Professorat interí

Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit

STEPV

diumenge 03 juny 2012 10:42 h

Al gener de 2012, encara que no havia acabat la negociació amb la Conselleria d’Educació dels articles denunciats, la Generalitat Valenciana convoca els sindicats que formen part de la Mesa general de la funció pública per anunciar la imminent aprovació i publicació del Decret Llei 1/2012 de 5 de gener del Consell, de mesures per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCCV 6688 de 10/01/12).

Els articles del Decret Llei esmentat que afecten el professorat interí són:
Article 10. Aportacions a plans de pensions
Durant l’exercici 2012 les persones jurídiques, públiques o privades, incloses dins de l’àmbit del present decret-llei, i d’acord amb allò previst en l’article 2.3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per a la correcció del dèficit públic, no podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.
Article 13. Mesures excepcionals per al personal docent interí, professorat especialista i de religió catòlica que no tinga caràcter indefinit
1. Durant els exercicis 2012 i 2013 esdevé inaplicable l’article 9 de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.
2. Tots els nomenaments vigents de funcionaris docents interins, així com els que s’efectuen a partir de l’entrada en vigor del present decret-llei s’estendran des de la data d’inici del servei i, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
3. Tots els contractes de professorat especialista vigents i els que s’efectuen a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’ estendran des de la data d’inici del servei com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
4. Tots els contractes vigents de professorat de religió catòlica que no tinguen caràcter indefinit i aquells que es formalitzen sense caràcter indefinit a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’estendran des de la data d’inici del servei i com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
Articulo 15. Complement de les prestacions de la Seguretat Social en processos d’incapacitat temporal
Amb efectes d’1 de març de 2012, en els processos d’incapacitat temporal conseqüència d’accident de treball o malaltia professional del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del present decret-llei que es trobe acollit al règim general de la Seguretat Social, es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al 100% de les seues retribucions des de l’inici i fins al final d’aquesta situació. En la resta de supòsits, es complementarà el 100% de les seues retribucions únicament fins al quinzé dia en procés d’incapacitat temporal.

Com afecten al professorat interí (PI) els articles 10, 13 i 15 del Decret-llei?

L’article 10 ens afecta de la mateixa manera que a la resta de funcionaris, és a dir, ja no hi haurà més ingressos al pla de pensions, malgrat que els diners aportats fins a la data continuen estant en l’entitat asseguradora que la Generalitat trià en realitzar aquest pla.
L’article 13 és l’article dedicat especialment a tots nosaltres. S’hi determina que tots els nomenaments finalitzaran com a màxim el dia 30 de juny, por descomptat les substitucions però també tots els nomenaments que es feren com a vacants tant al juliol de 2011 com a l’inici de curs.
Segons l’acord de professorat interí, “Resolució 26 de novembre de 2010 “ (2010/12944) publicat en el DOG 30/11/2010, els nomenaments de vacants adjudicades fins al 31 de desembre arribarien fins al 31 d’agost. Aquest article, com ja hem explicat, fou denunciat per la Conselleria el dia 21 de novembre de 2011.
L’article 15 és un altre dels articles que l’administració ens dedica especialment, totes les baixes que no siguen un accident laboral, és a dir, les IT (incapacitat transitòria) es pagaran al 100% els primers 15 dies
I després què?
Del 16 al 20 es pagaran al 60 %
Del 21 en avant al 75%
Actuarem jurídicament de la mateixa manera que amb el cas dels cessaments.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR