DOGV Capçaleres

DOGV del 27 gener 2023

DOGV de 27/1/2023, Núm. 9521

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions d’aquesta conselleria per al període 2020-2023, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020. [2023/626]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l’Educació Secundària per al curs acadèmic 2023-2024. [2023/676]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana. [2023/691]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2023. del director general d’Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2023 de l’Escola de l’Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d’entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l’activitat física per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea Next Generation EU. [2023/816]