, en canvi la mitjana s’ha situat en 70 persones, la qual cosa fa que els/les membres del tribunal no disposen del temps suficient per poder garantir que cada persona aspirant puga realitzar la totalitat de proves. Per tant, es parteix de la dolenta premissa que no totes les persones opositores poden accedir a poder fer tot el procés selectiu independentment de la capacitat que pogueren tindre o de la seua preparació. Aquest fet fa que es vulneren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat propugnats a l’article 8.3 en la mateixa ordre de convocatòria d’oposicions. Un altre efecte en cadena de tindre les ràtios tan altes és que els/les membres del tribunal han de fer jornades maratonianes cada dia per tal de traure endavant la gran càrrega de feina per tal de poder fer-se càrrec de l’avaluació de totes les persones opositores assignades a cadascun en un termini de temps limitat.
STEPV ja va defensar a la mesa de negociació que no es fera el repartiment de places per tribunal, ja que vam constatar en els anys que es va aplicar aquest criteri al País Valencià, que entre altres efectes negatius s’observava una reducció del percentatge de persones aprovades en les diferents proves de l’oposició. 
De l’estudi observem que hi ha una correlació directa entre el percentatge de persones aprovades per especialitat i l’assignació provisional de places per tribunal. A menys places assignades a eixa especialitat per tribunal, menor percentatge de persones aprovades. Així observem a l’estudi que l’especialitat de Pedagogia Terapèutica que té una assignació provisional més baixa de places (entre 6 i 9) només ha aprovat el 33,48% de les persones, percentatge més baix de totes les especialitats, i a l’especialitat d’Audició i llenguatge que té l’assignació provisional de places més alta (entre 17 i 26 places) ha aprovat el 54,16%, percentatge més alt de totes les especialitats. Fet que fa concloure que el repartiment de places per tribunal, aposta de la nostra Conselleria d’Educació, té un efectes totalment negatius en les persones opositores. És així com es constata que no s’està valorant per igual la capacitat de treball i preparació de les persones opositores, i que siguen factors externs al procés els que minven les oportunitats de traure plaça en aquesta oposicions concretes.
Aquest fet agreujat que en aquestes oposicions massives es posa en perill els llocs de treball del professorat interí, ens fa que tinga més força i siga més necessari un pacte d’estabilitat del professorat interí, la qual cosa de moment no ha estat possible pactar en la Conselleria d’Educació.
També és totalment necessari un altre sistema d’oposicions, i concretament un sistema d’accés diferenciat per a no entrar en competitivitat els diferents col·lectius del professorat com són el professorat interí amb el professorat de nou accés que vol accedir a la docència. En aquest accés diferenciat el professorat interí optaria a traure plaça dels llocs que ja ve ocupant, i el professorat de nou accés que ara mateixa està fora del sistema educatiu tindria accés a places de nova creació i les que anirien quedant lliures per jubilacions o defuncions. La via per a que les oposicions no posen en perill els llocs de treball del professorat interí també passa per la necessària recuperació de les retallades patides de professorat i la derogació de l’augment d’hores lectives. Volem ja nous acords de plantilles que estabilitzen els llocs de treball del professorat i donen estabilitat als centres educatius.
Respecte a l’assignació provisional de places per tribunal comentar que en totes les especialitats menys en l’especialitat d’Educació Infantil i PT, places de la reserva diversitat funcional quedaran desertes, i per tant passaran a repartir-se als tribunals on opositen persones per ingrés lliure. Aquest fet farà que en les especialitats de Primària, Educació Física, Música, Audició i Llenguatge i Anglés augmenten les places assignades a tribunals.
D’altra banda, observem que hi ha molta disparitat entre tribunals de la mateixa especialitat, ja que el criteri per a l’assignació de les places és segons la quantitat de persones que han anat a l’acte de lectura del tema escrit, i aquest ha sigut molt dispar entre tribunals, però en canvi el nombre el nombre de persones que superen la primera prova si que és molt similar entre tribunals de la mateixa especialitat. Això implica que les opcions de traure plaça d’un tribunal a altre disten molt, vulnerant-se de nou els principis d’igualtat, mèrit i capacitat al aplicar el repartiment de places per tribunal.
Les dades concretes per especialitats són que a l’especialitat d’Educació Infantil els tribunals tenen assignades entre 8 i 10 places i places de la reserva discapacitat intel·lectual passaran a la reserva per altres discapacitats al quedar-se desertes i no haver suficient persones opositores que opten a aquestes. A l’especialitat de llengua estrangera: Anglés els tribunals tenen assignades entre 15 i 22 places. A l’especialitat d’Educació Física els tribunals tenen assignades entre 9 i 13 places. A l’especialitat de Música els tribunals tenen assignades entre 17 i 23. A l’especialitat d’Audició i llenguatge els tribunals tenen assignades entre 17 i 26 places. A l’especialitat de Pedagogia Terapèutica els tribunals tenen assignades entre 6 i 9 places. Places de la reserva discapacitat intel·lectual passaran a la reserva per altres discapacitats al quedar-se desertes i no haver suficient persones opositores que opten a aquestes. A l’especialitat d’Educació Primària els tribunals tenen assignades entre 11 i 15 places.
Dels resultats de la primera prova oposició podem concloure que del total de persones inscrites han superat aquesta prova el 44’83%, que concretament són 6.871 els que continuen el procés selectiu per a 3.000 places convocades. Açò comportaria que quasi hi ha una plaça per cada dos persones opositores, però açò no és així al fer-se el repartiment de places per tribunal i estar subjecte per poder traure la plaça a criteris externs a la persona opositora que no depenen de la seua preparació com s’ha explicat anteriorment.
L’especialitat de Pedagogia Terapèutica ha estat la que té el percentatge més baix de persones han superat la primera prova d’oposicions, concretament un 33’48%. En aquesta especialitat ens han arribat queixes al Sindicat del grau de dificultat que comportava la resolució del supòsit pràctic plantejat. El cas contrari és l’especialitat d’Audició i Llenguatge on hi ha el major percentatge de persones que han superat la primera prova oposicions, concretament un 54’16%.
També és molt significatiu que independentment del nombre de persones que s’han presentat a fer les proves, dades que podem comprovar en el document facilitat per Conselleria d’Educació al publicar l’assignació provisional de places per tribunal, aquesta xifra és molt dispar. Però en canvi, després a l’hora d’analitzar el nombre de persones per tribunal que supera la primera prova d’oposicions aquesta xifra siga molt pareguda, tenint en compte que no parteixen d’igual nombre de persones presentades i que entenem que aquesta disparitat també hauria d’estar patent en el nombre de persones que superen aquesta primera prova.
Al Sindicat també hem rebut diverses queixes fruit del resultat final que han trobat diverses persones opositores que no han superat la primera prova d’oposicions per poc. I quan diem poc és per 2 deumil·lèsimes, és a dir en un 4.9998. Aquestes puntuacions han estat nombroses podent trobar-nos en una mateixa plana d’acta fins i tot 8 persones suspeses per deumil·lèsimes. Això implica que en la valoració de les subproves d’aquesta primera prova les persones que conformen els tribunals d’oposicions han avaluat individualment fins a 3 o 4 decimals. Com a Sindicat demanem que la Conselleria d’Educació faça públiques les rúbriques d’avaluació que han fet servir els diferents tribunals assessorats per les Comissions de Selecció respectives que han fet possible que en unes proves de desenvolupament, es a dir no de tipus test, es puga arribar a fer una avaluació tan encertada i detallada al mil·límetre. I és més, la valoració global per a no deixar que una persona opositora puga realitzar la segona part i seguir demostrant les seus aptituds per a ser docent i guanyar-se una plaça no poden arribar a dependre de 2 deumil·lèsimes. Cal una reflexió profunda del sistema d’avaluació aplicat a les proves d’oposicions, i en termes generals cal un replantejament del sistema d’oposicions per a la selecció dels docents. Docents que ara estant sent avaluats i que volen i volem com a Sindicat que la seua avaluació siga el més justa possible, criteri que a la seua vegada hauran d’aplicar a l’alumnat al qual ensenyen.
Moltes queixes rebudes han estat del plantejament dels diferents casos pràctics. Com a Sindicat no hem tingut accés als enunciats dels mateixos, així que sol·licitem a Conselleria que els faça públics i estiguen penjats a la web, tal i com fan altres territoris. Aquest fet és totalment necessari per garantir el rigor i la transparència del procés, i per a que en les properes oposicions el professorat que vulga fer front a aquest procediment tinga exemples de proves similars al que se li demanarà desenvolupar.
En ànim d’aconseguir un procediment millor i més transparent cal millorar la coordinació entre els diferents tribunals de la mateixa especialitat fent aplicar criteris comuns acordats per les Comissions de Selecció respectives. Així mateix cal també millorar la coordinació entre les diferents Comissions de Selecció per garantir que les condicions d’aquestes oposicions són les mateixes independentment de l’especialitat per la qual oposites. També és totalment necessari regular el dret a una avaluació objectiva de les proves d’oposició, i per tant a una revisió de la totalitat de les proves d’oposició, dret reconegut per a l’alumnat dels nostres centres educatius, i que per contra en les oposicions docents no està regulat.
STEPV, dilluns 9 de juliol va sol·licitar una reunió urgent en Conselleria per tal de traslladar-li totes les incidències i queixes rebudes respecte al desenvolupament del procés selectiu. Per completar la informació que ens està arribant tant de persones opositores com de membres de tribunals, el Sindicat ha convocat assemblees específiques per al proper divendres a les 12’30 en les 3 Seus principals de STEPV a Castelló, València i Alacant.


Documents


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR