DOGV Capçaleres

DOGV del 09 gener 2023

DOGV de 9/1/2023, Núm. 9507

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 19 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d’arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2023. [2022/12922]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d’arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2023. [2022/12972]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics «Fil 2023» i «Rapsodes» 2023 per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística, per al curs 2022-2023. [2022/13093]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. [2023/49]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció d’instituts d’excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.
[2022/12162]